Giáo án điện tử Tin học 12 Cánh diều (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tin 12 Cánh diều đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tin học 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tin học 12 Cánh diều (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Tin học 12 Cánh diều bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Tin học ứng dụng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức

Giới thiệu trí tuệ nhân tạo

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (tiếp theo)

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề B: Mạng máy tính và internet

Kết nối mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Cơ sở mạng máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Mô hình và các giao thức mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Thực hành thiết lập kết nối và sử dụng mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Giữ gìn tính nhân văn trong thế giới ảo

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Tạo trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Làm quen với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Định dạng văn bản và tạo siêu liên kết

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Thực hành định dạng văn bản và tạo siêu liên kết

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 4: Trình bày nội dung theo dạng danh sách, bảng biểu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 5: Chèn hình ảnh, âm thanh, video và sử dụng khung

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 6: Tạo biểu mẫu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 7: Thực hành tạo biểu mẫu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 8: Làm quen với CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 9: Thực hành định dạng một số thuộc tính CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 10: Bộ chọn lớp, bộ chọn định danh

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 11: Mô hình hộp, bố cục trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 12: Dự án nhỏ: Tạo trang web báo tường

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học

Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị, một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị trong ngành Công nghệ thông tin

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Một số nghề khác trong ngành Công nghệ thông tin và một số nghề ứng dụng công nghệ thông tin

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Dự án nhỏ: Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp về lĩnh vực đào tạo “Máy tính và Công nghệ thông tin” ở Việt Nam

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề AICT: Máy tính và xã hội tri thức

Thực hành kết nối thiết bị số

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Thực hành kết nối máy tính với ti vi thông minh

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Thực hành theo nhóm: Kết nối các thiết bị không dây cho ứng dụng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề EICT: Ứng dụng tin học

Thực hành sử dụng phần mềm tạo trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu phần mềm tạo website

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Tạo website bằng phần mềm

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Tạo thanh điều hướng cho trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 4: Tạo nội dung văn bản cho trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 5: Tạo nội dung hình ảnh cho trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 6: Tạo biểu mẫu cho trang web và xuất bản website

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 7: Tạo sản phẩm theo nhóm (Bài tập nhóm)

Khoa học máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức

Giới thiệu trí tuệ nhân tạo

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (tiếp theo)

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề B: Mạng máy tính và internet

Kết nối mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Cơ sở mạng máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Mô hình và các giao thức mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Thực hành thiết lập kết nối và sử dụng mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Giữ gìn tính nhân văn trong thế giới ảo

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Tạo trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Làm quen với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Định dạng văn bản và tạo siêu liên kết

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Thực hành định dạng văn bản và tạo siêu liên kết

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 4: Trình bày nội dung theo dạng danh sách, bảng biểu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 5: Chèn hình ảnh, âm thanh, video và sử dụng khung

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 6: Tạo biểu mẫu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 7: Thực hành tạo biểu mẫu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 8: Làm quen với CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 9: Thực hành định dạng một số thuộc tính CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 10: Bộ chọn lớp, bộ chọn định danh

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 11: Mô hình hộp, bố cục trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 12: Dự án nhỏ: Tạo trang web báo tường

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học

Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị, một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị trong ngành Công nghệ thông tin

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Một số nghề khác trong ngành Công nghệ thông tin và một số nghề ứng dụng công nghệ thông tin

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Dự án nhỏ: Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và hướng nghiệp về lĩnh vực đào tạo “Máy tính và Công nghệ thông tin” ở Việt Nam

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề BCS: Mạng máy tính và internet

Phác thảo thiết kế mạng máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Môi trường truyền dẫn

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Thiết bị mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Thiết kế mạng LAN

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 4: Thực hành về nhận diện thiết bị mạng và thiết kế mạng LAN (Bài tập nhóm)

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề FCS: Giải quyết vấn đề về sự trợ giúp của máy tính

Giới thiệu về học máy và khoa học dữ liệu

Mô phỏng trong giải quyết vấn đề

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Giới thiệu về học máy

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Giới thiệu về khoa học dữ liệu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Giới thiệu về khoa học dữ liệu (Tiếp theo)

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 4: Thực hành phân tích dữ liệu

FCS2: Mô phỏng trong giải quyết vấn đề

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Mô phỏng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Thực hành về mô phỏng

Xem thêm giáo án điện tử 12 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên