Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 1 cực hay, có đáp án (Lần 1 - Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)

    Môn Địa Lí lớp 6

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. (1,25 điểm) Những vòng tròn vuông góc với kinh tuyến trên quả Địa Cầu là:

A. Kinh tuyến.

B. Kinh tuyến gốc.

C. Vĩ tuyến.

D. Vĩ tuyến gốc.

Câu 2. (1,25 điểm) Bản đồ là gì?

A. hình ảnh chụp từ vệ tinh về một phần hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.

B. hình vẽ thực tế khá chính xác về một quốc gia trên Trái Đất lên mặt phẳng.

C. hình vẽ thực tế chính xác về một quốc gia hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.

D. hình vẽ thu nhỏ trên giấy, tương đối chính xác một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.

Câu 3. (1,25 điểm) Dựa vào số ghi tỉ lệ đối với bản đồ 1:200.000, 12cm trên bản đồ tương ứng trên thực địa là:

A. 24km        B. 26km        C. 20km        D. 22km

Câu 4. (1,25 điểm) Một điểm A nằm trên kinh tuyến 140° thuộc nửa cầu Đông và vĩ tuyến 30° ở phía trên đường xích đạo, cách viết toạ độ của điểm đó là:

A. 30°B và 140°Đ.

B. 30°N và 140°Đ.

C. 140°Đ và 30°N.

D. 140°Đ và 30°B.

Câu 5. (1,25 điểm) Các loại kí hiệu bản đồ cơ bản nhất là:

A. Điểm, đường, diện tích

B. Điểm, diện tích, hình học

C. Đường, điểm, hình học

D. Đường, tròn, bản đồ biểu đồ

Câu 6. (1,25 điểm) Khi biểu hiện mật độ dân số, người ta thường dùng loại ký hiệu:

A. Tượng hình

B. Hình học

C. Diện tích

D. Điểm

Phần tự luận

Câu 7. (2,5 điểm) Các đường đồng mức càng gần nhau và càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào?

Đáp án và Thang điểm

Câu 1: (1,25 điểm)

Vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc với kinh tuyến có đặc điểm song song với nhau và độ dài nhỏ dần từ xích đạo về cực.

Chọn: C.

Câu 2: (1,25 điểm)

Bản đồ là hình vẽ tương đối chính xác về một vùng đất hay toàn bộ Trái Đất trên một mặt phẳng.

Chọn: D.

Câu 3: (1,25 điểm)

Khoảng cách thực địa = Khoảng cách trên bản đồ × tỉ lệ bản đồ. Đổi ra đơn kilômet (km). Khoảng cách thực địa = 12 × 200 000 = 2 400 000 (cm) = 24(km)

Chọn: A.

Câu 4: (1,25 điểm)

Kinh độ = 140°Đ; Vĩ độ = 30°B

Chọn: D.

Câu 5: (1,25 điểm)

Phân loại kí hiệu bản đồ gồm có 3 loại, đó là kí hiệu điểm, kí hiệu đường và kí hiệu diện tích.

Chọn: A.

Câu 6: (1,25 điểm)

Đối tượng thể hiện kí hiệu diện tích thường là các khu vực trồng lúa, khu vực trồng cây lâu năm, khu vực dân cư, mật độ dân số,…

Chọn: C.

Câu 7: (2,5 điểm)

- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng dốc.

- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng thoải.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 6 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 6 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 6 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-dia-li-6-hoc-ki-1-lan-1.jsp