Top 10 Đề thi Học kì 2 Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 năm 2020 - 2021 có đáp án

Dưới đây là danh sách 10 Đề thi môn Lịch Sử & Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch Sử và Địa Lí lớp 4.

Tải xuống

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 4 Học kì 2 (Đề 1)

Thời gian: 60 phút

A. Phần Lịch Sử

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm bài tập:

Câu 1 (1 điểm): Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì?

Quảng cáo

A. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc

B. Để bảo vệ trật tự xã hội

C. Để bảo vệ quyền lợi của vua.

D. Để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Câu 2(1 điểm): Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?

A. Đặt ra lễ xứng danh.

B. Đặt ra lễ vinh quy

C. Khắc tên những người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu.

D. Đặt ra lễ xứng danh, lễ vinh quy, khắc tên những người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu.

Câu 3 (1 điểm): Tác phẩm nào dưới đây không phải của Nguyễn Trãi?

A. Bộ Lam Sơn thực lục.

B. Bộ Đại Việt sử kí toàn thư.

C. Dư địa chí.

D. Quốc âm thi tập.

Câu 4 (1 điểm): Hãy chọn mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa các nhân vật lịch sử với các sự kiện lịch sử hoặc các thành tựu khoa học:

A B
Quang Trung Khởi nghĩa Lam Sơn
Lê Lợi Đại Việt sử kí toàn thư
Nguyễn Trãi Đại phá quân Thanh
Lê Thánh Tông Quốc âm thi tập
Ngô Sĩ Liên Hồng Đức quốc âm thi tập

II. TỰ LUẬN

Câu 5: Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

Quảng cáo

B. Phần Địa Lí

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm bài tập:

Câu 6 (1 điểm): Đồng bằng lớn nhất nước ta là?

A. Đồng bằng Bắc Bộ.

B. Đồng bằng duyên hải miền Trung.

C. Đồng bằng Nam Bộ.

D. Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ.

Câu 7 (1 điểm): Những loại đất nào có nhiều ở đồng bằng Nam Bộ?

A. Đất phù sa, đất mặn.

B. Đất mặn, đất phèn.

C. Đất phù sa, đất phèn.

D. Đất phù sa, đất mặn, đất phèn.

Câu 8 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

A. Đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất nước ta. Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

B. Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất và có số dân đông nhất so với các thành phố khác. Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

C. Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất và có số dân đông nhất so với các thành phố khác. Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

D. Thành phố Cần Thơ là trung tâm công nghiệp lớn nhất so với các thành phố khác. Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 9 (1 điểm): Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

(sông; tấp nập; xuồng ghe; rau quả,thịt cá, quần áo; các chợ nổi)

Chợ nổi thường họp ở những đoạn……….thuận tiện cho việc gặp gỡ của………………… .Việc mua bán ở …………….diễn ra…………..các loại hàng hóa bán ở chợ là…………………………….. .

II. TỰ LUẬN

Câu 10 (1 điểm): Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 4 Học kì 2 (Đề 2)

Thời gian: 60 phút

A. Phần Lịch Sử

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Cố đô Huế được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới thời gian nào?(1 điểm )

A. 12 / 11/ 1993     B. 11/ 11/ 1993

C. 11/ 12/ 1993     D. 12/ 12/ 1993

Câu 2: Đánh dấu x vào trước ý đúng (1 điểm)

Quang Trung đại phá Quân Thanh vào thời gian nào ?

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Cuối năm 1787

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Cuối năm 1788

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Cuối năm 1887

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Cuối năm 1888

Câu 3: Chọn các từ, cụm từ cho trước để điền vào chỗ trống: lên ngôi hoàng đế, Gia Long, huy động lực lượng, Tây Sơn .

Nhà Nguyễn thành lập khi nào ? (1 điểm)

Sau khi Quang Trung qua đời, triều đại …………………suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh đã ……………………………………….nhà Tây Sơn. Năm 1802, triều đại Tây Sơn bị lật đổ. Nguyễn Ánh …………………............, lấy niên hiệu là ..........................................., định đô ờ Phú Xuân (Huế).

Câu 4: Trình bày ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng ? (1 điểm )

Câu 5: Kể lại những chính sách của vua Quang Trung? (1 điểm )

B. Phần Địa Lí

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm)

Điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?

A. Người dân siêng năng cần cù.

B. Khí hậu mát

C. Có đất phù sa.

D. Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động.

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1điểm)

Nêu vai trò của biền Đông đối với nước ta?

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Biển Đông là kho muối vô tận, đồng thời có nhiều khoáng sản, hải sản quý và có vai trò điều hoà khí hậu.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Biển Đông có ít khoáng sản và hải sản quý.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Ven bờ có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Ven bờ có ít bãi biển không phát triển du lịch.

Câu 8. Nêu đặc điểm của thành phố Đà Nẵng? (1điểm)

Câu 9. Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch? (1điểm)

Câu 10: Em làm gì để bảo vệ môi trường biển xanh sạch đẹp? (1điểm)

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 4 Học kì 2 (Đề 3)

Thời gian: 60 phút

A. Phần Lịch Sử

Khoanh vào trước câu trả lời đúng

Câu 1: Chính quyền nhà Hậu Lê suy yếu vào :

A. Cuối thế kỉ XVI

B. Đầu thế kỉ XVI

C. Thế kỉ XV

D. Thế kỉ XIV

Câu 2: Người cướp ngôi vua Lê lập ra nhà Mạc là:

A. Nguyễn Kim

B. Mạc Đĩnh Chi

C. Mạc Đăng Dung

D. Nguyễn Ánh

Câu 3: Gianh giới giữa đàng trong và đàng ngoài là:

A. Sông Mã.

B. Sông Gianh (Sông Hàn)

C. Sông Hồng.

D. Sông Đà.

Câu 4: Ở đầu thế kỉ XVI, đất nước ta bị chia cắt là do:

A. Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành quyền lực.

B. Giặc ngoại xâm sang xâm lược nước ta.

C. Nhân dân ở các địa phương nổi lên tranh giành đất đai.

D. Các dân tộc nổi dậy giành quyền tự chủ.

Câu 5: Từ thế kỷ XVI, các chúa Nguyễn có chính sách giúp mở rộng bờ cõi là:

A. Đánh chiếm xâm lược.

B. Ổn định làm ăn.

C. Khai khẩn đất hoang vào phía Nam, lập làng ấp mới.

D. Cướp đất đai của các địa chủ chia cho dân.

Câu 6: Nêu kết quả và ý nghĩa của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long?

B. Phần Địa Lí

Câu 7: Khí hậu ở Đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm:

A. 1 mùa ôn đới mát mẻ.

B. 2 mùa: mùa khô và mùa mưa

C. 3 mùa: mưa, lạnh, khô.

D. 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông.

Câu 8: Nghề chính của người dân ở đbdh miền Trung là:

A. Trồng rừng, chăn nuôi gia súc lớn.

B. Nông nghiệp, trồng lúa nước và cây ăn quả.

C. Làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

D. Trồng và khai thác cây công nghiệp.

Câu 9: Thành phố lớn nhất nước ta là:

A. Thành phố Đà Nẵng.

B. Thành phố Hồ Chí Minh

C. Thành phố Huế.

D. Thành phố Cần Thơ.

Câu 10: Chọn mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B và đánh mũi tên thể hiện mối liên hệ giữa tự nhiên và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung?

A B
Đất phù sa tương đối màu mỡ, khí hậu nóng ẩm. Làm muối
Nước biển mặn, nhiều muối. Trồng lúa
Đất cát pha, khí hậu nóng. Nuôi, đánh bắt thủy sản
Biển, đầm, phá, sông, người dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt. Trồng lạc

Câu 11: Kể tên một số dân tộc và những lễ hội nổi tiếng ở đông bằng Nam Bộ ?

Câu 12. Theo em thiên nhiên đã gây ra những khó khăn gì làm ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của người dân ở duyên hải miền Trung?

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 4 Học kì 2 (Đề 4)

Thời gian: 60 phút

A. Phần Lịch Sử

Khoanh vào trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1: Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì?

A. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc

B. Để bảo vệ trật tự xã hội

C. Để bảo vệ quyền lợi của vua

Câu 2: Tác phẩm nào dưới đây không phải của Nguyễn Trãi?

A. Bộ Lam Sơn thực lục

B. Bộ Đại Việt sử kí toàn thư

C. Dư địa chí

D. Quốc âm thi tập

Câu 3: Điền các từ ngữ: (thanh bình, khuyến nông, ruộng hoang, làng quê) vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:

Quang Trung ban bố “Chiếu .................................”, lệnh cho dân đã từng bỏ ........................... phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ........................... . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại .........................

Câu 4: Vì sao Lê Lợi chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm thích hợp cho quân ta mai phục

B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rộng có nhiều vàng bạc, thích hợp cho quân ta tập trung và dự trữ lương thực

C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất cao, cách xa nơi quân địch đóng quân nên quân địch không tìm đến được

Câu 5: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? Em có nhận xét gì về việc việc làm của nhà Hậu Lê?

B. Phần Địa Lí

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

Câu 6: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung:

A. Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người Kinh và người chăm.

B. Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.

C. Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người Kinh.

Câu 7: Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?

A. Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm

B. Người dân cần cù lao động

C. Có nhiều đất chua, đất mặn

Câu 8: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trồng để hoàn thành nội dung sau:

Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông………………………………Đây là thành phố và là trung tâm công nghiệp…………………………………của đất nước. Các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất…………………….., được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và…………………………..

Câu 9: Nối tên các thành phố ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp.

A B
Thành phố Hà Nội Là thành phố lớn nhất
Thành phố Huế Là thành phố trung tâm của đồng bằng Sông Cửu Long
Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố du lịch, được công nhận là di sản văn hóa thế giới
Thành phố Cần Thơ Là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học và kinh tế của cả nước.

Câu 10: Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta.

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 4 Học kì 2 (Đề 5)

Thời gian: 60 phút

A. Phần Lịch Sử

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước?

a. Vẽ bản đồ đất nước.

b. Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.

c. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

d. Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

Câu 2: Ranh giới phân tranh giữa hai dòng họ Trịnh- Nguyễn là:

a. Sông bến Hải

b. Sông Gianh

c. Sông Nhật Lệ

d. Sông Bạch Đằng

Câu 3: Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc (Thăng Long) để làm gì?

a. Lên ngôi Hoàng đế

b. Tiêu diệt chúa Trịnh

c. Thống nhất đất nước

d. Đại phá quân Thanh

Câu 4: Quang Trung đã đề ra chính sách gì về văn hóa giáo dục.Tác dụng của chính sách ấy là gì?

Câu 5: Nhà Nguyễn thành lập năm nào? Nêu những sự kiện chứng tỏ vua nhà Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành với ai ?

B. Phần Địa Lí

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 6: Đồng bằng Bắc Bộ do các sông nào bồi đắp nên?

a. Sông Hồng và sông Thái Bình

b. Sông Mê Công và sông Đồng Nai

c. Sông Thái Bình và sông Đồng Nai

d. Sông Mê Công và sông Thái Bình.

Câu 7: Đặc điểm của đồng bằng Nam Bộ là:

a. Đồng bằng lớn thứ hai nước ta với hệ thống đê ngăn lũ.

b. Đồng bằng lớn nhất nước ta, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

c. Đồng bằng có nhiều đầm phá.

d. Đồng bằng có nhiều cồn cát.

Câu 8: Hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước?

Câu 9: Vì sao cư dân tập trung khá đông đúc tại đồng bằng duyên hải miền Trung? Ở đây có các dân tộc nào?

Câu 10: Điền chữ Đ trước ý đúng, điền chữ S trước ý sai.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Nước ta có vùng biển rộng với nhiều đảo và quần đảo.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Vùng biển nước ta là bộ phận của Biển Đông

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Dầu khí đang được khai thác ở vùng biển phía Bắc nước ta.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Nhiều vùng ven biển nuôi hải sản vì biển nước ta rất nghèo hải sản.

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các đề thi, đề kiểm tra Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra các môn lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk các môn lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.