Giáo án điện tử Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức (hay nhất)

Xem thử Giáo án Lịch Sử Địa Lí 4 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Lịch Sử Địa Lí 4 KNTT

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật......

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Kết nối tri thức cả năm gồm 6 Chủ đề và 29 Bài học:

Mở đầu

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch Sử và Địa Lí

Chủ đề 1: Địa phương em (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương em

Bài 3: Lịch Sử và văn hoá truyền thống địa phương em

Chủ đề 2: Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 6: Một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 10: Một số nét văn hoá ở vùng Đông bang Bắc Bộ

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội

Bài 13: Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Bài 14: Ôn tập

Chủ đề 4: Duyên hải miền Trung

Bài 15: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung

Bài 16: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung

Bài 17: Một số nét văn hoá ở vùng Duyên hải miền Trung

Bài 18: Cố đô Huế

Bài 19: Phố cổ Hội An

Chủ đề 5: Tây Nguyên

Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên

Bài 21: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên

Bài 22: Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên

Bài 23: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên

Chủ đề 6: Nam Bộ

Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ

Bài 25: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ

Bài 26: Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ

Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh

Bài 28: Địa đạo Củ Chi

Bài 29: Ôn tập

Xem thử Giáo án Lịch Sử Địa Lí 4 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Lịch Sử Địa Lí 4 KNTT

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên