Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Hoạt động trải nghiệm lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Xem thử Giáo án HĐTN 4 CTST Xem thử Giáo án điện tử HĐTN 4 CTST

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án PPT Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Tuần 1: Xác định những đặc điểm đáng tự hào của bản thân

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) HĐTN lớp 4

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) HĐTN lớp 4

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) HĐTN lớp 4

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) HĐTN lớp 4

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) HĐTN lớp 4

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án HĐTN 4 CTST Xem thử Giáo án điện tử HĐTN 4 CTST

Bài giảng PPT Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Chân trời sáng tạo cả năm gồm 9 Chủ đề và 34 Tuần:

Chủ đề 1: Em lớn lên cùng mái trường mến yêu

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 2: An toàn trong cuộc sống của em

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô yêu quý bạn bè

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Chủ đề 4: Em yêu truyền thống quê hương

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Chủ đề 5: Chào năm học mới và chi tiêu tiết kiệm

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Chủ đề 6: Phát triển bản thân

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Chủ đề 7: Gắn kết gia đình quý trọng phụ nữ

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Chủ đề 8: Em và cuộc sống xanh

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Chủ đề 9: Những người sống quanh em và nghề truyền thống quê hương

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Xem thử Giáo án HĐTN 4 CTST Xem thử Giáo án điện tử HĐTN 4 CTST

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên