500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Tuyển tập Top 500 đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2023 được các Thầy/Cô biên soạn công phu, cực sát đề chính thức giúp bạn ôn luyện môn Toán thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

- Chỉ 200k mua Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán 2023 theo ma trận đề minh họa, bộ đề Toán chọn lọc từ các trường/Sở mới nhất. Dự kiến số lượng đề từ 30 - 40 đề (tặng kèm bộ đề ôn thi Toán THPT Quốc gia theo ma trận đề minh họa năm 2022):

Xem thử Đề Toán theo minh họa Xem thử Đề Toán từ trường/Sở

Quảng cáo

Đề ôn thi Toán năm 2023 (mới nhất)

Đề thi thử môn Toán năm 2023 (cả nước)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đề ôn thi THPT Quốc gia

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Tải xuống miễn phí

Quảng cáo

MỤC TIÊU

- Đề thi hay, mức độ vừa phải, bám sát đề minh họa và hình thức ra đề các năm.

- Câu hỏi phong phú, đa dạng giúp học sinh ôn tập phủ khắp và hiệu quả.

- Mức độ và độ phân bổ câu hỏi đúng cấu trúc, giúp học sinh ôn tập sát nhất và có cảm giác giống kì thi chính thức nhất.

Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số y=x44x2+5 trên đoạn 1;2 là:

A. 2

B. 3

C. 1

D. 5

Câu 2: Đồ thị ở hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào?

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

A.x1x+1                               

B. x+1x1                              

C. xx1    

D. 2x32x2

Quảng cáo

Câu 3: Biết hàm số y=4sinx3cosx+2 đạt giá trị lớn nhất là M giá trị nhỏ nhất là m Tổng M+m là

A. 0                                     

B. 1                                     

C. 2     

D. 4

Câu 4: Hàm số y=2x2+3x có đạo hàm là

A. x2+3x.2x2+3x1            

B. 2x+3.2x2+3x.ln2        

C. 2x2+3x.ln2     

D. 2x2+3x

Câu 5: Cho α là góc giữa hai vectơ u và v trong không gian. Khẳng định nào đúng?

A. α phải là một góc nhọn.                                     

B. α không thể là một góc tù.

C. α phải là một góc vuông.                                          

D. α có thể là một góc tù.

Quảng cáo

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A2;1;1,B1;2;1.Tìm tọa độ của điểm A' đối xứng với điểm A qua điểm B

A. A'3;4;3

B. A' (-4;3;1) 

C. A' (1;3;2)

D. A'(5;0;1)

Câu 7: Nếu fxdx=1x+ln2x+C thì hàm số f(x) là

A. fx=1x2+1x            

B. fx=1x2+ln2x       

C. fx=x+12x    

D. fx=1x2+12x

Câu 8: Cho hàm số y=axbx1 có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

A. b < a < 0                        

B. 0 < a < b                        

C. 0 < b < a      

D. b < a < 0

Câu 9: Cho miền hình chữ nhật ABCD quay xung quanh trục AB ta được

A. khối nón tròn xoay.                                                     

B. hình trụ tròn xoay.          

C. khối trụ tròn xoay.                                                      

D. khối tròn xoay ghép bởi hai khối nón tròn xoay.

Câu 10: Tập nghiệm S của bất phương trình log2x1<3 là

A. S = (1; 9)                        

B. S = ( 1; 10)                       

C. S=;10     

D. S=;9

Câu 11: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 

A. e2xdx=2e2x+C                                                       

B. 2xdx=2xln2+C

C. cos2xdx=12sin2x+C.                                            

D. 1x+1dx=lnx+1+C x1

Câu 12: Số các hạng tử trong khai triển nhị thức 2x34 là:

A. 1                                     

B. 4                                     

C. 5     

D. 3

Câu 13: Hình tứ diện đều có bao nhiêu cạnh?

 A. 4                                     

B. 6                                     

C. 8     

D. 3

Câu 14: Cho x,y là hai số thực dương và m , n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. xyn=xn.yn                 

B. xnm=xmn                

C. xm.xn=xm+n    

D. xm3=xm3

Câu 15: Cho a, b, c là các số thực dương khác 1 thỏa mãn logab=6,logcb=3. Khi đó logac bằng

A. 9                                     

B. 2                                     

C. 12     

D. 18

Câu 16: Cho hàm số f (x) xác định, liên tục trên R và có đồ thị của hàm số f'(x) là đường cong như hình vẽ bên dưới. Hỏi khẳng định nào đúng?

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

A. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng ;3.

B. Hàm số y = (fx) nghịch biến trên khoảng (-3 ; -2)

C. Hàm số y = (fx) đồng biến trên khoảng (-2 ; 0)    

D. Hàm số y = (fx) nghịch biến trên khoảng 0;+.

Câu 17: Số nghiệm của phương trình log2x12=2 là

A. 0                                     

B. 2                                     

C. 1     

D. 3

Câu 18: Một khối cầu có đường kính 4 cm thì diện tích bằng

A. 256π3cm3                  

B. 64πcm2                     

C. 16πcm2     

D. 32π3cm3

Câu 19: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh AB = a và SA = 2a Tính tan của góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABCD).

A. 5                                 

B. 52                                

C. 3     

D. 7

Câu 20: Cho hàm số y= f(x) có bảng biến thiên như sau:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

 Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. 0;+                           

B. 1;0                            

C. 2;0     

D. 2;+

Câu 21: Gọi A, B, C là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số y=12x4x21. Diện tích ΔABC bằng: 

A. 12                                  

B. 1                                     

C. 2     

D. 32

Câu 22: Số điểm cực trị của hàm số y=x33x2+5 là:

      A. 0                                      B. 1                                      C. 3      D. 2

Câu 23: Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy B = 6 và chiều cao

h =5 là 

A. V = 11     

B. V = 10

C. V = 30

D. V = 15

Câu 24: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=x+12x+1 là

 A. x=12                            

B. y=12                             

C. x = -1

D. y = 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Năm học 2022-2023

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;-3;4),B(-2;-5;-7) và C(6;-3;-1). Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác ABC là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) . Biết SA=a tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A,AB = 2a . Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 3: Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên R có bảng biến thiên sau:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng

B. Hàm số có đúng một cực trị

C. Hàm số đạt cực đại tại x=3 và đạt cực tiểu tại x=1

D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1 và giá trị lớn nhất bằng 1

Câu 4: Cho hai số phức z1=2+3i, z2 = -4-5i . Số phức z=z1+z2 là:

A.z = 2+2i

B.z = -2-2i

C.z = 2-2i

D.z = -2+2i

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;0) và bán kính R=3. Phương trình mặt cầu (S) là:

A. (x+1)2+(y-2)2+z2=3

B. (x+1)2+(y-2)2+z2=9

C. (x-1)2+(y+2)2+z2=9

D. (x+1)2+(y-2)2+z2=√3

Câu 6: Giới hạn 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) bằng bao nhiêu?

A. 2    B. 4    C. -1     D.-4

Câu 7: Với các số thực a, b bất kì, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. (3a)b = 3a+b

B. (3a)b = 3a-b

C. (3a)b = 3ab

D. (3a)b = 3ab

Câu 8: Một tổ gồm 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Tính số cách chọn cùng lúc 3 học sinh trong tổ đi tham gia chương trình thiện nguyện.

A. 56    B. 336    C. 24     D. 36

Câu 9: Nguyên hàm của hàm số f(x) = tan2x là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 10: Trục đối xứng của parabol y=-x2+5x+3 là đường thẳng có phương trình là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 9x2 +25y2 = 225. Hỏi diện tích hình chữ nhật cơ sở ngoại tiếp (E) là:

A. 15    B. 30    C. 40    D. 60

Câu 12: Cho khối trụ có bán kính hình tròn đáy bằng r và chiều cao bằng h. Hỏi nếu tăng chiều cao lên 2 lần và tăng bán kính đáy lên 3 lần thì thể tích của khối trụ mới sẽ tăng lên bao nhiêu lần?

A. 18 lần

B. 6 lần

C. 36 lần

D. 12 lần

Câu 13: Số nghiệm của phương trình |3x-2|=2x-1 là:

A. 3    B. 0    C. 2    D. 1

Câu 14: Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên tập R\{1} và có bảng biến thiên:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên

B. Hàm số đồng biến trên tập (-∞;1)∪(1;+∞)

C. Hàm số đồng biến trên tập (- ∞;+ ∞)

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞;1) và (1;+∞)

Câu 15: Đạo hàm của hàm số 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 16: Xem giữa số 3 và số 768 là 7 số để được một cấp số nhân có u1 = 3. Khi đó u5 bằng:

A. 72

B. -48

C. +-48

D. 48

Câu 17: Gọi z1;z2;z3;z4 là các nghiệm phức của phương trình (z2-4z)2 - 3(z2-4z)-40 =0 . Khi đó, giá trị H=|z1|2+H=|z2|2 +H=|z3|2 +H=|z4|2 bằng:

A. P=4

B. P=42

C. P=16

D. P=24

Câu 18: Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A có AB=a và góc ABC = 30o . Thể tích khối nón sinh ra khi quay tam giác ABC quanh trục AC là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) song song với hai đường thẳng 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án). Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) ? 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 20: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy,SA=2a . Thể tích khối chóp S.ABCD theo a là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 21: Biết hàm số y=f(x) có đồ thị đối xứng với đồ thị hàm số y=3x qua đường thẳng x=-1 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 22: Nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)=sin2x.esin2x là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 23: Một đề thi môn Toán có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có đúng một phương án là đáp án. Học sinh chọn đúng đáp án được 0,2 điểm, chọn sai đáp án không được điểm. Một học sinh làm đề thi đó, chọn ngẫu nhiên các phương án trả lời của tất cả 50 câu hỏi, xác suất để học sinh đó được 5,0 điểm bằng:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 24: Cho cấp số cộng (un) có u5=-15,u20 = 60 . Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là:

A. S0=-125

B. S0=-250

C. S0=200

D. S0=-200

Câu 25: Cho hàm số y=-x3 + 3x2 + (2m-1)x +2m-3 có đồ thị (Cm). Với giá trị nào của tham số m thì tiếp tuyến của hệ số góc lớn nhất của đồ thị (Cm) vuông góc với đường thẳng Δ:x-2y-4=0 ?

A. m=-2

B. m=-1

C. m=0

D. m=4

Câu 26: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng: 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) và mặt phẳng (P):x+2y+2z-4=0 . Phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P) sao cho d cắt và vuông góc với đường thẳng Δ là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 27: Họ nguyên hàm của hàm số 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 28: Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R , có đạo hàm f'(x)=(x-1)(x2-2)(x4-4) . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số f(x) có 3 điểm cực trị.

B. Hàm số f(x) đồng biến trên khoảng (-√2;√2)

C. Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại x=1

D. Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại x=√2

Câu 29: Cho phương trình 9x+(x-12).3x+11-x=0 . Phương trình trên có hai nghiệm x1;x2. Giá trị S=x1+x2 bằng bao nhiêu?

A. S=0

B. S=2

C. S=4

D. S=6

Câu 30: Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên sau:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y=1-m cắt đồ thị hàm số đã cho tại hai điểm phân biệt là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 31: Số nghiệm chung của hai phương trình 4cos2-3=0 và 2sinx+1=0 trên khoảng 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) bằng:

A. 2    B. 4    C. 3    D. 1

Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O cạnh a và tma giác ABD đều. SO vuông góc mặt phẳng (ABCD) và SO=2a . M là trung điểm của SD. Tang góc giữa CM và (ABCD) là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 33: Biết n là số nguyên dương thỏa mãn 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) , số hạng chứa x8 trong khai triển 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) là:

A. -10176x8

B. -101376

C. -112640

D. 1013768

Câu 34: Cho số phức z=a+bi (a,b∈R ) thỏa mãn z+1+2i-(1+i)|z|=0 và |z| > 1 . Tính giá trị của biểu thức P=a+b

A. P = 3

B. P = 7

C. P = -1

D. P = -5

Câu 35: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) có nghiệm thực.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 36: Cho hàm số y=f(x) . Hàm số y=f'(x) có đồ thị như hình bên. Hàm số y=f(1+x2) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2√2 , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng (a) qua A và vuông góc với SC cắt cạnh SB, SC, SD lần lượt tại các điểm M, N, P. Thể tích V của khối cầu ngoại tiếp tứ diện CMNP là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thoi cạnh a,500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) . Gọi O là tâm của hình thoi ABCD. Khoảng cách từ điểm O đến (SBC) bằng:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 39: Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 12(m/s) thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t)=-2t+12(m/s) (trong đó t là thời gian tính bằng giây, kể từ lúc đạp phanh). Hỏi trong thời gian 8 giây cuối (tính đến khi xe dừng hẳn) thì ô tô đi được quãng đường bao nhiêu?

A. 16m    B. 60m    C. 32m    D. 100m

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) và hai điểm A(0;-1;3),B(1;-2;1) . Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng Δ sao cho MA2+2MB2 đạt giá trị nhỏ nhất.

A. M(5;2;-4)

B. M(-1;-1;-1)

C. M(1;0;-2)

D. M(3;1;-3)

Câu 41: Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, điểm A' cách đều ba điểm A, B, C. Cạnh bên AA' tạo với mặt phẳng đáy một góc 60°. Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 42: Cho đồ thị hàm số 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) (m là tham số). Để (C) cắt trục hoành tại bốn phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng thì giá trị của m là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 43: Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên [0;3] thỏa mãn 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) . Tích phân 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) bằng:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;1;1) và mặt phẳng (a):x+y+z-4=0 và mặt cầu (S):x2+y2+z2-6x-6y-8z+18=0 . Phương trình đường thẳng d đi qua M và nằm trong mặt phẳng (a) cắt mặt cầu (S) theo một đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 45: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau bằng:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 46: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A và có đỉnh C(-4;1). Đường phân giác trong góc A có phương trình là x+y-5=0 . Biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và đỉnh A có hoành độ dương. Tìm tọa độ điểm B.

A. B(4;-5)

B. B(4;7)

C. B(4;5)

D. B(4;-7)

Câu 47: Cho lăng trụ đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng a. Gọi S là điểm đối xứng của A qua BC' . Thể tích khối đa diện ABCSA'B'C' là:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 48: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R . Hàm số y=f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Đặt y=g(x)=f(x)-x . Khẳng định nào sau đây là đúng?

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

A. Hàm số y=g(x) đạt cực đại tại x=-1

B. Đồ thị hàm số y=g(x) có 3 điểm cực trị

C. Hàm số y=g(x) đạt cực tiểu tại x=1

D. Hàm số y=g(x) đồng biến trên khoảng (-1;2)

Câu 49: Cho phương trình 5x+m = log5(x-m) với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m∈(-20;20) để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 20    B. 19    C. 9    D. 21

Câu 50: Cho số phức z=1+i . Biết rằng tồn tại các số phức z1=a+5i,z2=b (trong đó a,b∈R , b > 1 ) thỏa mãn 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án). Tính b-a .

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Đáp án

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D C B B
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
D C A B D
Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15
D A C D B
Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20
D B A D A
Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25
B C D A A
Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30
C D C B D
Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35
A B A B B
Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40
C A B B B
Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45
D D B A A
Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50
B A A B D

Câu 1. Chọn đáp án C.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Gọi M là trung điểm của BC→M(2;-4;-4). Đường trung tuyến AM đi qua A(1;-3;4) và nhận 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) làm vecto chỉ phương.

Phương trình đường thẳng AM là:500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 2. Chọn đáp án D.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 3. Chọn đáp án C.

Dựa vào bảng biến thiên:

Hàm số đồng biến trên khoảng (1;3)⇒ Loại đáp án A.

Hàm số có hai điểm cực trị ⇒ Loại đáp án B.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)⇒ Nên hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ⇒ Đáp án D sai.

Hàm số đạt cực đại tại x = 3 và đạt cực tiểu tại x=1 ⇒ Đáp án C đúng.

Câu 4. Chọn đáp án B.

Ta có: z=z1+z2=2+3i-4-5i=-2-2i

Câu 5. Chọn đáp án B.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Mặt cầu (S) tâm I(a;b;c) , bán kính R có phương trình dạng:

(S):(x-a)2+(y-b)2+(z-c)2=R2

Với tâm I(-1;2;0) và bán kính R=3 .

Phương trình mặt cầu (S):(x+1)2+(y+2)2+z2=R2

Câu 6. Chọn đáp án D.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 7. Chọn đáp án C.

Công thức lũy thừa (an)m = anm ⇒ (3a)b = 3ab

Câu 8. Chọn đáp án A.

Số cách chọn cùng lúc 3 học sinh trong tổ đi tham gia chương trình thiện nguyện là 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 9. Chọn đáp án B.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 10. Chọn đáp án D.

Trục đối xứng của parabol y=ax2+bx+c là đường thẳng 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Trục đối xứng của parabol y=-x2+5x+3 là đường thẳng 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 11. Chọn đáp án D.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Diện tích hình chữ nhật cơ sở ngoại tiếp (E) là S=4ab=60 .

Câu 12. Chọn đáp án A.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Tăng chiều cao lên 2 lần thì h2=2h1.

Tăng bán kính đáy lên 3 lần thì R2=3R1.

Tỉ lệ thể tích:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Vậy khối trụ mới sẽ tăng 18 lần thể tích.

Câu 13. Chọn đáp án C.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Câu 14. Chọn đáp án D.

Dựa vào bảng biến thiên hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞;1) và (1;+∞) D đúng.

Câu 15. Chọn đáp án B.

Ta có:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 16. Chọn đáp án D.

Ta có: u1=3 và u9=768 nên 768=3.q8 → q8=256 → q= +-2 .

Do đó u5 = u1.q4 = 3.24 = 48

Câu 17. Chọn đáp án B.

Đặt: t= z2-4z

Khi đó phương trình trở thành: t2-3t-40=0

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Khi đó:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 18. Chọn đáp án A.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Khi quay tam giác ABC quanh trục AC thì bán kính đường tròn đáy là AB, chiều cao của hình nón là CA.

Bán kính hình nón: r=AB=a .

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 19. Chọn đáp án D.

Đường thẳng d1 , có một vecto chỉ phương là 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Đường thẳng d2 , có một vecto chỉ phương là 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Ta có: 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Vì mặt phẳng (P) song song với hai đường thẳng Δ1 và Δ2 nên nhận 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) làm vecto pháp tuyến.

Câu 20. Chọn đáp án A.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 21. Chọn đáp án B.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Trên đồ thị hàm số y=3x lấy M(x0;y0) và gọi N(x;f(x)) là điểm thuộc đồ thị hàm số f(x) và đối xứng với M qua đường thẳng x=-1 .

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Cách khác:

Ta có điểm A(0;1) (C):y=3x⇒B(2;-1)là điểm đối xứng với A qua đường thẳng y=-1.

Trong 4 đáp án chỉ có đáp án B là 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) đi qua điểm B(2;-1) .

Câu 22. Chọn đáp án C.

Ta có:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 23. Chọn đáp án D.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 24. Chọn đáp án A.

Gọi u1,d lần lượt là số hạng đầu và công sai của cấp số cộng.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 25. Chọn đáp án A.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 26. Chọn đáp án C.

Đường thẳng Δ có một vecto chỉ phương là 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Mặt phẳng có một vecto pháp tuyến là 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Giả sử: M= Δ ∩(P) ⇒ M ∈ Δ ⇒ M(t;1+t;2-t)

Mặt khác M∈(P)⇒ t + (2+t) + 2(2-t) - 4 =0⇔t=-2⇒M(-2;-1;4) .

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 27. Chọn đáp án A.

Ta có:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 28. Chọn đáp án C.

Tập xác định: D = R .

Ta có:

Tại 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Bảng xét dấu f'(x) :

Tại 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Dựa vào bảng biến thiên hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;1) và đồng biến trên khoảng (1;+∞) .

Hàm số đạt cực tiểu tại x=1 và không có cực đại.

Tại 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) không phải điểm cực trị vì y' không đổi dấu nên hàm số chỉ có 1 điểm cực trị.

Câu 29. Chọn đáp án B.

Đặt t = 3x > 0

Khi đó

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 30. Chọn đáp án D.

Dựa vào bảng biến thiên, đường thẳng y=1-m cắt đồ thị hàm số đã cho tại hai điểm phân biệt 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 31. Chọn đáp án A.

Phương trình 2x+1=0

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Cả hai nghiệm này đều thỏa mãn phương trình 4cos2x-3 =0 .

Vậy hai phương trình có 2 nghiệm chung.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Do đó trùng với 2 nghiệm của phương trình 2sinx+1=0 .

Câu 32. Chọn đáp án B.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 33. Chọn đáp án A.

Ta có:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Ta có:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 34. Chọn đáp án B.

Cách 1:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Cách 2:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 35. Chọn đáp án B.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Bảng biến thiên:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Dựa vào bảng biến thiên để phương trình có nghiệm ⇔ m < 0 .

Câu 36. Chọn đáp án C.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Bảng xét dấu:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Vậy hàm số y=f(1+x2) nghịch biến trên khoảng (1;√3) .

Câu 37. Chọn đáp án A.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 38. Chọn đáp án B.

Ta có:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 39. Chọn đáp án B.

Từ lúc phanh đến khi xư dừng lại hết thời gian là: -2t+12=0 ⇔ t=6(s) .

Vậy trong 8s cuối thì 2 giây đầu xe vẫn chuyển động đều quãng đường là: S1=12.2=24m

Quãng đường vật đi được trong 6 giây cuối khi dừng lại là: 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Vậy tổng quãng đường ô tô đi được là: S=S1+S2=24+36=60m

Câu 40. Chọn đáp án B.

Vì M thuộc đường thẳng Δ nên M(1+2t;t;-2-t)

Ta có

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 41. Chọn đáp án D.

Ta có A'A=A'B=A'C nên hình chiếu của A' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Do tam giác ABC đều nên trọng tâm G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 42. Chọn đáp án D.

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và trục hoành: x4-(3m+1)x2+m2 (1)

Đặt t=x2 , ta có phương trình: t2-(3m-1)t+m2=0 (2).

(C) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt khi (2) có hai nghiệm dương phân biệt:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Gọi t1 t2 là hai nghiệm của (2), với 0<t1<2 và x1x2x3x4 là bốn nghiệm của (1) với:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 43. Chọn đáp án B.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 44. Chọn đáp án A.

Mặt cầu (S) có tâm I(3;3;4) , bán kính R=4 .

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

⇒ M nằm trong mặt cầu (S) nên đường thẳng d luôn cắt mặt cầu tại hai điểm A, B phân biệt.

Gọi H là hình chiếu của I lên đường thẳng d.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 45. Chọn đáp án A.

Số cách xếp 10 học sinh vào 10 vị trí:500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)cách.

Gọi A là biến cố: “Trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau”.

Sắp xếp 5 học sinh lớp 12C vào 5 vị trí có 5! Cách.

Ứng mỗi cách xếp 5 học sinh lớp 12C sẽ có 6 khoảng trống gồm 4 vị trí ở giữa và hai vị trí hai đầu để xếp các học sinh còn lại.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Trường hợp 1: Xếp 3 học sinh lớp 12B vào 4 vị trí trống ở giữa (không xếp vào hai đầu) có 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) cách.

Ứng với mỗi cách xếp đó, chọn lấy 1 trong 2 học sinh lớp 12A xếp vào vị trí trống thứ 4 (để hai học sinh lớp 12C không được ngồi cạnh nhau) có 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) cách.

Học sinh lớp 12A còn lại có 8 vị trí để xếp.

Khi đó ta có 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) cách

Trường hợp 2: Xếp 2 trong 3 học sinh lớp 12B vào 4 vị trí trống ở giữa và học sinh còn lại xếp vào hai đầu có 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) cách.

Ứng với mỗi cách xếp đó sẽ còn 2 vị trí trống ở giữa, xếp 2 học sinh lớp 12A vào vị trí đó, có 2 cách.

Khi đó ta có 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) cách.

Do đó số cách xếp không có học sinh cùng lớp ngồi cạnh nhau là

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 46. Chọn đáp án B.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Đường thẳng AB đi qua A(4;1) và D(4;9) có phương trình là: x=4 .

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Vì đường thẳng Δ là đường phân giác trong nên B, C nằm khác phía với đường thẳng Δ.

Với B(-4;5) ta có f(B).f(C)=(-6).(-8)=48> nên B, C cùng phía nên không thỏa mãn.

Với B(4;7) ta có f(B).f(C)=6.(-8)=-48< nên B, C khác phía với đường thẳng.

Vậy B(4;7) là điểm cần tìm.

Câu 47. Chọn đáp án A.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Chia khối đa diện ABCSB'C' thành 2 khối là khối chóp A.BCC'B' và khối chóp S.BCC'B'

VABCSB'C' = VA.BCC'B'+VS.BCC'B'

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) Thể tích khối chóp S.BCC'B' là: 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 48. Chọn đáp án A.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Ta có: g'(x)=f'(x)-1;g'(x)=0⇔f'(x)=1 (*).

Số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm giữa đồ thị hàm số y=f'(x) và đường thẳng y=1.

Dựa vào hình bên ta thấy giao tại 3 điểm (-1;1);(1;1);(2;1).

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Bảng xét dấu g'(x) :

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án) 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Câu 49. Chọn đáp án B.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Bảng biến thiên:

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Dựa vào bảng biến thiên ta có phương trình đã cho có nghiệm khi 500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Mặt khác m nguyên và m∈(-20;20) vì vậy m∈{-19;-18;....-1} nên có 19 giá trị m cần tìm.

Câu 50. Chọn đáp án D.

500 đề ôn thi Toán THPT Quốc gia năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Đề Toán theo minh họa Xem thử Đề Toán từ trường/Sở

Xem thêm bộ đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2023 các môn học có đáp án, chọn lọc hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official