Giáo án điện tử Tin học 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tin 12 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tin học 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tin học 12 Kết nối tri thức (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Tin học 12 Kết nối tri thức bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Định hướng tin học ứng dụng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Làm quen với Trí tuệ nhân tạo

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Một số thiết bị mạng thông dụng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 4: Giao thức mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 5: Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 6: Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 4: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 7: HTML và cấu trúc trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 8: Định dạng văn bản

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 9: Tạo danh sách, bảng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 10: Tạo liên kết

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 11: Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 12: Tạo biểu mẫu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 13: Khái niệm, vai trò của CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 14: Định dạng văn bản bằng CSZ

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 15: Tạo màu cho chữ và nền

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 16: Định dạng khung

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 17: Các mức ưu tiên của bộ chọn

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 18: Thực hành tổng hợp thiết kế trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 19: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 20: Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 21: Hội thảo hướng nghiệp

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 6: Máy tính và xã hội tri thức

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 22: Thực hành kết nối các thiết bị số

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 7: Ứng dụng tin học

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 23: Chuẩn bị xây dựng trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 24: Xây dựng phần đầu trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 25: Xây dựng phần thân và chân trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 26: Liên kết và thanh điều hướng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 27: Biểu mẫu trên trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 28: Thực hành tổng hợp

Định hướng khoa học máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 1: Làm quen với Trí tuệ nhân tạo

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 2: Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 3: Một số thiết bị mạng thông dụng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 4: Giao thức mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 5: Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 6: Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 4: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 7: HTML và cấu trúc trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 8: Định dạng văn bản

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 9: Tạo danh sách, bảng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 10: Tạo liên kết

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 11: Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyển vào trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 12: Tạo biểu mẫu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 13: Khái niệm, vai trò của CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 14: Định dạng văn bản bằng CSS

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 15: Tạo màu cho chữ và nền

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 16: Định dạng khung

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 17: Các mức ưu tiên của bộ chọn

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 18: Thực hành tổng hợp thiết kế trang web

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 19: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 20: Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 21: Hội thảo hưởng nghiệp

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 6: Mạng máy tính và internet

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 22: Tìm hiểu thiết bị mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 23: Đường truyền mạng và ứng dụng

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 24: Sơ bộ về thiết kế mạng

Giáo án điện tử Tin học 12 Chủ đề 7: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 25: Làm quen với Học máy

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 26: Làm quen với Khoa học dữ liệu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 27: Máy tính và Khoa học dữ liệu

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 28: Thực hành trải nghiệm trích rút thông tin và tri thức

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 29: Mô phỏng trong giải quyết vấn đề

Giáo án điện tử Tin học 12 Bài 30: Ứng dụng mô phỏng trong giáo dục

Xem thêm giáo án điện tử 12 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên