Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Hoạt động trải nghiệm lớp 4 dễ dàng.

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều (hay nhất)

Xem thử Giáo án HĐTN 4 CD Xem thử Giáo án điện tử HĐTN 4 CD

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án PPT Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Tuần 1: Giữ gìn trường em xanh sạch đẹp

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) HĐTN lớp 4

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) HĐTN lớp 4

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) HĐTN lớp 4

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) HĐTN lớp 4

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) HĐTN lớp 4

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án HĐTN 4 CD Xem thử Giáo án điện tử HĐTN 4 CD

Bài giảng PPT Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Cánh diều cả năm gồm 9 Chủ đề và 35 Tuần:

Chủ đề 1: Trường em xanh, sạch, đẹp

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 2: Niềm tự hào của em

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Chủ đề 3: Làm việc khoa học

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Chủ đề 4: Ứng xử nơi công cộng

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Chủ đề 5: Nghề truyền thống quê hương

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Chủ đề 6: Quê hương tươi đẹp

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Chủ đề 7: Gắn kết yêu thương

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Chủ đề 8: Quan hệ bạn bè

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Chủ đề 9: Phòng tránh bị xâm hại

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Xem thử Giáo án HĐTN 4 CD Xem thử Giáo án điện tử HĐTN 4 CD

Xem thêm giáo án điện tử lớp 4 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên