Giáo án điện tử Văn 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Văn 12 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Ngữ văn 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Văn 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Văn 12 Kết nối tri thức Học kì 1

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 1: Khả năng lớn lao của tiểu thuyết

Đọc

Xuân Tóc Đỏ cứu quốc (Trích Số đỏ – Vũ Trọng Phụng)

Nỗi buồn chiến tranh (Trích – Bảo Ninh)

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ: đặc điểm và tác dụng

Viết

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Nói và nghe

Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Trên xuồng cứu nạn (Trích Cuộc đời của Pi – Y-an Ma-ten – Yann Martel)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 2: Những thế giới thơ

Đọc

Cảm hoài (Nỗi lòng – Đặng Dung)

Tây Tiến (Quang Dũng)

Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

Thực hành tiếng Việt: Tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ

Viết

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Nói và nghe

Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Bài thơ số 28 (Ra-bin-đơ-ra-nát Ta-go – Rabindranath Tagorel

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 3: Lập luận trong văn bản nghị luận

Đọc

Nhìn về vốn văn hoá dân tộc (Trích – Trần Đình Hượu)

Năng lực sáng tạo (Trích – Phan Đình Diệu)

Mấy ý nghĩ về thơ (Trích – Nguyễn Đình Thi)

Thực hành tiếng Việt: Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa

Viết

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)

Nói và nghe

Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Cảm hứng và sáng tạo (Trích – Nguyễn Trần Bạt)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 4: Yếu tố kì ảo trong truyện kể

Đọc

Hải khẩu linh từ – Đền thiêng của bể (Trích – Đoàn Thị Điểm)

Muối của rừng (Trích – Nguyễn Huy Thiệp)

Thực hành tiếng Việt: Nghệ thuật sử dụng điển cố trong tác phẩm văn học

Viết

Viết bài văn nghị luận về việc vay mượn – cải biến – sáng tạo trong một tác phẩm văn học

Nói và nghe

Trình bày về việc vay mượn – cải biến – sáng tạo trong một tác phẩm văn học

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Bến trần gian (Trích – Lưu Sơn Minh)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 5: Tiếng cười của hài kịch

Đọc

Nhân vật quan trọng (Trích Quan thanh tra – Ni-cô-lai Gô-gôn - Nikolai Gogol

Giấu của (Trích Quân – Lộng Chương)

Viết

Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội

Nói và nghe

Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Cẩn thận hão (Trích Thợ cạo thành Xê-vin (Séville) – Bô-mac-se – Beaumarchais)

Giáo án điện tử Văn 12 Ôn tập học kì 1

Giáo án điện tử Văn 12 Kết nối tri thức Học kì 2

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 6: Hồ Chí Minh - "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"

Đọc

Tác gia Hồ Chí Minh

Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)

Mộ (Chiều tối – Hồ Chí Minh)

Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng – Hồ Chí Minh)

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Nguyễn Ái Quốc)

Thực hành tiếng Việt: Một số biện pháp làm tăng tính khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận

Viết

Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án

Nói và nghe

Trình bày kết quả của bài tập dự án

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Vọng nguyệt (Ngắm trăng – Hồ Chí Minh)

Cảnh khuya (Hồ Chí Minh)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 7: Sự thật trong tác phẩm kí

Đọc

Nghệ thuật băm thịt gà (Trích Việc làng – Ngô Tất Tố)

Bước vào đời (Trích Nhớ nghĩ chiều hôm – Đào Duy Anh)

Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật

Viết

Viết bài văn nghị luận bàn về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (Cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội)

Nói và nghe

Trình bày quan điểm về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (Cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội)

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Vĩ tuyến 17 (Trích Gánh gánh... gồng gồng... – Xuân Phượng)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 8: Dữ liệu trong văn bản thông tin

Đọc

Pa-ra-na (Parana) (Trích Nhiệt đới buồn – Cờ-lốt Lê-vi-Xto-rốt Claude Lévi-Strauss)

Giáo dục khai phóng ở Việt Nam nhìn từ Đông Kinh Nghĩa Thục (Nguyễn Nam)

Đời muối (Trích Đời muối: Lịch sử thế giới – Mác Ko-len-xki - Mark Kurlansky)

Thực hành tiếng Việt: Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Viết

Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm

Nói và nghe

Tranh biện về một vấn đề đời sống

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Sách thay đổi lịch sử loài người (Vũ Đức Liêm)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 9: Văn học và cuộc đời

Đọc

Vội vàng (Xuân Diệu)

Trở về (Trích Ông già và biển cả – Ơ-nít Hê-minh-uê – Ernest Hemingway)

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích – Lưu Quang Vũ)

Thực hành tiếng Việt: Giữ gìn và phát triển tiếng Việt

Viết

Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội

Nói và nghe

Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Khúc đồng quê (Trích Cô bé nhìn mưa – Đặng Thị Hạnh)

Giáo án điện tử Văn 12 Ôn tập học kì 2

Xem thêm giáo án điện tử 12 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên