Giáo án điện tử Địa Lí 12 Cánh diều (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Địa Lí 12 Cánh diều đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Địa Lí 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Cánh diều (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Địa Lí 12 Cánh diều bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chương 1: Địa lí tự nhiên

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 2: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 3: Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 4: Thực hành: Trình bày báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 5: Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chương 2: Địa lí dân cư

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 6: Dân số, lao động và việc làm

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 7: Đô thị hoá

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 8: Thực hành: Viết báo cáo về dân số, lao động và việc làm, đô thị hoá

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chương 3: Địa lí các ngành kinh tế

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 9: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 10: Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 11: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 12: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích về tình hình phát triển và sự chuyển dịch cơ cấu của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 13: Vấn đề phát triển công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 14: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 15: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển các ngành công nghiệp ở nước ta

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Dịch vụ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 16: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 17: Thương mại và du lịch

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu thực tế về một số hoạt động và sản phẩm dịch vụ của địa phương

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Chương 4: Địa lí và các vùng kinh tế

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 19: Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 20: Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng song Hồng

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 21: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 22: Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 23: Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 24: Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 25: Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng song Cửu Long

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng song Cửu Long và các giải pháp ứng phó

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 27: Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 28: Phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 29: Thực hành: Viết và trình bày báo cáo tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu địa lí địa phương

Xem thêm giáo án điện tử 12 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên