Giáo án điện tử Tin học 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tin 12 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tin học 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tin học 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Tin học 12 Chân trời sáng tạo bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Định hướng tin học ứng dụng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài A1: Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài A2: Trí tuệ nhân tạo và cuộc sống

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài A3: Thực hành kết nối thiết bị số với máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài A4: Thực hành kết nối thiết bị số với máy tính (tiếp theo)

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề B: Mạng máy tính và internet

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài B1: Thiết bị và giao thức mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài B2: Các chức năng mạng của hệ điều hành

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài B3: Thực hành kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị thông minh

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài D1: Giao tiếp trong không gian mạng thiếu nhi

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài D2: Gìn giữ tính nhân văn trong không gian mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài El: Tạo trang web, thiết lập giao diện và xem trước trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài E2: Tạo, hiệu chỉnh trang web và thiết kế thanh điều hướng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài E3: Tạo văn bản, chèn hình ảnh và tạo chân trang

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài E4: Sử dụng Content Blocks, Button, Divider

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài E5: Nhúng mã và tạo băng chuyền hình ảnh

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài E6: Chèn YouTube, Calendar, Drive và Collapsible group

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài E7: Sử dụng Map, Forms và các thiết lập trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài E8: Hoàn thiện và xuất bản trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F1: HTML và trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F2: Tạo và định dạng trang web với các thẻ HTML

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F3: Tạo bảng và khung trong trang web với HTML

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F4: Thêm dữ liệu đa phương tiện vào trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F5: Tạo biểu mẫu trong trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F6: Dự án tạo trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F7: Giới thiệu CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F8: Một số thuộc tính cơ bản của CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F9: Một số kĩ thuật định kiểu bằng vùng chọn trong CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F10: Định kiểu CSS cho siêu liên kết và danh sách

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F11: Định kiểu CSS cho bảng và phần tử <div>

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F12: Định kiểu CSS cho biểu mẫu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F13: Dự án tạo trang web (tiếp theo)

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài G1: Nhóm nghề dịch vụ thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài G2: Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài G3: Một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

Định hướng khoa học máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài A1: Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài A2: Trí tuệ nhân tạo và cuộc sống

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề B: Mạng máy tính và internet

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài B1: Thiết bị và giao thức mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài B2: Các chức năng mạng của hệ điều hành

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài B3: Thực hành kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị thông minh

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài B4: Vai trò của các thiết bị mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài B5: Đường truyền hữu tuyến và vô tuyến

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài B6: Thiết kế mạng nội bộ

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài B7: Thực hành thiết kế mạng nội bộ

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài D1: Giao tiếp trong không gian mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài D2: Gìn giữ tính nhân văn trong không gian mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề E: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F1: HTML và trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F2: Tạo và định dạng trang web với các thẻ HTML

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F3: Tạo bảng và khung trong trang web HTML

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F4: Thêm dữ liệu đa phương tiện vào trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F5: Tạo biểu mẫu trong trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F6: Dự án tạo trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F7: Giới thiệu CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F8: Một số thuộc tính cơ bản của CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F9: Một số kĩ thuật định kiểu bằng vùng chọn trong CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F10: Định kiểu CSS cho siêu liên kết và danh sách

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F11: Định kiểu CSS cho bảng và phần tử <div>

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F12: Định kiểu CSS cho biểu mẫu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F13: Dự án tạo trang web (tiếp theo)

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F14: Học máy

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F15: Khoa học dữ liệu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F16: Máy tính, thuật toán và Khoa học dữ liệu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F17: Hoạt động trải nghiệm về Khoa học dữ liệu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F18: Kĩ thuật mô phỏng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài F19: Sử dụng phần mềm mô phỏng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài G1: Nhóm nghề dịch vụ thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài G2: Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài G3: Một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

Xem thêm giáo án điện tử 12 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên