Giáo án điện tử Sinh học 12 Cánh diều (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Sinh học 12 Cánh diều đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Sinh học 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Sinh học 12 Cánh diều (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Sinh 12 Cánh diều bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Sinh học 12 phần 5: Di truyền học

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 1: Cơ sở phân tử của sự di truyền và biến dị

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 1: Gene và sự tải bản DNA

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 2: Sự biểu hiện thông tin di truyền

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 3: Điều hoà biểu hiện gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 4: Đột biến gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 2: Nhiễm sắc thể và các quy luật di truyền

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và cơ chế di truyền nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 6: Đột biến nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 7: Di truyền học Mendel và mở rộng học thuyết Mendel

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 8: Di truyền liên kết giới tính, liên kết gene và hoán vị gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 9: Di truyền gene ngoài nhân

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 10: Mối quan hệ giữa kiển gene, môi trường và kiểu hình

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 3: Ứng dụng di truyền học

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 11: Hệ gene, công nghệ gene và ứng dụng

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 12: Thành tựu chọn, tạo giống bằng lai hữu tính

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 4: Di truyền học quần thể và di truyền học người

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 13: Di truyền học quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 14: Di truyền học người

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Phần 5

Giáo án điện tử Sinh học 12 phần 6: Tiến hóa

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 5: Bằng chứng tiến hoá và một số học thuyết tiến hoá

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 15: Bằng chứng tiến hoá

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 16: Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 17: Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (Phần 1)

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 18: Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (Phần 1)

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 6: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 19: Sự phát sinh, phát triển sự sống trên Trái Đất và hình thành loài người

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Phần 6

Giáo án điện tử Sinh học 12 phần 7: Sinh thái học và môi trường

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 7: Môi trường và quần thể sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 20: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 21: Sinh thái học quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 8: Quần xã sinh vật và hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 22: Sinh thái học quần xã

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 23: Hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 24: Chu trình sinh – địa – hoá và sinh quyển

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 9: Sinh thái học ứng dụng

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 25: Sinh thái học phục hồi, bảo tồn

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 26: Phát triển bền vững

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Phần 7

Xem thử

Xem thêm giáo án điện tử 12 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên