Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2022 (tất cả các môn có đáp án)

Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2022, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022. Bài viết tổng hợp đề thi THPT Quốc gia năm 2022 của tất cả các môn học có đầy đủ đáp án và gợi ý giải chi tiết. Mời các bạn theo dõi:

Đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2022 (tất cả các môn có đáp án)

Để mua trọn bộ Đề ôn thi THPT Quốc gia các môn học năm 2023 bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Đề thi THPT Quốc gia môn Văn năm 2022

Đề thi THPT Quốc gia môn Văn năm 2022 có đáp án

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 - môn Văn

I. ĐỌC HIỂU

Câu 1. Thể thơ: Tự do

Câu 2. Tính từ miêu tả vẻ đẹp: trong, tinh khiết, khỏe, mơn mởn

Câu 3.

– Đoạn thơ đã sử dụng biện pháp so sánh: “tuổi trẻ” được so sánh với “sao trời” và “lửa thiêng liêng”.

Ý nghĩa:

– Biện pháp so sánh giúp có hình ảnh được diễn đạt thêm sinh động, hấp dẫn, dễ hình dung.

– Sử dụng biện pháp so sánh "Tuổi trẻ" với "sao trời", như "ngọn lửa bùng cháy" nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp, sức mạnh quật cường, kiên cường của tuổi trẻ khi đất nước bình yên cũng như khi đất nước bị xâm lược.

– Qua hình ảnh so sánh tác giả ngợi ca, tôn vinh vẻ đẹp của sức mạnh tuổi trẻ.

Câu 4.

Gợi ý: Nhận xét những suy ngẫm của tác giả về ý nghĩa sự hi sinh của tuổi trẻ:

- Đây là những suy ngẫm sâu sắc của tác giả, thấu trải của người từng trải.

- Tuổi trẻ là độ tuổi hồn nhiên, vui tươi, mang trong mình đầy những ước mơ, hoài bão.

- Khi đất nước bình yên, hay khi đất nước bị xâm lăng những người trẻ tuổi ấy không ngại từ bỏ những hoài bão của mình để đứng lên chống lại quân xâm lược.

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Văn năm 2022.

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022

Đề thi THPT năm 2022 môn Toán - mã đề 104

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT năm 2022 môn Toán - mã đề 108

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Toán - mã đề 101

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 tất cả các mã đề.

Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022

Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Tiếng Anh - mã đề 415

Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đáp án Đề thi THPT Quốc gia năm 2022 môn Tiếng Anh - mã đề 415

Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 tất cả các mã đề.

Đề thi tổ hợp tự nhiên năm 2022

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022

Đề thi THPT năm 2022 môn Vật lí - mã đề 221

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Vật lí - mã đề 202

Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 tất cả các mã đề

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022

Đề thi THPT năm 2022 môn Hóa học - mã đề 224

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Hóa học - mã đề 201

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 tất cả các mã đề.

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022

Đề thi THPT năm 2022 môn Sinh học - mã đề 213

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Sinh học - mã đề 203

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2022 tất cả các mã đề

Đề thi tổ hợp xã hội năm 2022

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022

Đề thi THPT năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 323

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Lịch sử - mã đề 303

Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 tất cả các mã đề

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022

Đề thi THPT năm 2022 môn Địa lí - mã đề 323

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn Địa lí - mã đề 316

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2022 tất cả các mã đề

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022

Đề thi THPT năm 2022 môn GDCD - mã đề 302

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

Đáp án Đề thi THPT năm 2022 môn GDCD - mã đề 303

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022 (Đề chính thức có đáp án)

....................

....................

....................

Xem chi tiết Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022 tất cả các mã đề.

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official