Giáo án điện tử Công nghệ lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Công nghệ lớp 4 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Công nghệ lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Công nghệ lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang được cập nhật.....

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Công nghệ lớp 4 Chân trời sáng tạo năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Công nghệ lớp 4 Chân trời sáng tạo cả năm gồm 2 Phần, 9 Bài học và 2 bài ôn tập:

Phần 1: Công nghệ và đời sống

Bài 1: Hoa và cây cảnh quanh em

Bài 2: Vật pệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu

Bài 3: Gieo hạt và trồng hoa trong chậu

Bài 4: Trồng cây cảnh trong chậu

Bài 5: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu

Ôn tập phần 1: Công nghệ và đời sống

Phần 2: Thủ công kĩ thuật

Bài 6: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

Bài 7: Em lắp ghép mô hình kĩ thuật

Bài 8: Đồ chơi dân gian

Bài 9: Em làm diều giấy

Ôn tập phần 2: Thủ công kĩ thuật

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên