Giáo án Một người chính trực lớp 4 - Cánh diều

Giáo án Một người chính trực lớp 4 - Cánh diều

Xem thử

Chỉ từ 500k mua trọn bộ Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều bản word phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc 75 – 80 tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài. Hiểu ý nghĩa của bài: ca ngợi tính cách chính trực, luôn vì dân vì nước của Tô Hiến Thành.

2. Năng lực

Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực tự chủ và tự học: Trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.

Năng lực văn học:

- Hiểu những chi tiết cho thấy cốt cách chính trực của Tô Hiến Thành.

- Biết chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân với mọi người.

Quảng cáo

3. Phẩm chất

- Bồi dưỡng phẩm chất trung thực (ngay thẳng, liêm khiết).

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

- Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm, trò chơi học tập.

2. Hình thức tổ chức dạy học

- Hoạt động độc lập, hoạt động nhóm, hoạt động lớp.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

a. Đối với giáo viên

- Giáo án, SGK, SGV, SBT Tiếng Việt 4, tập một.

- Giấy A4.

- Máy tính, máy chiếu.

Quảng cáo

b. Đối với học sinh

- SGK, VBT Tiếng Việt 4, tập một.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS từng bước làm quen với bài học.

b. Cách tiến hành

* Kiểm tra bài cũ

- GV mời 1 – 2 HS nêu nội dung của bài thơ Cau.

- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS.

* Giới thiệu bài

- GV yêu cầu HS đọc tên bài và quan sát bức tranh minh họa trong bài.

Giáo án Một người chính trực lớp 4 | Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

- GV giới thiệu bài:

Trong bức tranh, các em thấy hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Người mặc áo xanh xua tay như đang từ chối điều gì đó. Để biết họ là ai và đang nói chuyện gì, các em hãy đọc bài “Một người chính trực” để cùng nhau tìm hiểu những điều đó nhé!

- GV ghi tên bài học: Đọc 2 – Một người chính trực.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Đọc thành tiếng

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Lắng nghe GV đọc mẫu, hướng dẫn đọc, luyện cách ngắt nghỉ và nhấn giọng ở những từ ngữ quan trọng.

- Đọc được bài đọc trong nhóm và trước lớp.

b. Cách tiến hành

- GV đọc mẫu cho HS nghe:

+ Giọng thong thả, rõ ràng. Giọng đọc chậm rãi ở câu cuối.

+ Đọc rõ tên các vị vua và các chức vụ trong triều đình.

+ Nhấn giọng, gây ấn tượng ở những từ ngữ quan trọng hoặc mới lạ đối với HS: chính trực, di chiếu, phò tá, thái hậu, tham tri chính sự, gián nghị đại phu, tiến cử.

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm.

- GV chú ý hướng dẫn HS phát âm đúng từ ngữ, ngắt giọng đúng các câu.

- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc toàn bài trước lớp. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS.

Hoạt động 2: Đọc hiểu

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Giải nghĩa một số từ khó trong bài.

- Đọc thầm lại bài đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc.

- Nắm được nội dung, ý nghĩa của bài đọc.

b. Cách tiến hành

- GV mời đại diện 1 HS đọc to, rõ nghĩa các từ: chính trực, di chiếu, phò tá, thái hậu, tham tri chính sự, gián nghị đại phu, tiến cử trong SGK tr.39. Các HS khác lắng nghe, theo dõi.

- GV mời 5 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ 5 câu hỏi trong SGK tr.39. Cả lớp đọc thầm theo.

(1) Tô Hiến Thành đã thể hiện sự chính trực như thế nào trong việc thực hiện di chiếu của vua Lý Anh Tông?

(2) Khi Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng, Đỗ thái hậu và vua hỏi ông điều gì? Ông trả lời thế nào?

(3) Vì sao thái hậu ngạc nhiên khi biết sự lựa chọn của Tô Hiến Thành?

(4) Tô Hiến Thành giải thích như thế nào về sự lựa chọn của mình?

(5) Qua lời giải thích của Tô Hiến Thành, em có suy nghĩ gì về tính cách của ông?

- GV yêu cầu HS đọc thầm bài đọc một lượt.

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi theo các câu hỏi tìm hiểu bài.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi 1. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi 2. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi 3. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi 4. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi 5. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

- GV hỏi thêm: Qua bài đọc, em hiểu điều gì về ông Tô Hiến Thành?

+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

- GV rút ra ý nghĩa của bài cho HS: Ca ngợi tính cách chính trực, luôn vì dân vì nước của Tô Hiến Thành.

- HS nêu nội dung: Miêu tả hình dáng, ích lợi của cây cau.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.

- HS nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc.

- HS lắng nghe.

- HS đọc bài.

- HS đọc nghĩa của các từ.

- HS đọc câu hỏi.

- HS đọc thầm.

- HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi 1:

Bà Chiêu Linh thái hậu muốn lập con mình là Long Xưởng lên ngôi nên cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Nhưng Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập thái tử Long Cán làm vua.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS trả lời câu hỏi 2:

Đỗ thái hậu và vua hỏi Tô Hiến Thành định tiến cử ai thay ông. Ông tiến cử gián nghị đại phu Trần Trung Tá.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS trả lời câu hỏi 3:

Vì thái hậu nghĩ rằng ông sẽ tiến cử quan tham tri chính sự Vũ Tán Đường. Khi Tô Hiến Thành bị bệnh, Vũ Tán Đường đã chăm sóc ông rất tận tụy.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS trả lời câu hỏi 4:

Ông giải thích rằng ông chọn người tài ba giúp nước chứ không chọn người hầu hạ giỏi.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS trả lời câu hỏi 5:

Tô Hiến Thành là người hết sức chính trực, thẳng thắn, hết lòng vì dân vì nước.

- HS trả lời:

Ông là người tài giỏi, được nhà vua hết sức tin cậy. Trong mọi việc, ông luôn thể hiện sự chính trực, ngay thẳng, một lòng trung thành với vua, luôn nghĩ cho nhân dân, cho đất nước. Ông cũng rất dũng cảm, quyết tâm làm theo lẽ phải.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS chú ý lắng nghe.

Quảng cáo

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm các bài soạn Giáo án Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều chuẩn khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Tiếng Việt lớp 4 mới, chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát chuẩn giáo án môn Tiếng Việt lớp 4 của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên