Top 20 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 có đáp ánDưới đây là danh sách Top 20 Đề thi môn Lịch Sử & Địa Lí lớp 4 học kì 1, học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch Sử và Địa Lí lớp 4.

Bộ Đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 4 năm 2024 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Quảng cáo

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Chân trời sáng tạo

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

A. Phần Lịch Sử

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1/ (1 điểm) Thời nhà Lý kinh đô nước ta đặt tại:

A/ Hoa Lư

B/ Thăng Long

C/ Hà Nội

D/ Phú Xuân

Câu 2/ (1 điểm) Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua lấy niên hiệu là :

A/ Ngô Vương

B/ Thái Bình

C/ Lê Đại Hành

D/ Hoà Bình

Câu 3/ (1 điểm) Điền từ ngữ: (thắng lợi, kháng chiến, độc lập, lòng tin, niềm tự hào) vào chỗ chấm cho thích hợp

Cuộc……………………chống quân Tống xâm lược…………………. …………

đã giữ vững được nền…………………………..của nước nhà và đem lại cho nhân dân

ta…………………………… , ………………………………..ở sức mạnh của dân tộc.

Câu 4/ (1 điểm) Hãy nối tên nước ở cột A với tên các nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng.

A B
A/ Văn Lang 1/ Đinh Bộ Lĩnh
B/ Âu Lạc 2/ Vua Hùng
C/ Đại Cồ Việt 3/ An Dương Vương
D/ Đại Việt 4/ Lý Thánh Tông

Câu 5/ (1 điểm) Em hãy trình bày trận đánh trên sông Như Nguyệt do Lý Thường Kiệt chỉ huy chống quân Tống xâm lược.

B. Phần Địa Lí

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1/ (1 điểm) Trung du Bắc Bộ là vùng:

A/ Có thế mạnh về đánh cá.

B/ Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.

C/ Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.

D/ Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.

Câu 2/ (1 điểm) Dãy Hoàng Liên Sơn là dãy núi:

A. Dãy núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

B. Dãy núi cao, đồ sộ nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu..

C. Dãy núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

D. Dãy núi với các đỉnh tròn, sườn dốc.

Câu 3/ (1 điểm) Điền các từ ngữ trong ngoặc vào chỗ trống cho phù hợp (công nghiệp; lũ lụt; nương rẫy; môi trường)

Việc khai thác rừng bừa bãi, đốt phá rừng làm ……….…….., mở rộng diện tích trồng cây …………..……. một cách không hợp lí không chỉ làm mất rừng mà còn làm cho đất bị xói mòn, hạn hán và …………………….tăng, ảnh hưởng xấu đến ………………và sinh hoạt của con người.

Câu 4/ (1 điểm) Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho thích hợp?

A B
a) Ruộng bậc thang được làm 1. dân cư đông đúc nhất nước ta.
b) Đất ba dan, tơi xốp 2. thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm.
c) Dân tộc Thái, Dao, Mông 3. sống ở Hoàng Liên Sơn.
d) Đồng bằng Bắc Bộ là nơi 4. ở sườn núi.

Câu 5/ (1 điểm) Kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên? Em hãy giải thích vì sao họ lại trồng những loại cây đó ?

Đáp án bài kiểm tra

A. Phần Lịch Sử

Câu 1: (1 điểm) B/ Thăng Long

Câu 2: (1 điểm) B/ Thái Bình

Câu 3: Mỗi từ đúng được 0,25 điểm

Thứ tự cần điền (kháng chiến, thắng lợi, độc lập, niềm tự hào, lòng tin).

Câu 4: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

A/ Văn Lang → 2/ Vua Hùng

B/ Âu Lạc → 3/ An Dương Vương

C/ Đại Cồ Việt → 1/ Đinh Bộ Lĩnh

D/ Đại Việt → 4/ Lý Thánh Tông

Câu 5: (1 điểm)

Lý Thường Kiệt chủ động xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt. Quân địch do Quách Quỳ chỉ huy từ bờ bắc tổ chức tiến công. Lý Thường Kiệt chỉ huy quân ta bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại giặc. Quân địch không chống cự nổi, tìm đường tháo chạy.

B. Phần Địa Lí

Câu 1: (1 điểm)

C/ Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.

Câu 2: (1 điểm)

B. Dãy núi cao, đồ sộ nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu..

Câu 3: Mỗi từ đúng được 0,25 điểm

Thứ tự cần điền (nương rẫy; công nghiệp; lũ lụt; môi trường)

Câu 4: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

A/ Ruộng bậc thang được làm → 4/ ở sườn núi.

B/ Đất ba dan, tơi xốp → 2/ thích hợp trồng CCN lâu năm.

C/ Dân tộc Thái, Dao, Mông → 3/ sống ở Hoàng Liên Sơn.

D/ Đồng bằng BB là nơi → 1/ dân cư đông đúc nhất nước ta.

Câu 5: (1 điểm)

- Cao su, cà phê, hồ tiêu, chè….

- Đó là những cây công nghiệp lâu năm, rất phù hợp với vùng đất đỏ ba dan, tươi tốt, phì nhiêu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

A. Phần Lịch Sử

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em chọn là đúng nhất. (từ câu 1 đến câu 2)

Câu 1/ Nước Văn Lang tồn tại qua bao nhiêu đời vua Hùng ?

a. Mười sáu

b. Mười bảy

c. Mười tám

d. Mười chín.

Câu 2/ Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở đâu ?

a. Sông Hát

b. Sông Hòa Bình.

c. Sông Hồng.

d. Sông Bạch Đằng.

3/ Điền tên nhân vật lịch sử thích hợp vào chỗ trống

Nhân vật lịch sử Sự kiện lịch sử
…………………………… Được gọi là Thập đạo tướng quân trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất.
…………………………… Chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

Câu 4/ Sau khi Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, ông đã đặt tên nước lúc bấy giờ là gì ? Đóng đô ở đâu ?

Câu 5/ Từ ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, em yêu thêm những truyền thống văn hóa tốt đẹp nào của đất nước ta ? Là một học sinh, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu đó?

B. Phần Địa Lí

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em chọn là đúng nhất. (từ câu 1 đến câu 2)

Câu 1/ Đâu là danh lam thắng cảnh ở Hà Nội ?

a. Hồ Ba Bể

b. Hồ Xuân Hương

c. Hồ Con Rùa

d. Hồ Hoàn Kiếm

Câu 2/ Biểu tượng của vùng trung du Bắc Bộ là:

a. Rừng cao su, đồi cà phê.

b. Rừng cọ, đồi chè.

c. Rừng cao su, đồi chè.

d. Rừng cọ, đồi cà phê.

Câu 3/Nối các hoạt động sản xuất tương ứng với từng vùng miền ở hai cột sau:

Vùng miền Hoạt động sản xuất
Trồng ruộng bậc thang
Hoàng Liên Sơn Khai thác sức nước làm thủy điện
Thế mạnh là trồng cây ăn quả
Tây Nguyên Khai thác a-pa-tít nhiều nhất nước ta
Thế mạnh là trồng cây công nghiệp lâu năm

Câu 4/ Hãy kể tên 2 làng nghề ở nước ta mà em biết và sản phẩm thủ công nổi tiếng của 2 làng nghề đó.

Câu 5/ Đà Lạt được gọi là “Thành phố ngàn hoa”. Theo em, chúng ta cần làm gì để Đà Lạt luôn xứng đáng với tên gọi “Thành phố ngàn hoa”?

Đáp án bài kiểm tra

A. Phần Lịch Sử

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.( Từ câu 1 đến câu 2)

Câu 1-C, 2-A: Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 3: Điền tên nhân vật lịch sử thích hợp vào chỗ trống Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Nhân vật lịch sử Sự kiện lịch sử
Lê Hoàn Được gọi là Thập đạo tướng quân trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất.
Lý Thường KiệtChỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

Câu 4: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

- Nước Đại Cồ Việt

- Đóng đô ở Hoa Lư

Câu 5: Từ ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, em yêu thêm những truyền thống văn hóa tốt đẹp nào của đất nước ta ?

- Đoàn kết

- Tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm...

Là một học sinh, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu đó? Hs trả lời phù hợp câu hỏi được 1 điểm

B. Phần Địa Lí

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.( Từ câu 1 đến câu 2)

Câu 1-D, 2-B: khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 3: Hãy nối các hoạt động sản xuất tương ứng với từng vùng miền ở hai cột sau:

Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm

Vùng miền Hoạt động sản xuất
Hoàng Liên Sơn Trồng ruộng bậc thang
Khai thác a-pa-tít nhiều nhất nước ta
Tây Nguyên Khai thác sức nước làm thủy điện
Thế mạnh là trồng cây công nghiệp lâu năm

Câu 4 : Hãy kể tên 2 làng nghề và sản phẩm thủ công nổi tiếng của người dân đồng bằng Bắc Bộ mà em biết.

- Làng Bát Tràng : gốm, sứ.

- Làng Đông Hồ : tranh.

- Làng Vạn Phúc : lụa.

- ...

Nêu đúng 1 làng nghề và 1 sản phẩm thủ công nổi tiếng của làng nghề đó được 0,5 đ

Câu 5: Vì sao Đà Lạt được gọi là ” Thành phố ngàn hoa”

- Không xả rác

- Trồng thêm nhiều cây, hoa

- Nhắc nhở mọi người ý thức bảo vệ môi trường....

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm (2 ý/ 1đ)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

A. Phần Lịch Sử

I. TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn trước câu trả lời em cho là đúng nhất:

Câu 1: Nhà Hồ ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Nhà Trần nhường ngôi cho nhà Hồ.

B. Nhà Trần suy yếu, Hồ Quý Ly truất ngôi nhà Trần lập nên nhà Hồ.

C. Cả A và B đều sai.

Câu 2: Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước?

A. Soạn bộ luật Gia Long.

B. Coi trọng việc đắp đê phòng chống lũ lụt.

C. Soạn bộ luật Hồng Đức và vẽ bản đồ đất nước.

Câu 3: Ở đầu thế kỉ XVI, đất nước ta bị chia cắt là do:

A. Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành quyền lực.

B. Giặc ngoại xâm sang xâm lược nước ta.

C. Nhân dân ở các địa phương nổi lên tranh giành đất đai.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Trình bày về sự thành lập nhà Nguyễn ?

Câu 2: Nêu kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

B. Phần Địa Lí

I. TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn trước câu trả lời em cho là đúng nhất:

Câu 1: Người dân sống ở đồng bằng Bắc bộ chủ yếu là người:

A. Dao     B. Chăm.     C. Kinh.

Câu 2: Đồng bằng Nam bộ do phù sa của sông nào bồi đắp?

A. Sông Hồng và sông Mã.

B. Sông Mê Công và sông Đồng Nai.

C. Sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.

Câu 3: Một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ là:

A. Do ngư dân đánh bắt bừa bãi.

B. Do nguồn nước bị ô nhiễm làm cá chết.

C. Ở ven bờ có nhiều bãi tắm làm ảnh hưởng sự sinh sống của cá.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào?

Câu 2: Nêu một số đặc điểm tiêu biểu về sông ngòi và đất đai của đồng bằng Nam Bộ.

Đáp án bài kiểm tra

A. Phần Lịch Sử

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

II. TỰ LUẬN

Câu 1 (1 điểm):

Sau khi vua Quang Trung mất, lợi dụng triều đại Tây Sơn suy yếu (0,5 điểm) Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn (0,5 điểm).

Câu 2 (1 điểm):

Quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng tới đó. (0,25 điểm). Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long (0,5 điểm), mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước.(0,25 điểm)

B. Phần Địa Lí

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: A

II. TỰ LUẬN

Câu 1 (1 điểm):

Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền Trung: Mùa hạ, tại đây thường bị khô, nóng và hạn hán. (0,5 điểm. Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt. (0,25 điểm). Khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh. (0,25 điểm).

Câu 2 (1 điểm):

Đặc điểm về sông ngòi và đất đai của đồng bằng Nam Bộ:

Đồng bằng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt (0,5 điểm). Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng bằng còn nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo (0,5 điểm).

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 4

Thời gian làm bài: 60 phút

A. Phần Lịch Sử

Khoanh vào chữ đứng trước ý trả lời đúng nhất các câu hỏi từ 1 đến 3

Câu 1. Năm 1400, nhà Hồ thay thế nhà Trần trong trường hợp nào? (1 điểm)

a. Chu Văn An truất ngôi vua nhà Trần.

b. Hồ Quý Ly truất ngôi vua nhà Trần.

c. Vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly.

d. Nhân dân đưa Hồ Quý Ly lên ngôi vua.

Câu 2. Thời Hậu Lê, văn học viết bằng chữ nào chiếm ưu thế? (1 điểm)

a. Chữ Hán.

b. Chữ Nôm.

c. Chữ La tinh.

d. Chữ Quốc ngữ.

Câu 3. Các vua nhà Nguyễn thường quan tâm đến việc xây dựng công trình gì?(1đ)

a. Chùa chiền.

b. Trường học.

c. Đê điều.

d. Lăng tẩm.

Câu 4. Vào thế kỉ XVI – XVII, nước ta có những thành thị nổi tiếng nào vào thời đó? (1 điểm)

Câu 5. Vua Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế văn hóa để làm gì? (1đ)

B. Phần Địa Lí

Khoanh vào chữ đứng trước ý trả lời đúng nhất các câu hỏi từ 1 đến 3:

Câu 1. Hãy điền vào chỗ trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai, khi nói về chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ? (1 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 10) Chợ phiên ở các địa phương có ngày trùng nhau.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 10) Chợ phiên là nơi có hoạt động mua, bàn tấp nập.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 10) Chợ phiên ở các địa phương gần nhau thường không trùng nhau để thu hút nhiều người đến chợ mua bán.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 10) Hàng hóa ở các chợ phần lớn là hàng mang từ nơi khác tới.

Câu 2. Nét độc đáo nhất ở đồng bằng sông Cửu Long đó là loại chợ gì ? (1 điểm)

a. Chợ phiên.

b. Chợ đêm.

c. Chợ nhóm.

d. Chợ nổi.

Câu 3. Đồng bằng duyên hải miền Trung thường nhỏ và hẹp vì : (1 điểm)

a. Đồng bằng có nhiều cồn cát.

b. Đồng bằng có nhiều đầm phá.

c. Đồng bằng nằm ven biển.

d. Núi lan ra sát biển.

Câu 4. Vì sao ngày càng có nhiều du khách đến tham quan miền Trung? (1 điểm)

Câu 5. Em hãy kể tên các hải sản quý ở vùng biển nước ta. (1 điểm)

Đáp án bài kiểm tra

A. Phần Lịch Sử

Mỗi câu đúng (cả phần Lịch sử và Địa lí) đạt 1 điểm

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4:

- Thăng Long, Hội An, Phố Hiến.

Câu 5:

- Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế, văn hóa như: Chiếu khuyến nông, Chiếu khuyến học, đề cao chữ Nôm để thúc đẩy nền kinh tế, văn hóa và giáo dục phát triển.

B. Phần Địa Lí

Câu 1: S, Đ, Đ, S

Câu 2: D

Câu 3: D

Câu 4:

- Vì đồng bằng duyên hải miền Trung có nhiều bãi biển đẹp, bằng phẳng, phủ cát trắng, rợp bóng dừa và phi lao, nước biển trong xanh. Ngoài ra còn có nhiều di sản văn hóa như cố đô Huế, phố cổ Hội An, di tích Mĩ Sơn (Quảng Nam)

Câu 5:

- Sò huyết, đồi mồi, bào ngư, hải sâm, ốc hương, tôm hùm,..

Tài liệu Giáo án, Đề thi lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải lớp 4 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk các môn lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên