Giáo án điện tử Sinh học 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Sinh học 12 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Sinh học 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Sinh 12 Chân trời sáng tạo bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Sinh học 12 Phần bốn: Di truyền học

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 1: Di truyền phân tử và di truyền nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 1: Gene và cơ chế truyền thông tin di truyền

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 2: Thực hành: Tách chiết DNA

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 3: Điều hoà biểu hiện gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 4: Hệ gene, đột biến gene và công nghệ gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 6: Thực hành: Quan sát đột biến nhiễm sắc thể; Tìm hiểu tác hại gây đột biến của một số chất độc

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 7: Di truyền học Mendel và mở rộng học thuyết Mendel

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 8: Các quy luật di truyền của Morgan và di truyền giới tính

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 9: Di truyền gene ngoài nhân

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập chương 1

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 2: Tương tác giữa kiểu gene với môi trường và thành tựu chọn giống

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 10: Mối quan hệ giữa kiểu gene – kiểu hình – môi trường

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 11: Thực hành: Thí nghiệm về thường biển ở cây trồng

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 12: Thành tựu chọn, tạo giống bằng phương pháp lai hữu tính

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập chương 2

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 3: Di truyền quần thể và di truyền học người

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 13: Di truyền quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 14: Di truyền học người

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 3

Giáo án điện tử Sinh học 12 Phần năm: Tiến hóa

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 4: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 15: Các bằng chứng tiến hoá

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 16: Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 17: Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 4

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 5: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 18: Sự phát sinh sự sống

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 19: Sự phát triển sự sống

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 5

Giáo án điện tử Sinh học 12 Phần sáu: Sinh thái học và môi trường

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 6: Môi trường và quần thể sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 20: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 21: Quần thể sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 22: Thực hành: Xác định một số đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 6

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 7: Quần xã sinh vật và hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 23: Quần xã sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu một số đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật trong tự nhiên

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 25: Hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 26: Thực hành: Thiết kế hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 7

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 8: Sinh thái học phục hồi, bảo tồn và phát triển bền vững

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 27: Sinh thái học phục hồi và bảo tồn

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 28: Phát triển bền vững

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 8

Xem thử

Xem thêm giáo án điện tử 12 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên