Âm nhạc 12 Chân trời sáng tạo | Giải bài tập Âm nhạc 12 (hay, ngắn gọn)


Với giải bài tập Âm nhạc 12 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn chương trình sách mới sẽ giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Âm nhạc 12.

Giải Âm nhạc 12 Chân trời sáng tạo

KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề 1: Tiếng gọi tổ quốc

Bài 1. Hát: Bài hát Rạng rỡ Việt Nam

Bài 2. Nhạc cụ: Thực hành đệm hát trích đoạn bài Rạng rỡ Việt Nam

Bài 3. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 giọng Son trưởng

Bài 4. Lí thuyết âm nhạc: Quãng ghép - Cách gọi tên quãng ghép

Bài 5. Thường thức âm nhạc:Sơ lược về một số loại hình nghệ thuật truyền thống

Chủ đề 2: Suối nguồn dân ca

Bài 6. Hát: Bài dân ca Lí thiên thai

Bài 7. Nhạc cụ: Thực hành đệm hát bài dân ca Lí thiên thai

Bài 8. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 giọng Mi thứ

Bài 9. Lí thuyết âm nhạc: Hợp âm ba phụ của giọng Son trưởng và giọng Mi thứ

Bài 10. Nghe nhạc: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Chủ đề 3: Mái trường tình bạn

Bài 11. Hát: Bài hợp xưởng Vui hát lên ban di

Bài 12. Nhạc cụ: Hoà tấu trích đoạn bài hợp xướng Vui hát lên bạn ơi

Bài 13. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 giọng Pha trưởng

Bài 14. Lí thuyết âm nhạc: Hợp âm ba phụ của giọng Pha trưởng và giọng Rê thứ

Chủ đề 4: Giai điệu bốn phương

Bài 15. Hát: Bài Ru con (Wiegenlied)

Bài 16. Nhạc cụ: Thực hành đệm hát bài Ru con (Wiegenlied)

Bài 17. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 giọng Rê thứ

Bài 18. Thường thức âm nhạc: Sơ lược về một số thể loại nhạc nhẹ

Bài 19. Nghe nhạc: Bản nhạc Song from a secret garden

PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: HÁT

Bài 1. Thực hành hát liền tiếng

Bài 2. Thực hành hát nảy tiếng

Bài 3. Thực hành hát lướt nhanh

Bài 4. Thực hành hát luyến âm

PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: NHẠC CỤ

ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ

Bài 1. Thực hành đàn liền tiếng

Bài 2. Thực hành đàn này tiếng

Bài 3. Thực hành đàn rời tiếng

Bài 4. Thực hành hoà tấu

ĐÀN GUITAR

Bài 1. Hợp âm với thể bấm chặn trong đệm đàn

Bài 2. Đàn tiết điệu Chachacha với hợp âm chặn trên giọng Son trưởng

Bài 3. Thực hành độc tấu

Bài 4. Thực hành hoà tấu

Nội dung đang được cập nhật ....

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 12 có đáp án hay khác:Tài liệu giáo viên