Giáo án điện tử Toán 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Toán 12 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Toán 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Toán 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Toán 12 Kết nối tri thức Học kì 1

Giáo án điện tử Toán 12 Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 4: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 5: Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương I

Giáo án điện tử Toán 12 Chương II: Vecto và hệ trục tọa độ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 6: Vectơ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 7: Hệ trục toạ độ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 8: Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương II

Giáo án điện tử Toán 12 Chương III: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 9: Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương III

Giáo án điện tử Toán 12 Hoạt động thực hành trải nghiệm

Giáo án điện tử Toán 12 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với phần mềm GeoGebra

Giáo án điện tử Toán 12 Vẽ vectơ tổng của ba vectơ trong không gian bằng phần mêm GeoGebra

Giáo án điện tử Toán 12 Độ dài gang tay (gang tay của bạn dài bao nhiêu?)

Giáo án điện tử Toán 12 Kết nối tri thức Học kì 2

Giáo án điện tử Toán 12 Chương IV: Nguyên hàm và tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 11: Nguyên hàm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 12: Tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 13: Ứng dụng hình học của tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương IV

Giáo án điện tử Toán 12 Chương V: Phương pháp tọa độ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 14: Phương trình mặt phẳng

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 15: Phương trình đường thẳng trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 16: Công thức tính góc trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 17: Phương trình mặt cầu

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương V

Giáo án điện tử Toán 12 Chương VI: Xác suất có điều kiện

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 18: Xác suất có điều kiện

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 19: Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương VI

Giáo án điện tử Toán 12 Hoạt động thực hành trải nghiệm

Giáo án điện tử Toán 12 Tính nguyên hàm và tích phân với phần mềm GeoGebra.

Giáo án điện tử Toán 12 Tính gần đúng tích phân bằng phương pháp hình thang

Giáo án điện tử Toán 12 Vẽ đồ hoạ 3D với phần mềm GeoGebra

Xem thêm giáo án điện tử 12 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên