Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Family and Friends (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Family and Friends đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Family and Friends (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật......

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 4 Family and Friends năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Tiếng Anh lớp 4 Family and Friends cả năm gồm 13 Unit, 4 Review và Fluency Time:

Starter: Welcome back!

Starter Lesson one: Grammar

Starter Lesson two: Grammar

Starter Lesson three: Words and song

Starter Lesson four: Words and grammar

Starter Lesson five: Skills time!

Starter Lesson six: Skills time!

Unit 1: They're heroes!

Unit 1 Lesson one: Words

Unit 1 Lesson two: Grammar

Unit 1 Lesson three: Song

Unit 1 Lesson four: Phonics

Unit 1 Lesson five: Skills Time

Unit 1 Lesson six: Skills time

Unit 2: Does he work in a police station?

Unit 2 Lesson one: Words

Unit 2 Lesson two: Grammar

Unit 2 Lesson three: Song

Unit 2 Lesson four: Phonics

Unit 2 Lesson five: Skills Time

Unit 2 Lesson six: Skills time

Unit 3: Would you like a bubble tea?

Unit 3 Lesson one: Words

Unit 3 Lesson two: Grammar

Unit 3 Lesson three: Song

Unit 3 Lesson four: Phonics

Unit 3 Lesson five: Skills Time

Unit 3 Lesson six: Skills time

Tiếng Anh lớp 4 Review 1

Tiếng Anh lớp 4 Fluency Time 1

Lesson one: Everyday English

Lesson two: CLIL: Social studies

Unit 4: We have English!

Unit 4 Lesson one: Words

Unit 4 Lesson two: Grammar

Unit 4 Lesson three: Song

Unit 4 Lesson four: Phonics

Unit 4 Lesson five: Skills Time

Unit 4 Lesson six: Skills time

Unit 5: We're having fun at the beach!

Unit 5 Lesson one: Words

Unit 5 Lesson two: Grammar

Unit 5 Lesson three: Song

Unit 5 Lesson four: Phonics

Unit 5 Lesson five: Skills Time

Unit 5 Lesson six: Skills time

Unit 6: Funny monkeys!

Unit 6 Lesson one: Words

Unit 6 Lesson two: Grammar

Unit 6 Lesson three: Song

Unit 6 Lesson four: Phonics

Unit 6 Lesson five: Skills Time

Unit 6 Lesson six: Skills time

Tiếng Anh lớp 4 Review 2

Tiếng Anh lớp 4 Fluency Time 2

Lesson one: Everyday English

Lesson two: CLIL: Science

Unit 7: It isn't cold today!

Unit 7 Lesson one: Words

Unit 7 Lesson two: Grammar

Unit 7 Lesson three: Song

Unit 7 Lesson four: Phonics

Unit 7 Lesson five: Skills Time

Unit 7 Lesson six: Skills time

Unit 8: Let's buy presents!

Unit 8 Lesson one: Words

Unit 8 Lesson two: Grammar

Unit 8 Lesson three: Song

Unit 8 Lesson four: Phonics

Unit 8 Lesson five: Skills Time

Unit 8 Lesson six: Skills time

Unit 9: What time is it?

Unit 9 Lesson one: Words

Unit 9 Lesson two: Grammar

Unit 9 Lesson three: Song

Unit 9 Lesson four: Phonics

Unit 9 Lesson five: Skills Time

Unit 9 Lesson six: Skills time

Tiếng Anh lớp 4 Review 3

Tiếng Anh lớp 4 Fluency Time 3

Lesson one: Everyday English

Lesson two: CLIL: Math

Unit 10: Do they like fishing?

Unit 10 Lesson one: Words

Unit 10 Lesson two: Grammar

Unit 10 Lesson three: Song

Unit 10 Lesson four: Phonics

Unit 10 Lesson five: Skills Time

Unit 10 Lesson six: Skills time

Unit 11: How do we get to the hospital?

Unit 11 Lesson one: Words

Unit 11 Lesson two: Grammar

Unit 11 Lesson three: Song

Unit 11 Lesson four: Phonics

Unit 11 Lesson five: Skills Time

Unit 11 Lesson six: Skills time

Unit 12: A smart baby!

Unit 12 Lesson one: Words

Unit 12 Lesson two: Grammar

Unit 12 Lesson three: Song

Unit 12 Lesson four: Phonics

Unit 12 Lesson five: Skills Time

Unit 12 Lesson six: Skills time

Tiếng Anh lớp 4 Review 4

Tiếng Anh lớp 4 Fluency Time 4

Lesson one: Everyday English

Lesson two: CLIL: Geography

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên