Đề thi Giữa kì 1 Tin học 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)Đề thi Giữa kì 1 Tin học 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề thi Giữa kì 1 Tin học 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tin học lớp 12.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Bài 1. Khởi động Access,tạo CSDL với tên QuanLi_HS, trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

Mahs

AutoNumber

Mã học sinh

HoDem

Text

Họ và đệm

Tenhs

Text

Tên học sinh

Ngsinh

Date/Time

Ngày sinh

DTB

Number

Điểm trung bình

Dienthoai

Text

Điện thoại

Bài 2. Chỉ định trường Mahs là khía chính.

Bài 3. Phía dưới trường Tenhs, thêm trường Nam (Giới tính) kiểu dữ liệu là Yes/No.

Bài 4. Thêm các bản ghi sau đây vào bảng:

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Bài 5. Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.

Bài 6. Hiển thị các bạn nam trong lớp.

Bài 7. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các học sinh có tháng sinh là 12.

Bài 8. Lọc ra các học sinh có điểm trung bình từ 8.0 trở lên.

Bài 9. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự giảm dần.

Bài 10. Lọc ra các học sinh nữ có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Bài 1. Khởi động Access,tạo CSDL với tên QuanLi_HS, trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

Mahs

AutoNumber

Mã học sinh

HoDem

Text

Họ và đệm

Tenhs

Text

Tên học sinh

Nam

Yes/No

Giới tính

DTB

Number

Điểm trung bình

Dienthoai

Text

Điện thoại

Bài 2. Chỉ định trường Mahs là khía chính.

Bài 3. Phía dưới trường Nam, thêm trường Ngsinh (Ngày sinh) kiểu dữ liệu là Date/Time.

Bài 4. Thêm các bản ghi sau đây vào bảng:

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 2)

Bài 5. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự giảm dần.

Bài 6. Hiển thị các bạn nữ trong lớp.

Bài 7. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các học sinh có năm sinh là 2001.

Bài 8. Lọc ra các học sinh có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

Bài 9. Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.

Bài 10. Lọc ra các học sinh nam có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Bài 1. Khởi động Access,tạo CSDL với tên QuanLi_HS, trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

Mahs

AutoNumber

Mã học sinh

HoDem

Text

Họ và đệm

Tenhs

Text

Tên học sinh

Nam

Yes/No

Giới tính

Ngsinh

Date/Time

Ngày sinh

Dienthoai

Text

Điện thoại

Bài 2. Chỉ định trường Mahs là khía chính.

Bài 3. Phía dưới trường Ngsinh, thêm trường DTB (Điểm trung bình) kiểu dữ liệu là Number.

Bài 4. Thêm các bản ghi sau đây vào bảng:

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 3)

Bài 5. Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự giảm dần.

Bài 6. Hiển thị các bạn nam trong lớp.

Bài 7. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các học sinh có tháng sinh là 3.

Bài 8. Lọc ra các học sinh có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.

Bài 9. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.

Bài 10. Lọc ra các học sinh nam có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Bài 1. Khởi động Access,tạo CSDL với tên QuanLi_HS, trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả

Mahs

AutoNumber

Mã học sinh

HoDem

Text

Họ và đệm

Tenhs

Text

Tên học sinh

Nam

Yes/No

Giới tính

Ngsinh

Date/Time

Ngày sinh

DTB

Number

Điểm trung bình

Bài 2. Chỉ định trường Mahs là khía chính.

Bài 3. Phía dưới trường DTB, thêm trường Dienthoai (Điện thoại) kiểu dữ liệu là Text.

Bài 4. Thêm các bản ghi sau đây vào bảng:

Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 4)

Bài 5. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.

Bài 6. Hiển thị các bạn nữ trong lớp.

Bài 7. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các học sinh có năm sinh là 2002.

Bài 8. Lọc ra các học sinh có điểm trung bình dưới 5.0.

Bài 9. Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự giảm dần.

Bài 10. Lọc ra các học sinh nữ có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa