Đề thi Giữa kì 1 Đạo Đức lớp 4 năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề)Đề thi Giữa kì 1 Đạo Đức lớp 4 năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề)

Để học tốt Đạo Đức lớp 4, phần dưới đây liệt kê Top 5 Đề thi Giữa kì 1 Đạo Đức lớp 4 năm 2022 - 2023 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Đạo đức lớp 4.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 1)

Câu 1: Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Quảng cáo

A. Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra

B. Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép

C. Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra

D. Giấu điểm kém, chỉ bảo điểm tốt với bố mẹ

Câu 2: Trung thực trong học tập là thể hiện…

A. Niềm vui

B. Động viên

C. Lòng tự trọng

D. Sự chia sẻ

Câu 3: Trung thực trong học tập em sẽ được…

A. Mọi người quý mến

B. Mọi người kính trọng

C. Mọi người tin yêu

D. Mọi người ủng hộ

Câu 4: Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra là việc làm thể hiện?

A. Không trung thực

B. Lòng tự trọng

C. Thẳng thắn

D. Giúp đỡ bạn lúc khó khăn

Câu 5: Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Quảng cáo

A. cố gắng, kiên trì.

B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nản chí, lười biếng.

D. khiêm tốn, thật thà.

Câu 6: Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

A. đức tính kiên trì.

B. đức tính tiết kiệm.

C. đức tính lễ phép.

D. đức tính thật thà.

Câu 7: Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

A. Nhờ bạn trong lớp giải hộ và chép lại.

B. Lên mạng tìm đáp án.

C. Bỏ không làm.

D. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

Câu 8: Cô giáo giao cho Nga bài tập môn Toán về nhà, Nga suy nghĩ mãi không làm được bài tập. Theo em, em sẽ khuyên bạn Nga như thế nào?

A. Không làm bài tập.

B. Nhờ anh chị giải bài tập cho.

C. Lên mạng tìm đáp án.

D. Gọi điện cho cô giáo nhờ cô giáo hướng dẫn làm bài.

Câu 9: Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

A. cố gắng, kiên trì.

B. chăm ngoan, học giỏi.

C. nản chí, lười biếng.

D. khiêm tốn, thật thà.

Câu 10: Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Quảng cáo

A. đức tính kiên trì.

B. đức tính tiết kiệm.

C. đức tính lễ phép.

D. đức tính thật thà.

Câu 11: Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

A. Nhờ bạn trong lớp giải hộ và chép lại.

B. Lên mạng tìm đáp án.

C. Bỏ không làm.

D. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

Câu 12: Cô giáo giao cho Nga bài tập môn Toán về nhà, Nga suy nghĩ mãi không làm được bài tập. Theo em, em sẽ khuyên bạn Nga như thế nào?

A. Không làm bài tập.

B. Nhờ anh chị giải bài tập cho.

C. Lên mạng tìm đáp án.

D. Gọi điện cho cô giáo nhờ cô giáo hướng dẫn làm bài.

Câu 13: Chúng ta cần phải …, không được sử dụng tiền của phung phí

A. Tiết kiệm

B. Thời gian

C. Tiền bạc

D. Lãng phí

Câu 14: …, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động

A. Tiết kiệm

B. Thời gian

C. Tiền bạc

D. Lãng phí

Câu 15: Trước khi ra khỏi lớp học, nhớ …

A. Đi về

B. Ở lại

C. Hỏi đường

D. Tắt điện

Quảng cáo

Câu 16: Em đang dùng hộp bút màu rất tốt. Vào dịp sinh nhật, em được mẹ mua tặng cho thêm một hộp bút màu mới. Em sẽ làm thế nào?

A. Bỏ luôn hộp bút màu cũ

B. Cất hộp màu cũ và dùng hộp màu mới

C. Dùng cả 2 hộp màu cùng một lúc

D. Cất hộp mới để dành, dùng nốt hộp màu cũ

Câu 17: Khi nó đã trôi qua thì không bao giờ trở lại được là cái gì?

A. Thời gian.

B. Tiền bạc.

C. Tình yêu.

D. Tình bạn.

Câu 18: Thứ nào quý nhất trong các thứ sau?

A. Thời gian.

B. Tình yêu.

C. Tiền bạc.

D. Tình bạn.

Câu 19: Câu tục ngữ: Thờ giờ là vàng ngọc có ý nghĩa?

A. Thời giờ là thứ quý nhất.

B. Thời giờ không quan trọng.

C. Thời giờ vô nghĩa.

D. Thời giờ vô giá trị.

Câu 20: Chúng ta cần phải biết sử dụng thời giờ ?

A. vào những việc quan trọng.

B. vào những việc đơn giản.

C. vào những việc khó.

D. vào những việc có ích.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 2)

Câu 1: Không làm bài tập mà mượn vở của bạn để chép thể hiện?

A. Tính trung thực

B. Tính tự trọng

C. Không trung thực

D. Tính thẳng thắn

Câu 2: Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra thể hiện?

A. Tính tiết kiệm

B. Tính trung thực

C. Tính đoàn kết

D. Tính hòa đồng

Câu 3: Giấu điểm kém, chỉ báo điểm tốt với bố mẹ là việc làm thể hiện tính?

A. Trung thực

B. Lễ phép

C. Thẳng thắn

D. Không trung thực

Câu 4: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

A. Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình

B. Trung thực trong học tập chỉ có lợi cho người khác

C. Trung thực trong học tập thể hiện lòng tự trọng

D. Thiếu trung thực trong học tập sẽ giúp các bạn tiến bộ

Câu 5: Nếu em bị ốm và sốt mà không thể đi học được thì em sẽ làm như thế nào?

A. Ở nhà vui chơi.

B. Nhờ bạn trong lớp chép bài và làm bài tập cho.

C. Giả vờ ốm thêm 2 hôm nữa để không phải đi học.

D. Ở nhà đọc bài và mượn vở chép lại nội dung bài học đã nghỉ.

Câu 6: Hành động nhờ bạn trong lớp giải bài tập hộ thể hiện ?

A. không cố gắng trong học tập.

B. không tiết kiệm.

C. không hòa đồng.

D. không trung thực.

Câu 7: Bạn Nam là dân tộc Tày, ngày nào bạn cũng phải đi bộ đến trường 5km để học. Hành động đó thể hiện?

A. Nam là người vượt khó trong học tập

B. Nam là người vui tính.

C. Nam là người thật thà.

D. Nam là người tốt bụng.

Câu 8: Minh là một học sinh bị khuyết tật, dù trời nắng hay mưa, Minh đều tự đi bộ đến trường mà không cần bố mẹ đưa đi. Việc làm đó thể hiện?

A. Minh là người có ý thức.

B. Minh là người chăm ngoan.

C. Minh là người hiền lành.

D. Minh là người vượt khó trong học tập.

Câu 9: Nếu em bị ốm và sốt mà không thể đi học được thì em sẽ làm như thế nào?

A. Ở nhà vui chơi.

B. Nhờ bạn trong lớp chép bài và làm bài tập cho.

C. Giả vờ ốm thêm 2 hôm nữa để không phải đi học.

D. Ở nhà đọc bài và mượn vở chép lại nội dung bài học đã nghỉ.

Câu 10: Hành động nhờ bạn trong lớp giải bài tập hộ thể hiện ?

A. không cố gắng trong học tập.

B. không tiết kiệm.

C. không hòa đồng.

D. không trung thực.

Câu 11: Để chuẩ bị cho buổi liên hoan lớp, các bạn phân công em mang khăn trải bàn. Em rất lo lắng vì nhà mình không có khăn nhưng lại ngại không dám nói. Em sẽ làm gì?

A. Không nói gì

B. Về nói với bố mẹ

C. Bày tỏ quan điểm của mình với bạn lớp trưởng

D. Im lặng và không làm gì cả

Câu 12: Cô cho cả lớp một bài tập toán và em biết giải bài đó. Trong trường hợp này em sẽ làm thế nào?

A. Im lặng

B. Nói với bạn bên cạnh

C. Đợi hết giờ em nói riêng với cô

D. Em giơ tay xung phong lên giải bài tập đó

Câu 13: Em sẽ làm gì để đồ dùng học tập và sách vở luôn mới

A. Mua đồ dùng và sách mới

B. Luôn luôn giữ gìn

C. Cất đi không sử dụng

D. Vẽ bậy và bôi bẩn

Câu 14: Theo em đâu là đức tính tiết kiệm

A. Luôn đòi cha mẹ mua đồ chơi mới

B. Dùng đồ chơi cẩn thận để sử dụng được lâu dài

C. Làm hỏng để bố mẹ mua đồ chơi mới

D. Không tắt điện khi ra ngoài

Câu 15: Đã hết buổi học, nhưng các bạn phụ trách trực nhật đã quên không tắt quạt của lớp. Thấy vậy em sẽ làm gì?

A. Tắt quạt giúp các bạn ấy để tiết kiệm điện

B. Để vậy và hi vọng bác bảo vệ sẽ tắt hộ

C. Không làm gì cả

D. Chạy đi tìm các bạn trực nhật và thông báo cho các bạn ấy là đã quên tắt quạt

Câu 16: Buổi sáng bố mẹ em thường dậy sớm và ăn sáng ở nhà. Em sẽ làm gì để tiết kiệm tiền cho bố mẹ

A. Không xin tiền ăn quà vặt và ăn sáng cùng bố mẹ

B. Xin tiền ăn sáng

C. Nhịn ăn sáng

D. Sang nhà bạn để ăn sáng

Câu 17: Ngồi trong lớp An luôn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, việc làm đó thể hiện?

A. An là người biết quý trọng thời giờ.

B. An là người biết quý trọng sức khỏe.

C. An là người biết tiết kiệm.

D. An là người biết chia sẻ.

Câu 18: Hết giờ học Nam tranh thủ giờ ra chơi cùng các bạn trong lớp làm bài tập khó, việc làm đó thể hiện?

A. Nam là người biết quý trọng thời giờ.

B. Nam là người biết quý trọng sức khỏe.

C. Nam là người biết tiết kiệm.

D. Nam là người biết chia sẻ.

Câu 19: Bạn Huyền là người dành rất nhiều thời gian cho việc ăn uống. Bạn Hải lại là người dành nhiều thời gian cho việc chơi game. Bạn An là người thường sử dụng thời gian rất hợp lý. Còn bạn Hoa lại dành thời gian cho việc chọn quần áo đi học. Theo em, bạn nào là bạn biết tiết kiệm thời gian

A. Bạn Huyền

B. Bạn Hải

C. Bạn An

D. Bạn Hoa

Câu 20: Sáng nào đi học Minh cũng phải để bố mẹ gọi dậy đánh răng, rửa mặt để đi học. Việc làm đó thể hiện?

A. Minh tiết kiệm thời giờ.

B. Minh không biết tiết kiệm thời giờ.

C. Minh không tôn trọng bố mẹ.

D. Minh lười học.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 2)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 3)

Câu 1: Trong giờ kiểm tra, nếu em không làm được bài em sẽ làm gì?

A. Mượn bài của bạn để chép

B. Hỏi bạn bên cạnh

C. Mở tài liệu ra chép

D. Tự làm, nếu nhận điểm kém lần sau mình sẽ cố gắng học bài ở nhà

Câu 2: Trong giờ kiểm tra, bạn ngồi bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em thì em sẽ làm thế nào?

A. Cho bạn chép bài

B. Khuyên bạn như thế sẽ vi phạm nội quy của nhà trường

C. Đưa tài liệu cho bạn chép

D. Nhắc bài cho bạn nhưng không cho bạn chép bài của mình

Câu 3: Em bị điểm kém nhưng cô giáo ghi nhầm sổ điểm là giỏi thì em sẽ làm thế nào?

A. Im lặng và để nguyên

B. Lên báo lại với cô là cô đã ghi nhầm

C. Chỉ nói với bạn bên cạnh nhưng không nói gì với cô

D. Về nói với bố mẹ nhưng không nói gì với cô

Câu 4: Đến giờ kiểm tra đầu giờ, nhưng em lại quên làm bài tập ở nhà thì em sẽ?

A. Mượn bài của bạn để chép

B. Mượn vở của bạn thành vở của mình

C. Sang lớp khác để mượn vở

D. Nói thật với cô giáo và xin lỗi cô lần sau sẽ không lặp lại như thế nữa

Câu 5: Khánh bị ốm và phải nghỉ học nhiều ngày. Theo em, Khánh cần làm gì để theo kịp các bạn trong lớp?

A. Giả vờ ốm thêm.

B. Ở nhà ngồi chơi và xem phim.

C. Nhờ bạn chép bài và làm bài hộ.

D. Mượn vở bạn về chép bài học

Câu 6: Khánh bị ốm và phải nghỉ học nhiều ngày. Nếu là bạn cùng lớp Nam thì em sẽ làm gì để giúp bạn?

A. Mặc kệ bạn.

B. Cho bạn mượn vở và hướng dẫn bạn làm bài tập.

C. Không chơi với bạn.

D. Trêu tức bạn.

Câu 7: Theo em những lúc gặp khó khăn trong học tập thì sẽ cần?

A. lời động viên của gia đình và thầy cô.

B. lời trách móc từ gia đình và thầy cô.

C. lời chê bai từ bạn bè.

D. lời lăng mạ của gia đình.

Câu 8: Những lúc gặp khó khăn trong học tập em sẽ tìm đến ai để tâm sự?

A. Bố, mẹ.

B. Anh, chị.

C. Thầy, cô

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 9: Thấy bạn Khánh ăn quà trong lớp. Em sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?

A. Em nhắc nhở và khuyên bạn không nên làm như vậy

B. Ăn quà vặt cùng bạn

C. Về mách với bố mẹ bạn

D. Không nói gì

Câu 10: Trong giờ sinh hoạt lớp. Cô giáo chủ nhiệm cần nhờ một bạn lên hát một bài. Em là một người thích hát. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?

A. Im lặng

B. Xung phong lên hát

C. Về nói với bố mẹ

D. Em xin phép đi ra ngoài

Câu 11: Cuối tuần này cả lớp có buổi đi dã ngoại. Nhưng gia đình em lại bận vào ngày hôm đó. Trong trường hợp này em sẽ làm gì?

A. Đứng dậy và nói với cô là mình không thể tham gia được

B. Im lặng

C. Nhờ bố mẹ nói giúp

D. Nhờ bạn nói giúp

Câu 12: Trẻ em có quyền …. quan điểm của bản thân?

A. Ăn uống

B. Nói chuyện

C. Bày tỏ

D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 13: Khi nhận được tiền lì xì Tết. Em sẽ làm gì?

A. Cất tiền đi vì đó là tiền mừng tuổi của riêng mình

B. Đưa tiền cho bố mẹ giữ hộ. Để đóng tiền học và mua đồ dùng học tập cho mình

C. Đi mua đồ chơi mới

D. Đi mua đồ ăn vặt

Câu 14: Thấy tivi ở nhà chưa tắt. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?

A. Không tắt

B. Làm việc của mình trước và tắt sau

C. Lập tức tắt tivi để tiết kiệm điện

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 15: Khi sang nhà bạn Huyền để chơi. Vô tình em nhìn thấy bạn Huyền quên khóa vòi nước. Em sẽ làm gì trong trường này?

A. Lập tức khóa vòi nước giúp bạn Huyền

B. Không khóa vòi nước

C. Đi tìm bạn Huyền để bảo bạn khóa vòi nước

D. Đi tìm sự giúp đỡ của người khác

Câu 16: Trong những việc sau, việc nào là tiết kiệm tiền của?

A. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

B. Ăn hết suất cơm của mình

C. Không xin tiền ăn quà vặt

D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 17: Quân luôn sắp xếp việc học và chơi bằng cách viết thời khóa biểu cá nhân và thực hiện nghiêm túc. Việc làm đó thể hiện?

A. Quân là người biết tiết kiệm thời giờ.

B. Quân là người biết tôn trọng người khác.

C. Quân là người biết khiêm tốn.

D. Quân là người biết hòa đồng với mọi người.

Câu 18: Việc làm nào thể hiện không tiết kiệm thời giờ?

A. Vừa học vừa chơi.

B. Sử dụng điện thoại khi học bài.

C. Vừa học bài vừa chơi game.

D. Cả A,B,C.

Câu 19: Việc làm nào thể hiện tiết kiệm thời giờ?

A. Tranh thủ học bài trong giờ ra chơi.

B. Sử dụng điện thoại trong giờ học.

C. Vừa nghe nhạc vừa học bài.

D. Vừa xem phim vừa học bài.

Câu 20: Chiều nào Phan cũng đi chơi game và đi đá bóng, tối về học bài tới muộn dẫn đến sáng đi học muộn. Việc làm đó thể hiện?

A. Phan là người biết tiết kiệm thời gian.

B. Phan là người lười biếng.

C. Phan là người biết nghe lời.

D. Phan là người không biết quý trọng thời gian.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 4)

Câu 1: Em nhìn thấy bạn Nam chép bài của bạn Hằng trong giờ kiểm tra môn Tiếng Việt.

A. Đe dọa bạn sẽ mách cô

B. Chép bài cùng bạn Nam

C. Khuyên các bạn dừng lại và không nên làm như thế nữa

D. Không nói gì

Câu 2: Em biết Bích chép bài của bạn trong giờ kiểm tra nên được điểm cao và được cô giáo khen thì em sẽ làm gì?

A. Gặp riêng bạn và khuyên bạn không được làm như thế vì đó không phải điểm đúng của bạn

B. Đứng dậy và nói với cô giáo

C. Không nói gì

D. Đe dọa bạn để lần sau bạn cho mình chép bài

Câu 3: Bạn giận em vì đã không cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra thì em sẽ làm gì?

A. Em sẽ xin lỗi bạn nhưng đồng thời cũng nêu rõ quan điểm của mình là không muốn cho bạn chép bài. Và em sẽ đề nghị được giúp bạn học tập cùng nhau để cải thiện khả năng học tập của bạn.

B. Em sẽ xin lỗi bạn và lần sau sẽ cho bạn chép bài của mình

C. Em sẽ đi nói với cô giáo

D. Em nói dối bạn là vì mình không làm được bài nên mình không thể cho bạn chép

Câu 4: Bạn Quân không làm bài tập nên đã sang lớp khác và dán đè nhãn của mình lên vở để nói dối và nộp cho cô giáo. Trong trường hợp đó em sẽ làm gì?

A. Im lặng

B. Nói ngay với cô

C. Gặp riêng bạn, khuyên bạn nên xin lỗi cô và lần sau không nên làm như vậy nữa

D. Về mách với bố mẹ bạn Quân

Câu 5: Những biện pháp giúp em khắc phục khó khăn trong học tập là?

A. Nhờ bạn cùng lớp giảng giải những bài chưa hiểu.

B. Hỏi lại thầy, cô giáo những bài không hiểu.

C. Nhờ anh, chị hướng dẫn giải bài.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 6: Em sẽ làm gì khi thấy Lan là học sinh khuyêt tật không chép kịp bài?

A. Mặc kệ bạn.

B. Trêu tức bạn.

C. Giờ ra chơi sẽ cho bạn mượn vở và đọc cho bạn chép.

D. Nói với cô giáo để cô phạt bạn.

Câu 7: Theo em như nào là vượt khó trong học tập?

A. Nhờ bạn làm hộ bài tập về nhà

B. Nhờ bố mẹ giải hộ bài tập về nhà

C. Cố gắng, kiên trì và đọc thêm tài liệu để tự giải bài tập khó

D. Gặp bài tập khó, thôi không làm

Câu 8: Đang trên đường đi đến trường học. Gặp phải trời mưa thì em sẽ làm thế nào?

A. Mặc áo mưa và tiếp tục đi học

B. Quay về nhà và không đi học nữa

C. Sang nhà bạn chơi đợi trời tạnh mưa rồi về

D. Trốn đi chơi điện tử đợi trời tạnh mưa rồi về

Câu 9: Chiều nay theo lịch học, em có một buổi đi học thêm môn Tiếng Anh. Nhưng em lại bị sốt và mệt. Bố mẹ không biết điều đó và tưởng rằng em lười học. Trong trường hợp này em sẽ làm thế nào?

A. Im lặng

B. Nói dối bố mẹ là sẽ đi học nhưng em lại nghỉ ở nhà

C. Nói dối bố mẹ nhưng em lại sang nhà bạn

D. Nói thật với bố mẹ và chia sẻ cảm xúc của mình

Câu 10: Bố mẹ hứa cuối tuần này sẽ đưa em đi công viên. Nhưng đến ngày hôm đó bố mẹ lại quên mất điều này. Em sẽ làm gì?

A. Nói với bố mẹ về mong muốn của mình

B. Giận dỗi không nói chuyện với bố mẹ

C. Im lặng

D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 11: Thấy bạn Nam không lễ phép với người lớn. Là bạn của Nam em sẽ làm gì?

A. Em sẽ mắng bạn

B. Nhẹ nhàng khuyên bạn không nên làm như vậy

C. Im lặng

D. Nói với người khác là bạn Nam không lễ phép

Câu 12: Trong buổi thể dục. Cô giáo yêu cầu các bạn chạy 2 vòng quanh sân vận động. Nhưng hôm nay em lại bị ốm sốt. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?

A. Im lặng

B. Tự ý bỏ về lớp học

C. Lên xin phép cô và trao đổi với cô về mong muốn của mình

D. Vẫn làm theo nhưng em không thích điều này

Câu 13: Tuấn rủ em xé sách vở lấy giấy gấp đồ chơi. Em sẽ giải quyết thế nào?

A. Xé vở cùng bạn Tuấn để gấp đồ chơi

B. Không chơi với bạn Tuấn nữa

C. Khuyên bạn không nên xé sách vở để làm đồ chơi

D. Mách với cô giáo

Câu 14: Thấy bạn Mai đòi mẹ mua cho đồ chơi mới. Trong khi đã có quá nhiều đồ chơi rồi. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?

A. Khuyên bạn Mai nên tiết kiệm tiền cho bố mẹ

B. Khuyên bạn Mai nên đòi mẹ mua thêm nhiều đồ chơi hơn

C. Im lặng và không nói gì

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15: Bạn Tuấn vẫn đang đi chiếc xe đạp rất tốt. Nhưng bạn lại đòi mẹ mua cho bạn một chiếc xe đạp điện mới. Là bạn của Tuấn em sẽ làm gì?

A. Khuyên bạn nên đòi mua xe đạp điện mới bằng được

B. Cũng đòi mẹ em mua cho em chiếc xe đạp điện mới

C. Khuyên bạn Tuấn không nên mua xe để tiết kiệm tiền cho bố mẹ

D. Im lặng

Câu 16: Em nhìn thấy một chiếc váy trong siêu thị mà em rất thích. Trong khi em có nhiều chiếc váy ở nhà vẫn rất đẹp. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?

A. Không nên đòi mẹ mua váy mới vì những chiếc ở nhà vẫn đang dùng rất tốt

B. Đòi mẹ mua cho bằng được

C. Giận mẹ và nói với bố để bố mua cho

D. Không có đáp án đúng

Câu 17: Tiết kiệm thời giờ được hiểu là?

A. Tranh thủ làm nhiều việc một lúc.

B. Học và làm việc suốt ngày.

C. Sử dụng thời gian một cách hợp lí.

D. Chẳng phải làm gì.

Câu 18: Ai là người biết quý trọng thời giờ?

A. Minh vừa ăn vừa xem phịm.

B. Lan đọc lại bài vào giờ ra chơi.

C. Hiền vừa học vừa đọc truyện.

D. Lâm vừa xem phim vừa học bài.

Câu 19: Trong giờ học, Minh chăm chú nghe giảng trong khi đó Quân và Quang lấy điện thoại ra chơi game. Ai là người không biết quý trọng thời giờ?

A. Minh.

B. Quân.

C. Quang

D. Cả B và C.

Câu 20: Bích chơi game muộn do đó hôm sau đi thi đến phòng thi muộn. Việc làm đó thể hiện?

A. Bích là người tiết kiệm thời gian.

B. Bích là người chăm chỉ.

C. Bích là người không chăm học.

D. Bích là người không biết quý trọng thời gian.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Đạo Đức lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 5)

Câu 1: Trong giờ học em thấy bạn Mai sử dụng điện thoại trong giờ thì em sẽ làm gì?

A. Đe dọa để bạn cho mình cùng sử dụng điện thoại

B. Lấy điện thoại của bạn và không trả lại

C. Mách ngay với cô giáo

D. Khuyên bạn nên cất điện thoại và tập trung trong giờ học

Câu 2: Cô giáo cho bài tập về nhà, nhưng bạn Nam lại nhờ bạn khác làm giúp và được điểm cao. Thấy vậy em sẽ làm như thế nào?

A. Im lặng

B. Gặp riêng bạn, khuyên bạn lần sau không nên làm như vậy và cũng nên tự giác xin lỗi cô giáo

C. Bảo bạn lần sau cho mình chép cùng để được điểm cao như bạn

D. Đe dọa bạn để bạn cho mình chép bài

Câu 3: Bạn Minh thường mượn điện thoại của mẹ để lên mạng tìm chép giải những bài toán trên lớp. Việc làm đó thể hiện

A. Trung thực trong học tập

B. Không trung thực trong học tập

C. Lòng tự trọng

D. Tính thẳng thắn

Câu 4: Bạn Nga làm được bài toán khó của cô giáo giao cho nhưng bạn lại không dám lên bảng làm. Thấy vậy, em liền cầm vở của bạn để lên bảng chép. Việc làm đó thể hiện tính

A. Trung thực trong học tập

B. Sự nhạy bén

C. Lòng tự trọng

D. Không trung thực trong học tập

Câu 5: Em ở gần nhà bạn Bình. Và Bình là người thường xuyên hay đi học muộn. Trong hoàn cảnh này em sẽ làm gì?

A. Mặc kệ bạn vì không liên quan gì đến mình

B. Hàng ngày qua nhà bạn Bình và rủ bạn đi học cùng

C. Mách cô giáo

D. Nói chuyện này với các bạn bè khác

Câu 6: Các bạn nhỏ ở trên vùng cao Hà Giang ngày nào cũng phải nhịn đói để đi học và đi bộ 10km để tới lớp. Điều này thể hiện điều gì?

A. Lòng hiếu thảo

B. Sự lễ phép

C. Lòng biết ơn

D. Sự kiên trì và vượt khó trong học tập

Câu 7: Thấy bố mẹ vất vả lao động để cho em đi học và hay phải đi làm về muộn. Em sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?

A. Không làm gì cả, vì lao động là việc của người lớn

B. Nghỉ học và tìm việc làm phù hợp để đỡ đần giúp bố mẹ

C. Cố gắng chăm học hơn nữa và thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà

D. Nghỉ ở nhà để giúp bố mẹ Đáp án:

Câu 8: Bố mẹ em phải đi làm ăn xa. Em ở nhà với bà nội, bà cũng đã già yếu đi lại chậm chạp. Trong trường hợp này em sẽ làm gì?

A. Vẫn chăm chỉ đi học, chiều được nghỉ học thì giúp bà làm việc nhà

B. Nghỉ học và giúp bà làm việc nhà

C. Trốn học và đi chơi điện tử

D. Nghỉ học và đi làm

Câu 9: Trong buổi học nhóm các bạn được phân công làm một bài tập nhóm. Các bạn khác đều không biết câu trả lời. Em biết được câu trả lời đúng. Em sẽ làm gì?

A. Phát biểu với cả nhóm về ý kiến của mình

B. Im lặng

C. Nói với nhóm khác về câu trả lời của mình

D. Gặp riêng cô để trả lời câu hỏi

Câu 10: Mặc dù đã khuya và rất buồn ngủ. Nhưng mẹ em vẫn muốn em làm hết bài tập về nhà xong mới được đi ngủ. Trong trường hợp này em sẽ làm như thế nào?

A. Im lặng

B. Đợi mẹ không chú ý thì mình đi ngủ

C. Xin phép mẹ được đi ngủ và sáng mai dậy sớm để làm bài tập

D. Giận mẹ và không nói gì

Câu 11: Em đã vô tình vẽ lên mặt bàn nhưng không ai biết. Cô giáo hỏi cả lớp là ai đã vẽ bậy lên mặt bàn. Em sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?

A. Im lặng

B. Đổ lỗi cho bạn khác

C. Đứng lên và xin lỗi cô, cùng cả lớp

D. Bỏ về nhà

Câu 12: Đầu năm học, cô giáo chủ nhiệm hỏi: “Bạn nào xung phong làm lớp trưởng”. Em rất thích trở thành lớp trưởng. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?

A. Em xung phong và xin phép cô để cho mình làm

B. Im lặng

C. Nhờ bạn khác nói hộ

D. Về nói với bố mẹ

Câu 13: Em nhận được nhiều tiền lì xì Tết và bạn Tuấn rủ em đi chơi điện tử. Em sẽ làm như thế nào?

A. Đi chơi điện tử cùng bạn

B. Mua đồ chơi mới

C. Để dành tiền để đút lợn tiết kiệm

D. Nói với cô giáo

Câu 14: Em nhìn thấy bạn Hà mở vở mới ra dùng trong khi vở đang dùng vẫn còn nhiều giấy trắng. Em sẽ nói gì với Hà?

A. Khuyên bạn nên viết hết vở rồi mới thay vở mới

B. Không nói gì với bạn

C. Bảo bạn nên xé vở cũ để gấp đồ chơi

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 15: Vào đầu năm học mới thấy các bạn khác trong lớp đều có cặp mới. Trong khi chiếc cặp em đang dùng tốt. Em sẽ làm gì?

A. Đòi bố mẹ mua cặp mới ngay lập tức

B. Không cần thiết vì cặp mình đang dùng vẫn rất tốt

C. Đòi ông bà mua cặp mới cho em

D. Đòi anh chị mua cặp mới cho em

Câu 16: Vào mỗi buổi sáng, mẹ Lan thường cho Lan tiền đi ăn sáng mặc dù mẹ Lan đã nấu ăn sáng cho bạn. Là bạn của Lan em sẽ làm gì?

A. Không nói gì

B. Rủ bạn đi ăn sáng cùng

C. Khuyên bạn nên tiết kiệm tiền cho bố mẹ

D. Mách thầy cô giáo

Câu 17: Trên đường đi học về em thấy có tai nạn giao thông và có người đàn ông nhanh chóng lấy xe đưa nạn nhân đến viện cấp cứu. Việc làm đó thể hiện?

A. quý trọng thời gian.

B. tiết kiệm sức khỏe.

C. tiết kiệm sức lao động.

D. tiết kiệm sức lực.

Câu 18: Mỗi lần đi chơi, Lân thường phải để bố mẹ và ông bà chờ để cùng lên xe về quê. Việc đó cho thấy?

A. Lân tiết kiệm thời giờ.

B. Lân không tiết kiệm thời giờ.

C. Lân không hòa đồng với mọi người.

D. Lân không trung thực.

Câu 19: Ngày mai đến giờ kiểm tra môn Toán 1 tiết nên tối nay Linh mới lấy sách vở ra học. Việc làm đó thể hiện?

A. Linh không tiết kiệm sức lực.

B. Linh không tiết kiệm thời giờ.

C. Linh không tiết kiệm sức khỏe.

D. Linh không tiết kiệm tiền của.

Câu 20: Việc làm nào thể hiện tiết kiệm thời giờ?

A. Hạnh học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

B. Vừa học vừa nghe nhạc.

C. Vừa xem phim vừa ăn cơm.

D. Vừa học bài vừa ăn cơm.

Đáp án & Thang điểm

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Đạo đức lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk các môn lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.