Giáo án Khoa học lớp 4 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

Tài liệu Giáo án Khoa học lớp 4 Cánh diều đầy đủ cả năm, mới nhất theo mẫu giáo án chuẩn của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn Khoa học lớp 4 theo chương trình sách mới.

Giáo án Khoa học lớp 4 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

Xem thử Giáo án Khoa học 4 CD Xem thử Giáo án điện tử Khoa học 4 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Giáo án Khoa học lớp 4 Cánh diều bản word phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Xem thử Giáo án Khoa học 4 CD Xem thử Giáo án điện tử Khoa học 4 CD

CHỦ ĐỀ 1: CHẤT

(13 tiết)

A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Nhận thức khoa học tự nhiên

- Nêu được một số tính chất của nước.

- Nêu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

- Vẽ sơ đồ và sử dụng được các thuật ngữ: bay hơi, ngưng tụ, đông đặc, nóng chảy để mô tả sự chuyển thể của nước,

- Vẽ được sơ đồ và ghi chú được “Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”.

- Nêu được ứng dụng một số tính chất của nước; vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

- Nêu được một số nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước; sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và phải sử dụng tiết kiệm nước.

- Trình bày được một số cách làm sạch nước.

- Kể được tên thành phần chính của không khí.

- Trình bày được vai trò và ứng dụng tính chất của không khi đối với sự sống.

- Nêu được một số việc làm để phòng tránh bão.

2. Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh

- Quan sát hoặc làm được thí nghiệm đơn giản để:

+ Phát hiện được một số tính chất và sự chuyển thể của nước.

+ Nhận biết được sự có mặt của không khí; xác định được một số tính chất của không khí; nhận biết được trong không khi có hơi nước, bụi,...

+ Giải thích được: Vai trò của không khí đối với sự cháy.

+ Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động.

- Nhận xét, so sánh được mức độ mạnh của gió qua quan sát thực tế hoặc tranh ảnh, video clip.

3. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

- Giải thích được sự vận dụng tinh chất của nước trong một số trường hợp đơn giản.

- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về:

+ Ứng dụng một số tính chất của nước; vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

+ Nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước, sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và việc sử dụng tiết kiệm nước.

+ Cách làm sạch nước.

- Thực hiện được và vận động những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.

- Giải thích được nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí, sự cần thiết phải bảo vệ môi trường không khí.

- Thực hiện được việc làm phù hợp để bảo vệ môi trường không khí và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.

- Thực hiện được một số việc cần làm để phòng tránh bão.

BÀI 1: TÍNH CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC

(2 tiết)

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

Sau bài học này, HS sẽ:

- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện được một số tính chất của nước.

- Vận dụng được tính chất của nước trong một số trường hợp đơn giản.

- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình, địa phương về ứng dụng một số tính chất của nước, vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

2. Năng lực

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các trò chơi, hoạt động khám phá kiến thức.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

Năng lực riêng:

- Nêu được một số tỉnh chất của nước.

- Nêu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

- Làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện được một số tính chất của nước.

- Vận dụng được tính chất của nước trong một số trường hợp đơn giản.

- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số tỉnh chất của nước.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án Khoa học lớp 4 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án Khoa học 4 CD Xem thử Giáo án điện tử Khoa học 4 CD

Xem thêm giáo án lớp 4 Cánh diều các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên