Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Âm nhạc 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Kiến thức chung

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Chủ đề 1: Tiếng gọi tổ quốc

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 1: Hát: Bài hát Rạng rỡ Việt Nam

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 2: Nhạc cụ: Thực hành đệm hát trích đoạn bài Rạng rỡ Việt Nam

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 3: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 giọng Son trưởng

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 4: Lí thuyết âm nhạc: Quãng ghép - Cách gọi tên quãng ghép

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 5: Thường thức âm nhạc: Sơ lược về một số loại hình nghệ thuật truyền thống

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Chủ đề 2: Suối nguồn dân ca

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 6: Hát: Bài dân ca Lí thiên thai

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 7: Nhạc cụ: Thực hành đệm hát bài dân ca Lí thiên thai

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 8: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 giọng Mi thứ

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 9: Lí thuyết âm nhạc: Hợp âm ba phụ của giọng Son trưởng và giọng Mi thứ

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 10: Nghe nhạc: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Chủ đề 3: Mái trường tình bạn

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 11: Hát: Bài hợp xưởng Vui hát lên ban di

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 12: Nhạc cụ: Hoà tấu trích đoạn bài hợp xướng Vui hát lên bạn ơi

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 13: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 giọng Pha trưởng

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 14: Lí thuyết âm nhạc: Hợp âm ba phụ của giọng Pha trưởng và giọng Rê thứ

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Chủ đề 4: Giai điệu bốn phương

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 15: Hát: Bài Ru con (Wiegenlied)

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 16: Nhạc cụ: Thực hành đệm hát bài Ru con (Wiegenlied)

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 17: Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 giọng Rê thứ

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 18: Thường thức âm nhạc: Sơ lược về một số thể loại nhạc nhẹ

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 19: Nghe nhạc: Bản nhạc Song from a secret garden

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Phương án lựa chọn: Hát

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 1: Thực hành hát liền tiếng

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 2: Thực hành hát nảy tiếng

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 3: Thực hành hát lướt nhanh

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 4: Thực hành hát luyến âm

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Phương án lựa chọn: Nhạc cụ

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Đàn phím điện tử

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 1: Thực hành đàn liền tiếng

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 2: Thực hành đàn này tiếng

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 3: Thực hành đàn rời tiếng

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 4: Thực hành hoà tấu

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Đàn guitar

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 1: Hợp âm với thể bấm chặn trong đệm đàn

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 2: Đàn tiết điệu Chachacha với hợp âm chặn trên giọng Son trưởng

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 3: Thực hành độc tấu

Giáo án điện tử Âm nhạc 12 Bài 4: Thực hành hoà tấu

Xem thêm giáo án điện tử 12 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên