Top 20 Đề thi Đạo Đức lớp 5 chọn lọc, có đáp án


Bộ Đề thi Đạo Đức lớp 5 năm 2023 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bộ đề tổng hợp Top 20 Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức giúp bạn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Đạo Đức lớp 5.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1. Đánh dấu X vào  trước những ý kiến em cho là đúng

Quảng cáo

 Khi đi trên xe buýt chỉ cần nhường chỗ cho người già và các các em nhỏ thì không cần.

 Bạn bè tốt là phải biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

 Người có trách nhiệm là làm việc gì cũng đến nơi đến chốn

 Con trai bao giờ cùng giỏi hơn con gái

 Trẻ em và người già cần được tôn trọng, chăm sóc và bảo vệ. a)

Bài 2. Em hãy bày thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây:

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Hợp tác với những người xung quanh là rất quan trọng
B. Chỉ cần hợp tác với những người mình quen biết
C. Khi hợp tác cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau
D. Hợp tác cùng mọi người sẽ tạo ra niềm vui chung
E. Hợp tác giúp em học hỏi được nhiều điều hay từ bạn bè

Bài 3: Em đã có ý chí trong học tập, rèn luyện và trong cuộc sống chưa? Hãy ghi lại một việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày thể hiện sự cố gắng, quyết tâm vươn lên của em.

Quảng cáo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

Bài 1

Đáp án:

- Bạn bè tốt là phải biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

- Người có trách nhiệm là làm việc gì cũng đến nơi đến chốn

- Trẻ em và người già cần được tôn trọng, chăm sóc và bảo vệ.

Bài 2.

Đáp án:

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Hợp tác với những người xung quanh là rất quan trọng (γ)
B. Chỉ cần hợp tác với những người mình quen biết (×)
C. Khi hợp tác cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau (γ)
D. Hợp tác cùng mọi người sẽ tạo ra niềm vui chung (γ)
E. Hợp tác giúp em học hỏi được nhiều điều hay từ bạn bè (γ)

Bài 3:

Đáp án: Tùy theo câu trả lời của học sinh

VD: Có.

- Quyết tâm dạy sớm tập thể dục

- Quyết tâm luyện chữ đẹp

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1. Em hãy chọn một trong các từ ngữ (niềm vui chung, tổ tiên, quan trọng, tin tưởng, giúp đỡ, biết ơn) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp.

a) Người phụ nữ có vai trò…………………………(1) trong cuộc sống gia đình và xã hội

b) Người làm việc có trách nhiệm sẽ được mọi người ……………….(2) và quý mếm.

c) Hợp tác với mọi người sẽ tạo ra ……………………………………(3)

d) Mỗi người đều có ………………………………….(4), cội nguồn của mình. Chúng ta cần phải …………… (5) tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

e) Bạn bè phải biết …………………….. (6) nhau cùng tiến bộ.

Bài 2. Đánh dấu X vào  trước những ý kiến em cho là đúng

 Chỉ có những người khó khăn trong cuộc sống mới cần phải có chí

 Nếu biết cố gắng, quyết tâm trong học tập sẽ đạt được kết quả cao

 Những người khuyết tật nếu có ý chí học tập, rèn luyện cũng trở thành người có ích cho xã hội.

 Kiên trì quyết tâm khắc phục những thói xấu của bản thân (đi học muộn, hay nói chuyện…) cũng là người có chí

 Những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn mới cần phải có chí

Bài 3. Hãy ghi lại 3- 5 việc nên làm để thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.

Kính già Yêu trẻ

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

(1) Quan trọng

(2) Tin tưởng

(3) Niềm vui chung

(4) Tổ tiên

(5) Biết ơn

(6) Giúp đỡ

Bài 2.

Đáp án

- Nếu biết cố gắng, quyết tâm trong học tập sẽ đạt được kết quả cao

- Những người khuyết tật nếu có ý chí học tập, rèn luyện cũng trở thành người có ích cho xã hội.

- Kiên trì quyết tâm khắc phục những thói xấu của bản thân ( đi học muộn, hay nói chuyện…) cũng là người có chí

Bài 3.

Đáp án:

Tùy vào câu trả lời của trẻ thể hiện sự kính trọng người già và yêu em nhỏ

VD:

Kính già Yêu trẻ

- Chào hỏi khi gặp người già, người lớn tuổi

- Giúp đỡ người già

- Chăm sóc, yêu quý ông bà

- Đưa đồ cho người già, người lớn tuổi bằng 2 tay

- Yêu quý và chơi cùng các em

- Nhường nhịn các em nhỏ

- Chăm sóc em giúp bố mẹ

- Giảng cho em bài toán khó khi em không hiểu

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1. Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Quảng cáo

a) Đến Ủy ban nhân dân xã (phường) để giải quyết việc?

A. Mừng thọ cho người thân

B. Cấp giấy khai sinh cho trẻ em

C. Tiêm vác-xin phòng bệnh cho trẻ em

b) Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam thực hiện các hoạt động?

A. Về vấn đề y tế

B. Vì hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội

C. Về các vấn đề kinh tế

Bài 2. Đánh dấu X vào  trước những biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày là?

 Lắng nghe ý kiến của mọi người.

 Bắt người khác phải làm theo ý mình.

 Giao lưu với thiếu nhi quốc tế

 Thương thuyết, làm hòa khi gặp mâu thuẫn, xung đột

 Thích sử dụng bạo lực với mọi người

 Phân biệt đối xử giữa các dân tộc

Bài 3. Em hãy chọn một trong các từ ngữ (bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cạn kiệt, tài nguyên thiên nhiên, nguy cơ, có ích) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp.

……………………………(1) (Mỏ quặng, nguồn nước ngầm, không khí, đất trồng, động vật quý hiếm…) do thiên nhiên ban tặng, ………………………..(2) cho cuộc sống con người. Hiện nay, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần bị……………………..(3) . Con người đứng trước ……………..…. (4) thiếu nước, thiếu năng lượng, không khí bị ôi nhiễm… Vì vậy, con người cần ……………………………..(5) chính là để bảo vệ cuộc sông của con người hôm nay và mai sau.

Bài 4. Hãy viết ra 3 việc em có thể làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Đáp án

a) B. Cấp giấy khai sinh cho trẻ em

b) B.Vì hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội

Bài 2.

- Lắng nghe ý kiến của mọi người.

- Giao lưu với thiếu nhi quốc tế

- Thương thuyết, làm hòa khi gặp mâu thuẫn, xung đột

Bài 3.

Đáp án:

(1) Tài nguyên thiên nhiên

(2) Có lợi

(3) Cạn kiệt

(4) Nguy cơ

(5) Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 4.

Đáp án: Trồng cây, Tắt điện khi không sử dụng, vặn nước đủ dùng…

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1. Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

a)Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của ai?

A. Trách nhiệm của người lớn

B. Trách nhiệm của trẻ em lứa tuổi học sinh

C. Trách nhiệm của mọi người

b) Những việc nào dưới đây là không nên làm?

A. Săn bắt các loài thú quý hiếm

B. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia

C. Khai thác cây rừng bừa bãi

Bài 2. Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời.
B. Công ước quốc tế và quyền trẻ em được liên hiệp quốc soạn thảo và thông qua.
C. Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hiệp quốc là việc của người lớn
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) luôn chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em.
E. Chỉ có những người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương.

Câu 3. Hãy viết 5 việc làm của em thể hiện tình yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Đáp án a) C. Trách nhiệm của mọi người

b) Những việc nào dưới đây là không nên làm?

A. Săn bắt các loài thú quý hiếm

D. Khai thác cây rừng bừa bãi

Bài 2.

Đáp án

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời. (γ)
B. Công ước quốc tế và quyền trẻ em được liên hiệp quốc soạn thảo và thông qua. (γ)
C. Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hiệp quốc là việc của người lớn (×)
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) luôn chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em. (γ)
E. Chỉ có những người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. (×)

Câu 3.

- Tôn trọng và chơi đoàn kết với các bạn

- Khi gặp mâu thuẫn tìm cách làm hòa, thương lượng

- Lắng nghe ý kiến của người khác

- Không sử dụng bạo lực khi giao tiếp với người khác

- Học hỏi điều hay từ mọi người

...

Xem thêm bộ Đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.