Đọc sách báo về trẻ em, quyền của trẻ em trang 7 lớp 5 - Cánh diều

Lời giải Tiếng Việt lớp 5 Tự đọc sách báo: Đọc sách báo về trẻ em, quyền của trẻ em trang 7 sách Cánh diều giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Đọc sách báo về trẻ em, quyền của trẻ em lớp 5 trang 7 - Cánh diều

Quảng cáo

Câu 1 trang 7 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1: Tìm đọc thêm ở nhà:

- 2 câu chuyện (hoặc 1 câu chuyện, 1 bài thơ) nói về trẻ em.

- 1 bài văn (hoặc bài báo) nói về quyền và bổn phận của trẻ em

Trả lời

- 2 câu chuyện (hoặc 1 câu chuyện, 1 bài thơ) nói về trẻ em.

+ Chuyện: Cô bé quàng khăn đỏ

+ Thơ: Ước mơ của bé

− 1 bài văn (hoặc bài báo) nói về quyền hoặc bổn phận của trẻ em.

+ Bài báo “Theo quy định pháp luật, bổn phận của trẻ em gồm những bổn phận gì? Các yêu cầu bảo vệ trẻ em được quy định ra sao?”

Trong xã hội, trẻ em được coi là những thành viên quý báu và đáng yêu. Chính vì vậy, quy định pháp luật đã quy định rất cụ thể về bổn phận của trẻ em và các yêu cầu bảo vệ trẻ em để đảm bảo họ được phát triển một cách toàn diện và an toàn. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về bổn phận của trẻ em theo quy định pháp luật cùng với các yêu cầu bảo vệ đối với họ.

Nội dung bài viết:

1. Bổn phận của trẻ em gồm những bổn phận gì?

Bổn phận của trẻ em bao gồm các trách nhiệm và vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Dưới đây là một số bổn phận chính của trẻ em:

Theo quy định pháp luật, bổn phận của trẻ em gồm những bổn phận gì? Các yêu cầu bảo vệ trẻ em được quy định ra sao?

Quảng cáo

Theo quy định pháp luật, bổn phận của trẻ em gồm những bổn phận gì? Các yêu cầu bảo vệ trẻ em được quy định ra sao?

Học tập và phát triển kiến thức: Bổn phận quan trọng nhất của trẻ em là học tập và phát triển kiến thức. Họ cần tham gia vào giáo dục để phát triển kỹ năng, hiểu biết và khả năng tư duy.

Tôn trọng và vâng nghe cha mẹ và người lớn: Trẻ em nên tôn trọng và vâng nghe lời dạy của cha mẹ, người giáo dục và người lớn trong cuộc sống. Điều này giúp xây dựng mối quan hệ gia đình và xã hội lành mạnh.

Chăm sóc bản thân và sức khỏe: Trẻ em cần phải chăm sóc sức khỏe của mình bằng cách duy trì vệ sinh cá nhân, ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Họ cũng nên tuân thủ các biện pháp an toàn để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ và tai nạn.

Tôn trọng bạn bè và xã hội: Trẻ em cần phải học cách tôn trọng và hợp tác với bạn bè, người cùng trang lứa và các thành viên khác trong xã hội. Điều này giúp xây dựng kỹ năng xã hội và tạo ra mối quan hệ tích cực.

Tham gia vào hoạt động và trách nhiệm gia đình: Trẻ em có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động gia đình như giúp đỡ việc nhà, chăm sóc người thân, và giữ gìn môi trường gia đình.

Tuân theo quy tắc và luật lệ: Trẻ em cần phải tuân theo quy tắc và luật lệ xã hội, cả trong gia đình, trường học và cộng đồng. Điều này giúp xây dựng tính trung thực và tôn trọng đối với các nguyên tắc xã hội.

Phát triển giá trị và đạo đức: Trẻ em cần phải phát triển giá trị và đạo đức cá nhân. Điều này bao gồm tôn trọng và yêu thương người khác,

Quảng cáo

2. Các yêu cầu bảo vệ trẻ em được quy định như thế nào?

Bổn phận của trẻ em bao gồm các trách nhiệm và vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Dưới đây là một số bổn phận chính của trẻ em:

Học tập và phát triển kiến thức: Bổn phận quan trọng nhất của trẻ em là học tập và phát triển kiến thức. Họ cần tham gia vào giáo dục để phát triển kỹ năng, hiểu biết và khả năng tư duy.

Tôn trọng và vâng nghe cha mẹ và người lớn: Trẻ em nên tôn trọng và vâng nghe lời dạy của cha mẹ, người giáo dục và người lớn trong cuộc sống. Điều này giúp xây dựng mối quan hệ gia đình và xã hội lành mạnh.

Chăm sóc bản thân và sức khỏe: Trẻ em cần phải chăm sóc sức khỏe của mình bằng cách duy trì vệ sinh cá nhân, ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Họ cũng nên tuân thủ các biện pháp an toàn để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ và tai nạn.

Tôn trọng bạn bè và xã hội: Trẻ em cần phải học cách tôn trọng và hợp tác với bạn bè, người cùng trang lứa và các thành viên khác trong xã hội. Điều này giúp xây dựng kỹ năng xã hội và tạo ra mối quan hệ tích cực.

Tham gia vào hoạt động và trách nhiệm gia đình: Trẻ em có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động gia đình như giúp đỡ việc nhà, chăm sóc người thân, và giữ gìn môi trường gia đình.

Tuân theo quy tắc và luật lệ: Trẻ em cần phải tuân theo quy tắc và luật lệ xã hội, cả trong gia đình, trường học và cộng đồng. Điều này giúp xây dựng tính trung thực và tôn trọng đối với các nguyên tắc xã hội.

Phát triển giá trị và đạo đức: Trẻ em cần phải phát triển giá trị và đạo đức cá nhân. Điều này bao gồm tôn trọng và yêu thương người khác,

Quảng cáo

3. Nguyên tắc bảo đảm và trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

Nguyên tắc bảo đảm và trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển và an toàn của trẻ em. Dưới đây là một số nguyên tắc và trách nhiệm quan trọng:

Quyền và bổn phận của trẻ em: Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi bạo lực, lạm dụng, và xâm hại. Họ cũng có quyền được học tập, phát triển, và thể hiện quan điểm của mình. Tuyệt đối không được phân biệt đối xử và kỳ thị trẻ em dựa trên giới tính, tôn giáo, sắc tộc, hoặc khuyết tật. Trẻ em cũng có trách nhiệm học tập, tôn trọng người lớn, và tham gia vào quyết định liên quan đến cuộc sống của họ.

Quyền và trách nhiệm của người cha mẹ và người giám hộ: Người cha mẹ và người giám hộ có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Họ cần thực hiện nhiệm vụ này một cách tôn trọng, yêu thương và tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt. Đồng thời, họ cũng có quyền yêu cầu trẻ tuân theo các quy định gia đình, nhưng phải thực hiện điều này bằng cách không gây hại đến sức khỏe và tâm lý của trẻ.

Quyền và trách nhiệm của người giáo dục và người làm việc với trẻ em: Người giáo dục và người làm việc với trẻ em, chẳng hạn như giáo viên và nhân viên xã hội, có trách nhiệm cung cấp môi trường an toàn và khuyến khích sự phát triển của trẻ. Họ cũng phải báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ có lạm dụng trẻ em và đảm bảo rằng trẻ có quyền tham gia vào quyết định về cuộc sống của họ.

Quyền và trách nhiệm của cơ quan chính phủ và xã hội: Cơ quan chính phủ và xã hội có trách nhiệm đảm bảo rằng quyền của trẻ em được bảo vệ. Họ cần thiết lập và thực thi luật pháp bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, lạm dụng và xâm hại. Họ cũng phải cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và giám sát để đảm bảo quyền và bổn phận của trẻ em được thực hiện.

Sự phối hợp và hợp tác: Để đảm bảo quyền và bổn phận của trẻ em, sự phối hợp và hợp tác giữa các bên là rất quan trọng. Người cha mẹ, giáo viên, nhân viên xã hội, cơ quan chính phủ, và xã hội dân sự cần làm việc cùng nhau để bảo vệ trẻ em và tạo ra môi trường an toàn và phát triển cho họ.

Những nguyên tắc và trách nhiệm này đảm bảo rằng trẻ em được đối xử với sự tôn trọng và được bảo vệ khỏi bất kỳ hình thức bạo lực, lạm dụng và xâm hại nào. Đồng thời, chúng cũng thúc đẩy sự phát triển toàn diện và tích cực của trẻ em trong xã hội.

4. Mọi người cũng hỏi:

1. Tôi có quyền báo cáo nếu tôi thấy trẻ em bị bạo lực hoặc lạm dụng?

Có, bạn có trách nhiệm báo cáo bất kỳ tình huống nào mà bạn nghi ngờ liên quan đến bạo lực hoặc lạm dụng trẻ em. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

2. Làm thế nào để tôi biết khi trẻ em cần hỗ trợ tâm lý?

Dấu hiệu thường gặp bao gồm thay đổi trong hành vi, vấn đề về tâm trạng, và hiệu suất học tập kém. Nếu bạn thấy những dấu hiệu này, bạn nên thảo luận với một chuyên gia tâm lý.

3. Tôi có thể bảo vệ quyền của trẻ em trong trường hợp không liên quan đến gia đình?

Có, bạn có thể bảo vệ quyền của trẻ em bất kể nơi họ ở. Nếu bạn thấy bất kỳ hành vi bạo lực hoặc lạm dụng trẻ em, bạn nên báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền.

4. Làm thế nào để tôi tham gia vào việc giúp đỡ trẻ em cần hỗ trợ tâm lý?

Bạn có thể tham gia vào các tổ chức xã hội hoặc tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ tâm lý cho trẻ em. Đóng góp của bạn có thể giúp cung cấp hỗ trợ cho trẻ em cần nó.

Biên tập viên: Bích Hồng

Câu 2 trang 7 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1: Viết vào phiếu đọc sách:

- Tên bài đọc và một số nội dung chính của bài đọc (sự việc, nhân vật, hình ảnh, câu văn em thích).

- Cảm nghĩ của em về một trong những nội dung trên.

Trả lời

+ Tên bài đọc: Ước mơ của bé

+ Sự việc: Cô bé có rất nhiều ước mơ cho bản thân mình

+ Hình ảnh câu văn mà em thích:

Em là bác sĩ

Chữa bệnh mọi người

 + Cảm nghĩ: Qua bài thơ “Ước mơ của bé” em thấy cô bé đó có rất nhiều ước mơ cho tương lai sau này nhưng dù có nhiều ước mơ như vậy cũng chỉ với một mong muốn là có thể góp công sức của mình vào việc xây dựng xã hội phát triển hơn

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 5 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Việt lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên