Giáo án Sinh 12 năm 2024 (sách mới) | Giáo án điện tử, bài giảng powerpoint (PPT) Sinh học 12


Trọn bộ Giáo án Sinh 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ giáo án word & bài giảng powerpoint (PPT) theo mẫu giáo án Sinh học 12 chuẩn giúp Giáo viên soạn giáo án Sinh 12 dễ dàng.

Giáo án Sinh học 12 năm 2024 (sách mới)

Xem thử Giáo án Sinh 12 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Sinh 12 KNTT Xem thử Giáo án Sinh 12 CTST Xem thử Giáo án điện tử Sinh 12 CTST Xem thử Giáo án Sinh 12 CD Xem thử Giáo án điện tử Sinh 12 CD

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Sinh 12 cả năm (mỗi bộ sách) chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Giáo án Sinh học 12 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Sinh học 12 Kết nối tri thức

Giáo án Sinh học 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án Sinh học 12 Cánh diều

Giáo án điện tử Sinh học 12 Cánh diều
Lưu trữ: Giáo án Sinh học 12 (sách cũ)

Xem thử Giáo án Sinh 12 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Sinh 12 KNTT Xem thử Giáo án Sinh 12 CTST Xem thử Giáo án điện tử Sinh 12 CTST Xem thử Giáo án Sinh 12 CD Xem thử Giáo án điện tử Sinh 12 CD

Giáo án lớp 12 các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên