Giáo án điện tử Hóa học 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Hóa 12 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Hóa học 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 1: Ester - Lipid. Xà phòng và chất giặt rửa

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 1: Ester – Lipid

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 2: Xà phòng và chất giặt rửa

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 2: Carbohydrate

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 3: Glucose và fructose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 4: Saccharose và maltose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 5: Tinh bột và cellulose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 3: Hợp chất chứa Nitrogen

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 6: Amine

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 7: Amino acid và peptide

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 8: Protein và enzyme.

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 4: Polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 9: Đại cương về polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 10: Chất dẻo và vật liệu composite

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 11: Tơ – Cao su – Keo dán tổng hợp

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 5: Pin điện và điện phân

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 12: Thế điện cực và nguồn điện hoá học

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 13: Điện phân

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 6: Đại cương về kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 14: Đặc điểm cấu tạo và liên kết kin loại. Tính chất kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 15: Các phương pháp tách kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 16: Hợp kim – Sự ăn mòn kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 7: Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 17: Nguyên tố nhóm IA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 18: Nguyên tố nhóm IIA,

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 8: Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phúc chất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 19: Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 20: Sơ lược về phức chất và sự hình thành phức chất của ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch

Xem thêm giáo án điện tử 12 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên