Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán năm 2024 (có đáp án)

Tài liệu tổng hợp đề thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023-2024 từ các trường THCS trên cả nước giúp học sinh củng cố lại kiến thức, nắm vững được cấu trúc đề thi từ đó đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán vào lớp 6.

Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Bộ đề ôn thi Toán vào 6 Xem thử Chinh phục đề thi Toán vào 6

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Cấu trúc đề thi vào lớp 6 môn Toán năm 2024

Phần Nội dung kiến thức Điểm
Số học Bốn phép tính với số tự nhiên, phân số và số thập phân. 6 điểm
Một số bài toán về số tự nhiên, số thập phân.
Tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
Tỉ số, tỉ số phần trăm.
Số đo thời gian.
Toán chuyển động đều
Hình học Các bài toán về các hình (hình tam giác, hình thang, hình tròn, đường tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương) 3
Tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học.
Tính chu vi, diện tích và thể tích các hình đã học.
- Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình
Bài toán có nội dung khác Giải bài toán với phương pháp suy luận Logic 1
Tổng số
10 điểm

Danh mục bộ đề ôn thi Toán vào lớp 6

Các dạng Toán ôn thi vào lớp 6 chọn lọc

Sở Giáo dục & Đào tạo ……………

Kì thi tuyển sinh vào lớp 6

Năm học ………………

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2điểm)

   Tổng của bốn số tự nhiên là số lớn nhất có 7 chữ số. Nếu xoá đi chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất thì được số thứ hai. Số thứ 3 bằng hiệu của số thứ nhất và số thứ hai. Số bé nhất là tích của số bé nhất có ba chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số.Tìm số thứ tư

Bài 2: (2điểm)

   Bạn An có 170 viên bi gồm 2 loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng 1/9 số bi màu xanh bằng 1/8 số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 3: (2điểm)

   Cho một số tự nhiên có ba chữ số. Người ta viết thêm số 90 vào bên trái số đó được số mới có 5 chữ số. Lấy số mới này chia cho số đã cho thì được thương là 721 không dư. Tìm số tự nhiên só ba chữ số đã cho.

Bài 4: (2điểm)

   Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 1155cm2 và có đáy bé kém đáy lớn 33m. Người ta kéo dài đáy bé thêm 20 m và kéo dài đáy lớn thêm 5m về cùng một phía để được hình thang mới. Diện tích hình thang mối này bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng là 30m và chiều dài là 51m. Hãy tính đáy bé, đáy lớn của thửa ruộng ban đầu.

HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

Bài 1: (2điểm)

   Số bé nhất có 3 chữ số là 100, số lớn nhất có 4 chữ số là 9999. Vậy số thứ nhất là :

100 x 9999 = 999 900.

Vì xoá chữ số hàng đơn vị của số thú nhất ta được số thứ hai nên số thứ hai là 99 990.

Từ trên suy ra số thứ ba là:    999 900 - 99 990 = 899 910

Số lớn nhất có 7 chữ số là 9 999 999.

Số thứ tư là : 9 999 999 - 999 900 - 99 990 - 899 910 = 8 000 199

Đáp số: 8 000 199

Bài 2:  (2điểm)                                                   

Vỡ số bi đỏ bằng số bi xanh nên nếu ta coi số bi xanh là 9 phần thi số bi đỏ là 8 phần như thế và tổng số bi là 170 viên bi. 

Tổng số phần bằng nhau là :

9 + 8 = 17 ( phần )

1 phần ứng với số viên bi là:

170 : 17 = 10 ( viên )

Số bi xanh là:

10 x 9 = 90 ( viên )

Số bi đỏ là :

10 x 8 = 80 ( viên )

                                                  Đáp số: 90 viên bi xanh

                                                           : 80 viên bi đỏ

Bài 3: (2điểm)

Gọi số cần tìm là abc ( a > 0 ; a, b, c < 10 ). Số mới là 90abc. Theo bài ra ta có:

90abc : abc = 721

( 90 000 + abc ) : abc = 721

90 000 : abc + abc : abc = 721

90 000 : abc = 721 - 1

90 000 : abc = 720

abc = 90 000 : 720

abc = 125

Vậy số cần tìm là 125

Đáp số: 125.

Bài 4: (2điểm)

Bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán có đáp án năm 2021

  Hình thang AEGD có diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 30m và chiều dài 51m. Do đó diện tích hình thang AEGD là:       

51 x 30 = 1530 ( m2 )

Diện tích phần tăng thểm BEGC là: 

1530 - 1155 = 375 ( m2 )

Chiều cao BH của hình thang BEGC là:

375 x 2 : ( 20 + 5 ) = 30 ( m )

Chiều cao BH cũng là chiều cao của hình thang ABCD. Do đó tổng 2 đáy AB và CD là:                  

1552 x 2 : 30 = 77 ( m )

Đáy bé là: ( 77 - 33 ) : 2 = 22 ( m )

Đáy lớn là : 77 - 22 = 55 ( m )

                                                                                          Đáp số: Đáy bé: 22 m

                                                                                                       Đáy lớn: 55 m

Sở Giáo dục & Đào tạo ……………

Kì thi tuyển sinh vào lớp 6

Năm học ………………

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Bài 1: Một hình thang có diện tích là 60m2, hiệu hai đáy bằn 4m. Hãy tính độ dài mỗi đáy, biết rằng nếu đáy lớn được tăng thêm 2m thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 6m2.

Bài 2: Tính:

a, Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc                                                                   

b, Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc

c, 20,7 x 2,5                                                    

d, 2,3712 : 1,14

Bài 3: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc

Bài 4: Tìm Y, biết:

a, Y x 5 = 2 - 0,85                                           

b, Y- 4,2 = 5,3 - 2,49

Bài 5: Xay một tạ thóc thì được 73 kg gạo. Một người xay lần thứ nhất 25 tạ thóc, lần thứ hai xay 20,2 tạ thóc. Hỏi trong cả hai lần, người đó thu được bao nhiêu tạ gạo?

Lời giải

Bài 1:

Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc

Chiều cao của tam giác ABE và cũng là chiều cao của hình thang bằng:

6 x 2 : 2 = 6 (m)

Tổng hai đáy của hình thang ABCD là: 60 x 2 : 6 = 20 (m)

Đáy lớn là (20 + 4) : 2 = 12 (m)

Đáy bé là 12 - 4 = 8 (m)

Bài 2:

a, Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc             

b, Bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 chọn lọc                           

c, 51,75                                   

d, 2,08

Bài 3: (Học sinh tự giải)

Bài 4: 

a, Y x 5 = 2 - 0,85                                        

Y x 5 = 1,15                                                    

Y = 1,15 : 5                                      

Y= 0,23 

b,  Y - 4,2 = 5,3 -2,49   

Y - 4,2 = 2,81   

Y = 2,81 + 4,2 

Y = 7,01                                                               

Bài 5: 

Số thóc người đó xay trong cả hai lần là 25 + 20,2 = 45,2 (tạ)

Số gạo người đó thu được trong cả hai lần là: 45,2 x 73 = 3299,6 (kg) hay 32,996 (tạ) 

Sở Giáo dục & Đào tạo ……………

Kì thi tuyển sinh vào lớp 6

Năm học ………………

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Bài 1

a) Tìm y, biết 

Bộ đề luyện thi Toán vào lớp 6 năm 2021 cực hay

b) Tính nhanh

Bộ đề luyện thi Toán vào lớp 6 năm 2021 cực hay

Bài 2

a) Trung bình cộng của ba số là 75 . Nếu viết thêm số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm ba số đó ?

b) Năm nay tổng số tuổi của Hải và Tân bằng  20. Cách đây hai năm tỉ số tuổi của Hải và tuổi của Tân là 5/3. Hỏi năm nay Hải mấy tuổi, Tân mấy tuổi ?

Bài 3 

a) 19 bao gạo gồm 2 loại : loại 10 kg/bao và loại 13kg/bao có khối lượng tổng cộng là 211 kg. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu bao ?

b) Cả hai bạn làm được 1998 bông hoa đỏ và hoa xanh. Tìm số hoa mỗi loại, biết rằng  nếu 1/3 số hoa đỏ bớt 1 hoa thì bằng 1/2 số hoa xanh ?

Bài 4

Hai bạn Nam và Bắc đi mua sách. Mỗi bạn đều mang theo số tiền như nhau. Nếu bạn Nam mua hết 3/4 số tiền của mình và bạn Bắc mua  hết 2/5 số tiền của mình thì số tiền còn lại của bạn Nam ít hơn số tiền còn lại của bạn Bắc là 18900 đồng. Hỏi mỗi bạn ban đầu mang theo bao nhiêu tiền? 

Bài 5

Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 18,5 cm, AB = 20,4 cm.

  1. Tính diện tích hình chữ nhật.

2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. MN và DC kéo dài cắt nhau tại P. Tính độ dài cạnh CP.

Xem thử Bộ đề ôn thi Toán vào 6 Xem thử Chinh phục đề thi Toán vào 6

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên