Giáo án điện tử Văn 12 Cánh diều (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Văn 12 Cánh diều đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Ngữ văn 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Văn 12 Cánh diều (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Văn 12 Cánh diều Học kì 1

Giáo án điện tử Văn 12 Bài: Bài mở đầu

Yêu cầu cần đạt

Nội dung sách Ngữ văn 12

- Học đọc

- Thực hành tiếng Việt

- Học viết

- Học nói và nghe

- Tổng kết

Cấu trúc sách Ngữ văn 12

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 1: Truyện truyền kì và truyện ngắn hiện đại

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Trích Truyền kì mạn lục -  Nguyễn Dữ)

- Muối của rừng ( Nguyễn Huy Thiệp)

• Thực hành đọc hiểu

Chiếc thuyền ngoài xa ( Nguyễn Minh Châu)

Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật

Viết: Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Tự đánh giá: Hai cõi U Minh (Sơn Nam)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 2: Hài kịch

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Quan thanh tra (Gô-gôn)

-Thực thi công lí (Trích  Người lái buôn thành Vơ-ni-dơ- Sếch -xpia)

• Thực hành đọc hiểu

Loạn đến nơi rồi! (Trích Mùa hè ở biển – Xuân Trình)

Thực hành tiếng Việt: Lỗi lô gích, câu mơ hồ và cách sửa

Viết: Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án

Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án

Tự đánh giá: Tiền tội nghiệp của tôi ơi! (Trích Lão hà tiện – Mô-li-e)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 3: Nhật kí, phóng sự, hồi kí

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm (Đặng Thuỳ Trâm)

- Khúc tráng ca nhà giàn (Xuân Ba)

• Thực hành đọc hiểu

Quyết định khó khăn nhất (Trích Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử – Võ Nguyên Giáp)

Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật (Tiếp theo)

Viết: Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí

Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí

Tự đánh giá: Một lít nước mắt (Ki-tô A-ya)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 4: Văn tế, thơ

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

- Việt Bắc (Tố Hữu)

• Thực hành đọc hiểu

- Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt – Phan Bội Châu)

- Tây Tiến (Quang Dũng)

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nghịch ngữ

Viết: Viết bài nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Nói và nghe: Thuyết trình về một vấn đề của tuổi trẻ có liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước

Tự đánh giá: Mưa xuân (Nguyễn Bính)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 5: Văn nghị luận

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân các văn hoá con người (Hoàng Ngọc Hiến)

- Toàn cầu hoá và bản sắc văn hoá dân tộc (Phan Hồng Giang)

• Thực hành đọc hiểu

Phân tích bài thơ “ Việt Bắc” (Nguyễn Văn Hạnh)

Thực hành tiếng Việt: Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong học tập và nghiên cứu

Viết: Viết bài nghị luận về vai trò của văn học đối với tuổi trẻ

Nói và nghe: Nghe thuyết trình một vấn đề văn học

Tự đánh giá: Hẹn hò với định mệnh (Trích Diễn văn Độc lập – Gia-oa-hác-lan Nê-ru)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I.

Giáo án điện tử Văn 12 Cánh diều Học kì 2

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 6: Thơ văn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp

- Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)

• Thực hành đọc hiểu

“Vi hành” (Trích Những bức thư gửi cô em họ do tác giả tự dịch từ tiếng An Nam – Nguyễn Ái Quốc)

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nói mỉa

Viết: Viết bài nghị luận về quan niệm yêu nước của tuổi trẻ

Nói và nghe: Nghe thuyết trình một vấn đề xã hội

Tự đánh giá: Cảnh rừng Việt Bắc (Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 7: Tiểu thuyết hiện đại

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng)

- Ánh sáng cứu rỗi (Trích Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh)

• Thực hành đọc hiểu

Thiếu nữ và cây sồi già bên đường (Trích Chiến tranh và hoà bình – Lép Tôn- xtôi)

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nghịch ngữ (Tiếp theo)

Viết: Viết thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm

Nói và nghe: Tranh luận về một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau

Tự đánh giá: Con người không thể bị đánh bại (Trích Ông già và biển cả – Hê-minh-uê)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 8: Thơ hiện đại

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

- Bài thơ của một người yêu nước mình (Trần Vàng Sao)

• Thực hành đọc hiểu

Thời gian (Văn Cao)

Thực hành tiếng Việt: Giữ gìn và phát triển tiếng Việt

Viết: Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Tự đánh giá: Tháng Tư (Nguyễn Linh Khiếu)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 9: Văn bản thông tin tổng hợp

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của trí thức khoa học – công nghệ (Nguyễn Thế Nghĩa)

- Phụ nữ và việc bảo vệ môi trường

• Thực hành đọc hiểu

Tin học có phải là khoa học (Phan Đình Diệu)

Thực hành tiếng Việt: Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Viết: Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội

Nói và nghe: Tranh luận về một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau

Tự đánh giá: Xô-phi-a Cô-va-lép-xcai-a -  người phụ nữ phi thường (Theo Diệu Thuần)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 10: Tổng kết

Yêu cầu cần đạt

I. Tổng kết lịch sử văn học

II. Tổng kết tiếng Việt

III. Tổng kết phương pháp đọc, viết, nói và nghe

Giáo án điện tử Văn 12 Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II

Xem thêm giáo án điện tử 12 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên