Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 1 (có đáp án - Lần 2 - Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 2)

    Môn Địa Lí lớp 6

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. (1,25 điểm) Trục Trái Đất nghiêng một góc so với mặt phẳng quỹ đạo là:

A. 66°33’

B. 33°66’

C. 23°27’

D. 32°27’

Câu 2. (1,25 điểm) Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng hết:

A. 365 ngày 3 giờ.

B. 365 ngày 6 giờ.

C. 365 ngày 4 giờ.

D. 365 ngày 5 giờ.

Câu 3. (1,25 điểm) Độ dày trên 3.000km và nhiệt độ khoảng 5.000°C là đặc điểm của:

A. Vỏ Trái Đất

B. Nhân Trái Đất

C. Lõi Trái Đất

D. Vỏ thỏ nhưỡng

Câu 4. (1,25 điểm) Ngoại lực không có quá trình nào sau đây?

A. Động đất.

B. Xói mòn.

C. Phong hoá.

D. Xâm thực.

Câu 5. (1,25 điểm) Núi già không có đặc điểm nào sau đây?

A. đỉnh tròn

B. thung lũng rộng

C. sườn thoải

D. đỉnh nhọn

Câu 6. (1,25 điểm) Trên các Bình Nguyên, người ta thường trồng:

A. cây lương thực và cây công nghiệp lâu năm

B. cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc

C. trồng cây lương thực và thực phẩm

D. cây thực phẩm và chăn nuôi gia súc lớn

Phần tự luận

Câu 7. (2,5 điểm) Biết Hà Nội ở mũi giờ thứ 7, Bắc Kinh ở múi giờ thứ 8, Tô-ki-ô ở múi giờ thứ 9 và Pa-ri ở múi giờ 0. Hãy tính và giải thích:

a) Pa-ri là 12h và 0h thì lúc đó Hà Nội, Bắc Kinh, Tô-ki-ô là mấy giờ?

b) Vì sao giờ ở Bắc Kinh và ở Tô-ki-ô nhanh hơn (sớm hơn) giờ của Hà Nội?

Đáp án và Thang điểm

Câu 1: (1,25 điểm)

Trục quay của Trái Đất là một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định và nghiêng một góc 66°33' trên mặt phẳng quỹ đạo.

Chọn: A.

Câu 2: (1,25 điểm)

Trái đất chuyển động quanh Mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình Elip gần tròn và hết 365 ngày 6 giờ.

Chọn: B.

Câu 3: (1,25 điểm)

Lõi Trái Đất có đặc điểm cơ bản là ngoài lỏng, nhân trong rắn chắc, có độ dày trên 3000km và nhiệt độ cao nhất khoảng 5.000°C.

Chọn: C.

Câu 4: (1,25 điểm)

Ngoại lực là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất và tác động lên bề mặt Trái Đất thông qua phong hóa, xâm thực, xói mòn, bồi tụ. Động đất, núi lửa, nâng lên hạ xuống là quá trình của nội lực.

Chọn: A.

Câu 5: (1,25 điểm)

Hình thái núi già có các đặc điểm là đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng. Còn đỉnh nhọn là đặc điểm của núi trẻ.

Chọn: D.

Câu 6: (1,25 điểm)

Bình nguyên có diện tích đất phù sa lớn nên thuận lợi cho việc trồng cây lương thực và thực phẩm.

Chọn: C.

Câu 7: (2,5 điểm)

a)

- Nếu Pa-ri là 12h thì lúc đó các địa điểm: Hà Nội là 19h, Bắc Kinh là 20h và Tô-ki-ô là 21h.

- Nếu Pa-ri là 0h thì lúc đó các địa điểm: Hà Nội là 7h, Bắc Kinh là 8h và Tô-ki-ô là 9h.

b) Giờ ở Bắc Kinh và Tô-ki-ô nhanh hơn (sớm hơn) giờ của Hà Nội vì Trái đất chuyển động quanh Mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông nên phía Đông có giờ sớm hơn phía Tây mà Bắc Kinh cũng như Tô-ki-ô lại nằm ở phía Đông so với Hà Nội.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 6 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 6 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 6 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-dia-li-6-hoc-ki-1-lan-2.jsp