Giáo án điện tử Địa Lí 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Địa Lí 12 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Địa Lí 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Địa Lí 12 Kết nối tri thức bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Phần 1: Địa lí tự nhiên

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 2: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 3: Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 4: Thực hành: Viết báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 5: Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Phần 2: Địa lí dân cư

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 6: Dân số Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 7: Lao động và việc làm

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 8: Đô thị hoá

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 9: Thực hành: Viết báo cáo về một chủ đề dân cư ở Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Phần 3: Địa lí các ngành kinh tế

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 10: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 11: Vấn đề phát triển ngành nông nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 12: Vấn đề phát triển ngành lâm nghiệp | và ngành thuỷ sản

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 13: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 14: Thực hành: Tìm hiểu vai trò ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; vẽ biểu đồ và nhận xét về ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 15: Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 16: Một số ngành công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 17: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 18: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển ngành công nghiệp

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 19: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 20: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 21: Thương mại và du lịch

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 22: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển một số ngành dịch vụ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Phần 4: Địa lí các vùng kinh tế

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 23: Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 24: Phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Hồng

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 25: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 26: Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 27: Thực hành: Tìm hiểu và viết báo cáo về ý nghĩa của phát triển kinh tế biển đối với quốc phòng an ninh ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 28: Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 29: Phát triển kinh tế – xã hội ở Đông Nam Bộ

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 30: Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 31: Thực hành: Viết báo cáo về biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 32: Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 33: Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 34: Thực hành: Viết báo cáo tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Phần 5: Địa lí địa phương

Giáo án điện tử Địa Lí 12 Bài 35: Thực hành: Tìm hiểu địa lí địa phương

Xem thêm giáo án điện tử 12 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên