Giáo án điện tử Công nghệ 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Công nghệ 12 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Công nghệ 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Quảng cáo

Công nghệ điện điện tử

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Phần một - Công nghệ điện

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương I: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 1: Giới thiệu tổng quan về kĩ thuật điện

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 2: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Tổng kết Chương I

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương II: Hệ thống điện quốc gia

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 3: Mạch điện xoay chiều ba pha

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 4: Hệ thống điện quốc gia

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 5: Sản xuất điện năng

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 6: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 7: Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Tổng kết Chương II

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương III: Hệ thống điện trong gia đình

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 8: Hệ thống điện trong gia đình

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 9: Thiết bị điện trong hệ thống điện gia đình

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 10: Thiết kế và lắp đặt mạch điện điều khiển trong gia đình

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Tổng kết Chương III

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương IV: An toàn và tiết kiệm điện năng

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 11: An toàn điện

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 12: Tiết kiệm điện năng

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Tổng kết Chương IV

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Phần hai - Công nghệ điện tử

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương V: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện tử

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 13: Khái quát về kĩ thuật điện tử

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 14: Ngành nghề và dịch vụ trong lĩnh vực kĩ thuật điện tử

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Tổng kết Chương V

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương VI: Linh kiện điện tử

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 15: Điện trở, tụ điện và cuộn cảm

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 16: Diode, transistor và mạch tích hợp IC

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 17: Thực hành: Mạch phát hiện dòng điện xoay chiều trong dây dẫn

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Tổng kết Chương VI

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương VII: Điện tử tương tự

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 18: Giới thiệu về điện tử tương tự

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 19: Khuếch đại thuật toán

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 20: Thực hành: Mạch khuếch đại đảo

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Tổng kết Chương VII

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương VIII: Điện tử số

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 21: Tín hiệu số và các cổng logic cơ bản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 22: Một số mạch xử lí tín hiệu trong điện tử số

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 23: Thực hành: Lắp ráp, kiểm tra mạch báo cháy sử dụng các cổng logic cơ bản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Tổng kết Chương VIII

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương IX: Vi điều khiển

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 24: Khái quát về vi điều khiển

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 25: Bo mạch lập trình vi điều khiển

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 26: Thực hành: Thiết kế, lắp ráp, kiểm tra mạch tự động điều chỉnh cường độ sáng của LED theo môi trường xung quanh

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Tổng kết Chương IX

Lâm nghiệp thủy sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương I: Giới thiệu chung về lâm nghiệp

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 1: Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 2: Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản và nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương II: Trồng và chăm sóc rừng

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 3: Vai trò, nhiệm vụ của trồng và chăm sóc rừng

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 4: Quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 5: Kĩ thuật trồng và chăm sóc rừng

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương III: Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 6: Ý nghĩa, nhiệm vụ, thực trạng của việc bảo vệ và khai thác rừng và khai thác rừng

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 7: Biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương IV: Giới thiệu chung về thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 8: Vai trò và triển vọng của thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 9: Các nhóm thuỷ sản và một số phương thức nuôi phổ biến

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương V: Môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 10: Giới thiệu về môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 11: Quản lí môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 12: Biện pháp xử lí môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương VI: Công nghệ giống thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 13: Vai trò của giống thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 14: Sinh sản của cá và tôm

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 15: Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương VII: Công nghệ thức ăn thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 16: Thức ăn thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 17: Phương pháp bảo quản và chế biến thức ăn thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 18: Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương VIII: Công nghệ nuôi thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 19: Công nghệ nuôi một số loài thuỷ sản phổ biến ở Việt Nam

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 20: Nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 21: Một số ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 22: Bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương IX: Phòng, trị bệnh thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 23: Vai trò của phòng, trị bệnh thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 24: Một số bệnh thuỷ sản phổ biến và biện pháp phòng, trị

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 25: Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Chương X: Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 26: Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Giáo án điện tử Công nghệ 12 Bài 27: Khai thác nguồn lợi thuỷ sản

Xem thêm giáo án điện tử 12 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên