Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Cánh diều (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Cánh diều đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Cánh diều (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Lịch sử 12 Cánh diều bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Chủ đề 1: Thế giới trong và sau Chiến tranh lạnh

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 1: Liên hợp quốc

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 2: Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 3: Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Chủ đề 2: ASEAN: những chặng đường lịch sử

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 4: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 5: Cộng đồng ASEAN: từ ý tưởng đến hiện thực

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Chủ đề 3: Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay)

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 6: Cách mạng tháng Tám năm 1945

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 7: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 9: Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay: Một số bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Chủ đề 4: Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 10: Khái quát về công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 11: Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Chủ đề 5: Lịch sử đối ngoại của Việt Nam thời cận – hiện đại

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 12: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 13: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Chủ đề 6: Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 14: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 15: Hồ Chí Minh – Anh hung giải phóng dân tộc

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Bài 16: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong long nhân dân thế giới và Việt Nam

Xem thêm giáo án điện tử 12 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên