Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 2 (có đáp án - Lần 1 - Đề 4)Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 4)

    Môn Địa Lí lớp 6

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. (1,25 điểm) Khoáng sản là gì?

A. Các tích tụ tự nhiên của khoáng vật

B. Các loại đá và khoáng vật có ích

C. Các loại đá do nhiều loại khoáng vật khác nhau

D. Các loại nham thạch từ các trận động đất

Câu 2. (1,25 điểm) Loại khoáng sản không phải khoáng kim loại màu là:

A. than đá

B. đồng

C. chì

D. vàng

Câu 3. (1,25 điểm) Tầng đối lưu là tầng khí quyển nằm:

A. sát mặt đất

B. giữu tầng ion và nhiệt

C. dưới tầng cao của khí quyển

D. trên tầng cao của khí quyển

Câu 4. (1,25 điểm) Thời tiết là hiện tượng khí tượng xảy ra trong một thời gian:

A. ngắn nhất định không thay đổi

B. ngắn nhất định ở một nơi

C. xảy ra khắp mọi nơi và không thay đổi.

D. dài và trở thành quy luật

Câu 5. (1,25 điểm) Ở nước ta có hoạt động của gió hành tinh:

A. Gió biển

B. Gió Mậu dịch

C. Gió đất

D. Gió mùa

Câu 6. (1,25 điểm) Trên Trái Đất, nước ngọt chiếm bao nhiêu trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất?

A. 2%    B. 3%    C. 4%    D. 5%

Phần tự luận

Câu 7. (2,5 điểm) Khoáng sản là gi? Quá trình hình thành mỏ nội sinh và ngoại sinh khác nhau như thế nào?

Đáp án và Thang điểm

Câu 1: (1,25 điểm)

Là những khoáng vật và đá có ích được con ngườí khai thác và sử dụng.

Chọn: B.

Câu 2: (1,25 điểm)

Các loại khoáng sản kim loại màu là đồng, chì, kẽm, vàng, bạc,… còn than đá là khoáng sản năng lượng.

Chọn: A.

Câu 3: (1,25 điểm)

Thứ tự các tầng khí quyển theo thứ tự sát mặt đất lên cao là tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.

Chọn: A.

Câu 4: (1,25 điểm)

Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian ngắn.

Chọn: B.

Câu 5: (1,25 điểm)

Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên nước ta có hoạt động của gió hành tinh là gió Mậu dịch.

Chọn: B.

Câu 6: (1,25 điểm)

Trên Trái Đất, chủ yếu là nước mặn (chiếm 97% trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất) và nước ngọt chỉ chiếm 3%, nước ngọt có ở các sông, hồ, nước ngầm,…

Chọn: B.

Câu 7: (2,5 điểm)

- Khái niệm: Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên từ các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.

- Quá trình hình thành mỏ: Các mỏ nội sinh hay ngoại sinh đều được hình thành trong một thời gian dài hàng vạn, hàng triệu năm nên rất quý. Tuy nhiên, quá trình hình thành của các loại mỏ này khác nhau.

    + Mỏ nội sinh được hình thành do mắc ma, rồi được đưa lên gần mặt đất thành mỏ.

    + Mỏ ngoại sinh được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trống cùng với các loại đá trầm tích.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 6 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 6 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 6 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-dia-li-6-hoc-ki-2-lan-1.jsp