Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Đạo đức lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Xem thử Giáo án Đạo đức 4 CTST Xem thử Giáo án điện tử Đạo đức 4 CTST

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án PPT Đạo đức lớp 4 Bài 1: Người lao động quanh em

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Đạo đức 4

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Đạo đức 4

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Đạo đức 4

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Đạo đức 4

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Đạo đức 4

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án Đạo đức 4 CTST Xem thử Giáo án điện tử Đạo đức 4 CTST

Bài giảng PPT Đạo đức lớp 4 Chân trời sáng tạo cả năm gồm 8 Chủ đề và 12 Bài học:

Chủ đề: Biết ơn người lao động

Bài 1: Người lao động quanh em

Bài 2: Em biết ơn người lao động

Chủ đề: Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

Bài 3: Em cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

Chủ đề: Yêu lao động

Bài 4: Em yêu lao động

Bài 5: Em tích cực tham gia lao động

Chủ đề: Tôn trọng tài sản của người khác

Bài 6: Em tôn trọng tài sản của người khác

Chủ đề: Bảo vệ của công

Bài 7: Em bảo vệ của công

Chủ đề: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè

Bài 8: Em thiết lập quan hệ bạn bè

Bài 9: Em duy trì quan hệ bạn bè

Chủ đề: Quý trọng đồng tiền

Bài 10: Em quý trọng đồng tiền

Chủ đề: Quyền và bổn phận của trẻ em

Bài 11: Quyền trẻ em

Bài 12: Bổn phận của trẻ em

Xem thử Giáo án Đạo đức 4 CTST Xem thử Giáo án điện tử Đạo đức 4 CTST

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên