Giáo án điện tử Hóa học 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Hóa 12 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Hóa học 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Hóa học 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 1: Ester - Lipid

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 1: Ester - Lipid

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 2: Xà phòng và chất giặt rửa

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 3: Ôn tập chương 1

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 2: Carbohydrate

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 4: Giới thiệu về carbohydrate. Glucose và fructose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 5: Saccharose và maltose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 6: Tinh bột và cellulose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 7: Ôn tập chương 2

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 3: Hợp chất chứa Nitrogen

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 8: Amine

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 9: Amino acid và peptide

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 10: Protein và enzyme

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 11: Ôn tập chương 3

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 4: Polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 12: Đại cương về polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 13: Vật liệu polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 14: Ôn tập chương 4

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 5: Pin điện và điện phân

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 15: Thế điện cực và nguồn điện hoá học

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 16: Điện phân

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 17: Ôn tập chương 5

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 6: Đại cương về kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 18: Cấu tạo và liên kết trong tinh thể kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 19: Tính chất vật lí và tính chất hoá học của kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 20: Kim loại trong tự nhiên và phương pháp tách kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 21: Hợp kim

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 22: Sự ăn mòn kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 23: Ôn tập chương 6

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 7: Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 24: Nguyên tố nhóm IA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 25: Nguyên tố nhóm IIA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 26: Ôn tập chương 7

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 8: Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 27: Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 28: Sơ lược về phức chất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 29: Một số tính chất và ứng dụng của phức chất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 30: Ôn tập chương 8

Xem thêm giáo án điện tử 12 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên