Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2013)

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2013)

Tài liệu tổng hợp đề thi vào lớp 6 môn Toán từ các trường THCS trên cả nước giúp học sinh củng cố lại kiến thức, nắm vững được cấu trúc đề thi từ đó đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán vào lớp 6.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Kì thi tuyển sinh vào lớp 6

Năm học

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1 (3 điểm). 

     a) Tính nhanh: Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2006 - 2014)

     b) Tìm Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2006 - 2014) biết Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2006 - 2014).

     c) Tìm Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2006 - 2014) biết a+b = 13 và Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Tất Thành (năm 2006 - 2014)

Bài 2 (2 điểm). 

Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng là số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số và số này bằng 80% số kia.

Bài 3 (2 điểm). 

Hà đọc một quyển sách trong 3 ngày thì xong. Ngày thứ nhất Hà đọc được 1/3 quyển sách. Ngày thứ 2 Hà đọc được 4/7 số trang còn lại. Ngày thứ ba Hà đọc ít hơn ngày thứ hai là 40 trang. Tính số trang của quyển sách?

Bài 4 (2 điểm). 

Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm chính giữa đoạn BC. Lấy điểm E trên cạnh AC sao cho AE = 1/5 AC. Nối DE kéo dài cắt đường thẳng AB tại M, nối M với C. Biết diện tích tam giác AME = 20 cm2. Hãy tính:

a) Diện tích tam giác MEC;

      b) Diện tích tam giác ABC.                                               

Bài 5 (1 điểm). 

Hai anh em xuất phát cùng một lúc và ở cùng một chỗ nhưng chạy ngược chiều nhau xung quanh bờ hồ. Khi hai anh em gặp nhau ở lần thứ tư thì chỗ gặp nhau ở đúng vị trí xuất phát ban đầu. Biết anh chạy nhanh hơn em. Tính tỉ số vận tốc của anh và em.

Xem thêm các Đề thi vào lớp 6 môn Toán chọn lọc, hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác