Đề thi Học kì 2 Đạo Đức lớp 5 năm 2024 có đáp án (10 đề)Đề thi Học kì 2 Đạo Đức lớp 5 năm 2024 có đáp án (10 đề)

Để học tốt Đạo Đức lớp 5, phần dưới đây liệt kê các Đề kiểm tra, Đề thi Đạo Đức lớp 5 học kì 2 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Đạo đức lớp 5.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 1)

Bài 1. Đánh dấu X vào  trước những ý kiến em cho là đúng:

Quảng cáo

 Tham gia quyên góp, ủng hộ khi xã (Phường) phát động phong trào “Giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã

 Đã yêu quê hương thì nhất thiết phải sống ở quê hương

 Nhiệt tình tham gia hoạt động hè do xã (Phường) phát động

 Yêu hòa bình là biết tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác

 Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của những người lớn

 Việt Nam là một nước thành viên của Liên hợp quốc

Bài 2. Hãy nối các di sản thể giới dưới đây của Việt Nam với các tỉnh/ thành phố tương ứng

Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

Bài 3. Nếu em được ra nước ngoài tham dự Trại hè thiếu nhi Quốc tế và được phép mang 3 vật đặc trưng để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam em sẽ chọn vật gì? Và vì sao?

Vật em sẽ chọn Vì sao

…………………………….

…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….

…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….

…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Quảng cáo

Đáp án:

- Tham gia quyên góp, ủng hộ khi xã (Phường) phát động phong trào “Giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã

- Nhiệt tình tham gia hoạt động hè do xã (Phường) phát động

- Yêu hòa bình là biết tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác

- Việt Nam là một nước thành viên của Liên hợp quốc

Bài 2.

Đáp án:

1- B

2- D

3- C

4- A

Bài 3.

Đáp án tùy theo câu trả lời và giải thích của học sinh: VD cờ, áo dài, tháp rùa…

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 2)

Bài 1. Khoanh vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Quảng cáo

a) Để tỏ thái độ yêu quê hương em cần:

A.Giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương

B. Phải sống ở quê hương

C.Tham gia các hoạt động làm giàu đẹp quê hương

b) Đoàn xã em tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em. Em sẽ:

A. Không tham gia vì không thích

B. Tích cực tham gia và rủ các bạn cùng tham gia

C. Tham gia theo khả năng của mình

c) Công ước quốc tế về quyền trẻ em là do:

A. Nhà trường soạn thảo

B. Bộ giáo dục soạn thảo

D. Liên Hợp Quốc soạn thảo và thông qua

Bài 2. Em hãy chọn một trong các từ ngữ (Tổ quốc, truyền thống, học tập, tươi đẹp, tự hào, xây dựng, Việt Nam) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp.

…………………..(1) là Tổ quốc em. Đất nước Việt Nam rất ……………………. (2) và có……………………(3) văn hóa lâu đời. Tổ quốc em đang thay đổi và phát triển từng ngày. Em yêu ………………(4) Việt Nam và …………………..(5) mình là người Việt Nam. Em sẽ cố gắng ……………………………..(6), rèn luyện để sau này góp phần ……………………………….(7) Tổ quốc.

Bài 3. Khoanh tròn vào ý kiến em tán thành dưới đây khi nói về Hòa bình? Và giải thích vì sao?

A. Mọi người đều có quyền được sống hòa bình

B. Chỉ có nước lớn, nước giàu có mới ngăn chặn được chiến tranh

C. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới.

Vì sao:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Quảng cáo

a)

A.Giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương

C.Tham gia các hoạt động làm giàu đẹp quê hương

b)

B. Tích cực tham gia và rủ các bạn cùng tham gia

C. Tham gia theo khả năng của mình

c) Công ước quốc tế về quyền trẻ em là do:

D. Liên Hợp Quốc soạn thảo và thông qua

Bài 2.

Đáp án:

(1) Việt Nam

(2) Tươi đẹp

(3) Truyền thống

(4) Tổ quốc

(5) Tự hào

(6) Học tập

(7) Xây dựng

Bài 3.

Đáp án:

A.Mọi người đều có quyền được sống hòa bình

C.Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới.

: tất cả mọi người đều được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc, được đi học vì vậy việc bảo vệ hòa bình cần trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 3)

Bài 1. Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

a) Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai?

A. Trách nhiệm của người lớn

B. Trách nhiệm của trẻ em lứa tuổi học sinh

C. Trách nhiệm của mọi người

b) Liên Hiệp Quốc là

A. Một tổ chức của các nước giàu

B. Tên một quốc gia

C. Là một tổ chức quốc tế

Bài 2. Đánh dấu X vào  trước ý kiến em cho là đúng khi nói về Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

 Tài nguyên thiên nhiên là do thiên nhiên ban tặng, có ích cho cuộc sống của con người

 Tài nguyên thiên nhiên là vô tận

 Săn bắt các loài thú quý hiếm để nuôi là một hành động giúp bảo tồn thiên nhiên

 Sử dụng tiết kiệm và hợp lý tài nguyên thiên nhiên nếu không nó sẽ cạn kiệt

 Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau

Bài 3. Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Tôn trọng và giúp đỡ ủy ban nhân dân xã (Phường) là việc của người lớn.
B. Yêu quê hương là phải sống ở quyê hương
C. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng thủ đô
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) là nơi cấp giấy khai sinh cho trẻ em

Bài 4. Hãy ghi lại một việc làm của em thể hiện tình yêu đối đối quê hương?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Đáp án:

a) C. Trách nhiệm của mọi người

b) C. Là một tổ chức quốc tế

Bài 2.

Đáp án:

- Tài nguyên thiên nhiên là do thiên nhiên ban tặng, có ích cho cuộc sống của con người

- Sử dụng tiết kiệm và hợp lý tài nguyên thiên nhiên nếu không nó sẽ cạn kiệt

- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau

Bài 3

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Tôn trọng và giúp đỡ ủy ban nhân dân xã (Phường) là việc của người lớn. (×)
B. Yêu quê hương là phải sống ở quyê hương (×)
C. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng thủ đô (γ)
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) là nơi cấp giấy khai sinh cho trẻ em (γ)

Bài 4. Hãy ghi lại một việc làm của em thể hiện tình yêu đối đối quê hương?

- Tham gia các phong trào do quê hương tổ chức: lễ hội, trò chơi dân gian…

- Về thăm quê cùng bố mẹ mỗi dịp nghỉ

- Giới thiệu cho bạn bè quê hương, cách danh lam thắng cảnh của quê hương…

- Học tập để sau này xây dựng quê hương

….

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 4)

Bài 1. Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

a) Đến Ủy ban nhân dân xã (phường) để giải quyết việc?

A. Mừng thọ cho người thân

B. Cấp giấy khai sinh cho trẻ em

C. Tiêm vác-xin phòng bệnh cho trẻ em

b) Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam thực hiện các hoạt động?

A. Về vấn đề y tế

B. Vì hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội

C. Về các vấn đề kinh tế

Bài 2. Đánh dấu X vào  trước những biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày là?

 Lắng nghe ý kiến của mọi người.

 Bắt người khác phải làm theo ý mình.

 Giao lưu với thiếu nhi quốc tế

 Thương thuyết, làm hòa khi gặp mâu thuẫn, xung đột

 Thích sử dụng bạo lực với mọi người

 Phân biệt đối xử giữa các dân tộc

Bài 3. Em hãy chọn một trong các từ ngữ (bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cạn kiệt, tài nguyên thiên nhiên, nguy cơ, có ích) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp.

……………………………(1) (Mỏ quặng, nguồn nước ngầm, không khí, đất trồng, động vật quý hiếm…) do thiên nhiên ban tặng, ………………………..(2) cho cuộc sống con người. Hiện nay, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần bị……………………..(3) . Con người đứng trước ……………..…. (4) thiếu nước, thiếu năng lượng, không khí bị ôi nhiễm… Vì vậy, con người cần ……………………………..(5) chính là để bảo vệ cuộc sông của con người hôm nay và mai sau.

Bài 4. Hãy viết ra 3 việc em có thể làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Đáp án

a) B. Cấp giấy khai sinh cho trẻ em

b) B.Vì hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội

Bài 2.

- Lắng nghe ý kiến của mọi người.

- Giao lưu với thiếu nhi quốc tế

- Thương thuyết, làm hòa khi gặp mâu thuẫn, xung đột

Bài 3.

Đáp án:

(1) Tài nguyên thiên nhiên

(2) Có lợi

(3) Cạn kiệt

(4) Nguy cơ

(5) Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 4.

Đáp án: Trồng cây, Tắt điện khi không sử dụng, vặn nước đủ dùng…

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 5)

Bài 1. Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

a)Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của ai?

A. Trách nhiệm của người lớn

B. Trách nhiệm của trẻ em lứa tuổi học sinh

C. Trách nhiệm của mọi người

b) Những việc nào dưới đây là không nên làm?

A. Săn bắt các loài thú quý hiếm

B. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia

C. Khai thác cây rừng bừa bãi

Bài 2. Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời.
B. Công ước quốc tế và quyền trẻ em được liên hiệp quốc soạn thảo và thông qua.
C. Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hiệp quốc là việc của người lớn
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) luôn chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em.
E. Chỉ có những người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương.

Câu 3. Hãy viết 5 việc làm của em thể hiện tình yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Đáp án a) C. Trách nhiệm của mọi người

b) Những việc nào dưới đây là không nên làm?

A. Săn bắt các loài thú quý hiếm

D. Khai thác cây rừng bừa bãi

Bài 2.

Đáp án

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời. (γ)
B. Công ước quốc tế và quyền trẻ em được liên hiệp quốc soạn thảo và thông qua. (γ)
C. Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hiệp quốc là việc của người lớn (×)
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) luôn chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em. (γ)
E. Chỉ có những người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. (×)

Câu 3.

- Tôn trọng và chơi đoàn kết với các bạn

- Khi gặp mâu thuẫn tìm cách làm hòa, thương lượng

- Lắng nghe ý kiến của người khác

- Không sử dụng bạo lực khi giao tiếp với người khác

- Học hỏi điều hay từ mọi người

...

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 6)

Bài 1. Khoanh tròn vào ý kiến trước câu trả lời đúng thông tin về Liên hợp quốc?

A. Liên hợp quốc là tổ chức của một số các nước giàu.

B. Công ước quốc tế và Quyền trẻ em là do Liên hợp quốc soạn thảo và thông qua

C. Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hợp quốc là việc của người lớn

D.Liên hợp quốc bao gồm tất cả các nước trên thế giới.

E. Liên hợp quốc chỉ tập chung quan tâm đến trẻ em và quyền lợi của trẻ em

Bài 2. Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Biết thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn là biểu hiện lòng yêu hòa bình.
B. Tìm hiểu truyền thống văn hóa dựng nước và giữ nước là biểu hiện của yêu tổ quốc Việt Nam.
C. Trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng.
D. Tôn trọng và giúp đỡ ủy ban nhân dân xã (Phường) là việc của người lớn.
E. Chỉ có những người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương.

Bài 3. Em hãy sắp xếp các từ ngữ sau (đất trồng, ánh sáng điện, rừng, cát ven biển, than đá, thác nước nhân tạo, dầu mỏ, gió, ánh nắng mặt trời, vườn cà phê, hồ nước tự nhiên, nước ngầm, xi măng, đá vôi, nước máy) vào hai nhóm dưới đây sao cho phù hợp:

Nhóm 1: Tài nguyên thiên nhiên Nhóm 2: Không phải là tài nguyên thiên nhiên

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Đáp án:

B. Công ước quốc tế và Quyền trẻ em là do Liên hợp quốc soạn thảo và thông qua

D.Liên hợp quốc bao gồm tất cả các nước trên thế giới.

Bài 2.

Đáp án:

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Biết thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn là biểu hiện lòng yêu hòa bình. (γ)
B. Tìm hiểu truyền thống văn hóa dựng nước và giữ nước là biểu hiện của yêu tổ quốc Việt Nam. (γ)
C. Trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng. (γ)
D. Tôn trọng và giúp đỡ ủy ban nhân dân xã (Phường) là việc của người lớn. (×)
E. Chỉ có những người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. (×)

Bài 3

Đáp án:

Nhóm 1: Tài nguyên thiên nhiên Nhóm 2: Không phải là tài nguyên thiên nhiên

Đất trồng, rừng, cát ven biển, than đá, dầu mỏ, gió, ánh sáng mặt trời, hồ nước tự nhiên, nước ngầm, đá vôi.

Điện, vườn cà phê, thác nước nhân tạo, xi măng, nước máy.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 7)

Bài 1. Em hãy điền vào dấu (….) tương ứng các mốc thời gian, địa danh và các sự kiện của đất nước sao cho phù hợp:

Thời gian, địa danh Sự kiện
…………………………………………………………………. Ngày giải phóng miền Nam
Ngày 7 tháng 5 năm 1954 ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………. Ngày Quốc khánh nước Việt Nam
Sông Bạch Đằng ………………………………………………………………….

Bài 2. Đánh dấu X vào  trước những ý kiến đúng:

 Tích cực tìm hiểu, giới thiệu truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước tới các bạn quốc tế là biểu hiện của người yêu quê hương, đất nước.

 Ủy ban nhân dẫn xã (Phường) là nơi tổ chức các đợt tiêm phòng vacxin cho mọi trẻ em

 Liên hợp quốc có tổ chức liên minh của một số nước nghèo trên thế giới

 Trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng

 Chủ động tìm hiểu truyền thống văn hóa, các thành tựu về phát triển kinh thế- giáo dục, các danh lam thắng cảnh… của đất nước Việt Nam là thể hiện tình yêu tổ quốc.

Bài 3.

a) Hãy kể tên những loại tài nguyên thiên nhiên nào mà em biết?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Điều gì xảy ra nếu không biết khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Hãy viết ra những việc làm góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Đáp án

Thời gian, địa danh Sự kiện
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 Ngày giải phóng miền Nam
Ngày 7 tháng 5 năm 1954 Chiến thắng điện biên phủ
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Ngày Quốc khánh nước Việt Nam
Sông Bạch Đằng Chiến thắng quân hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền

Bài 2.

Đáp án:

- Tích cực tìm hiểu, giới thiệu truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước tới các bạn quốc tế là biểu hiện của người yêu quê hương, đất nước.

- Trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng

- Chủ động tìm hiểu truyền thống văn hóa, các thành tựu về phát triển kinh thế- giáo dục, các danh lam thắng cảnh… của đất nước Việt Nam là thể hiện tình yêu tổ quốc.

Bài 3.

Đáp án:

a) Những loại tài nguyên thiên nhiên: Đất trồng, rừng, cát ven biển, than đá, dầu mỏ, gió, ánh sáng mặt trời, hồ nước tự nhiên, nước ngầm, đá vôi…

b) Nếu không biết khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý

- Tài nguyên thiên nhiên sẽ cạn kiệt

- con người đứng trước các nguy cơ: thiếu nước, thiếu năng lựng, ôi nhiễm…

c) Việc làm góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên:

- Tiết kiệm nước (chỉ vặn vừa đủ dùng..), tiết kiệm điện (tắt các thiết bị khi không sử dụng…)

- Không săn bắt các động vật hoang dã, quý hiếm

- Trồng cây

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 8)

Bài 1. Em hãy lựa chọn và đánh dấu X vào  trước cách ứng xử phù hợp với em nhất trong các tình huống sau:

a) Khi nghe tin quê mình bị bão lũ tàn phá, em sẽ:

 Coi như không biết vì mình còn nhỏ chưa làm được gì

 Viết thư (gọi điện) hỏi thăm, gửi quà và động viên những người thân trong gia đình, dòng họ

 Việc giúp đỡ quê hương là việc của người lớn, trẻ em không cần quan tâm

b) Khi xã (Phường) tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em. Em sẽ:

 Không tham gia vì không thích

 chỉ tham gia khi đó là hoạt động bắt buộc

 Tích cực tham gia và rủ các bạn cùng tham gia.

Bài 2: Nối ý ở cột A với một ý ở cột B để trở thành câu hoàn chỉnh.

Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Bài 3. Em hãy viết về quê hương mình bằng cách điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới dây cho phù hợp:

a) Quê em ở xã ……………………………., huyện……………………………., tỉnh………………………………..

b) Quê em có nghề truyền thống là…………………………………………………………………………………..

c) Sản vật nổi tiếng ở quê hương em là ……………………………………………………………………………

d) Quê em có các cảnh đẹp là……………………………………………………………………………………………

e) Hãy ghi lại một việc em đã làm để thể hiện lòng yêu quê hương……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4. Em hãy ghi lại một việc làm của Liên hiệp quốc mà em biết mang lại lợi ích cho trẻ em?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

a) Viết thư (Gọi điện) hỏi thăm, gửi quà và động viên những người thân trong gia đình, dòng họ

b) Tích cực tham gia và rủ các bạn cùng tham gia.

Bài 2:

Đáp án:

A- 2

B- 4

C- 3

D- 1

Bài 3.

a) Quê em ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Nội

b) Quê em có nghề truyền thống là nghề nông

c) Sản vật nổi tiếng ở quê hương em là: Bánh sữa ba vì, sữa tươi ba vì

d) Quê em có các cảnh đẹp là: Thiên sơn suối ngà, Thác đa, Ao vua, Khoang xanh…

e) Hãy ghi lại một việc em đã làm để thể hiện lòng yêu quê hương:

- Thường xuyên về thăm quê, tham gia các lễ hội và giới thiệu quê hương cho các bạn biết đến…

Bài 4. Em hãy ghi lại một việc làm của Liên hiệp quốc mà em biết mang lại lợi ích cho trẻ em?

- Soạn thảo và ban hành công ước quốc tế và Quyền trẻ em

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 9)

Bài 1. Đánh dấu X vào  trước những việc cần đến Ủy ban nhân dân xã (Phường) để giải quyết:

 Đăng ký xe máy

 Cấp giấy khai sinh cho em bé

 Tổ chức các đợt tiêm vác- xin phòng bệnh cho trẻ em

 Tổng vệ sinh làng xóm, phố phường

 Mừng thọ người già

 Tổ chức các hoạt động Khuyến học (khen thưởng học sinh giỏi, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…?)

Bài 2. Em hãy ghi cách ứng xử cần thiết trong mỗi tình huống dưới đây:

a) Thôn của Minh có phát động phong trào xây dựng tủ sách cho “Thư viện đọc” cho các bạn thiếu nhi. Theo em, Minh cần làm gì để góp phần xây dựng tủ sách thư viện:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Nhóm của Linh được cô giáo phân công chuẩn bị nội dung thuyết trình về chủ đề: “ Vì sao chúng ta cần bảo vệ hòa bình”. Nhưng cả nhóm đang băn chưa biết viết như thế nào. Em hãy viết một vài gợi ý cho nhóm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3. Em tán thành hay không tán thành với những sau:

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Đã là tài nguyên thiên nhiên thì sẽ không bao giờ cạn kiệt
B. Chỉ trẻ em ở đất nước giàu mới có quyền được sống trong hòa bình
C. Tham gia xây dựng quê hương là chỉ cần tập chung vào xây dựng ở nơi mình đang sống
D. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ quyền được sống và phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em

Đáp án & Thang điểm

Bài 1

Đáp án:

- Cấp giấy khai sinh cho em bé

- Tổ chức các hoạt động Khuyến học (khen thưởng học sinh giỏi, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…?)

Bài 2.

Đáp án:

a) - Quyên góp ủng hộ sách cũ, sách mới

- Vận động các bạn trong lớp cùng tham gia

- Dành thời gian lên thư viện đọc sách và rủ các bạn cùng tham gia

b) - Để có cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc

- Mọi người được bảo vệ và không lo lắng sợ hãi vì chiến tranh

- Mọi người yêu thương và đoàn kết

- Không có bạo lực, chết chóc….

Bài 3.

Đáp án:

Ý kiến Tán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Đã là tài nguyên thiên nhiên thì sẽ không bao giờ cạn kiệt (×)
B. Chỉ trẻ em ở đất nước giàu mới có quyền được sống trong hòa bình (×)
C. Tham gia xây dựng quê hương là chỉ cần tập chung vào xây dựng ở nơi mình đang sống (×)
D. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ quyền được sống và phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em (γ)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 10)

Bài 1. Đánh dấu X vào  trước những hành động, việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình?

 Thích chơi và cổ vũ các trò chơi bạo lực

 Đoàn kết, hữu nghị với các dân tộc khác

 Tôn trọng màu da, sắc tộc và nền văn hóa của các quốc gia khác nhau

 Chê bai, khiêu khích để thể hiện mình là kẻ mạnh

 Biết tìm các giải pháp thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn

 Bắt mọi người phải phục tùng theo ý của mình

Bài 2. Khoanh tròn trước ý kiến em cho là đúng

A. Ủy ban nhân dân xã (phường) là nơi luôn chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em.

B. Thành phố Hồ Chí Minh là thủ đô của đất nước Việt Nam

C. Liên hiệp quốc là một tổ chức của các nước ở Châu Á

D. Trẻ em có quyền được tự do thích làm gì thì làm

E. Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam

Bài 3.

a) Em hãy kể tên 5 loại tài nguyên thiên nhiên mà em biết:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Viết ra 3 biện pháp sử dụng tiết kiện tài nguyên thiên nhiên (điện, nước) mà em đang làm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4. Em hãy viết 2 danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử của nước ta mà em biết?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án & Thang điểm

Bài 1.

Đáp án:

- Đoàn kết, hữu nghị với các dân tộc khác

- Tôn trọng màu da, sắc tộc và nền văn hóa của các quốc gia khác nhau

- Biết tìm các giải pháp thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn

Bài 2.

Đáp án:

A. Ủy ban nhân dân xã (phường) là nơi luôn chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em.

E. Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam

Bài 3.

Đáp án:

a) Đất trồng, rừng, cát ven biển, than đá, dầu mỏ, gió, ánh sáng mặt trời, hồ nước tự nhiên, nước ngầm, đá vôi…

b) Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, Lấy nước đủ dùng, sử dụng nước tắm còn thừa để tưới cây…

Bài 4. Đáp án: Vịnh Hạ long, Hoàng thành Thăng Long, chùa một cột….

Xem thêm bộ Đề thi Đạo Đức lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên