Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tin học lớp 12.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Bài 1.(1.5 điểm) Khởi động Access, tạo CSDL với tên QLHANG_HOA, trong CSDL này tạo các bảng có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên bảng Tên trường Khóa chính Kiểu dữ liệu
NHAN_VIEN MaNV Key Text
HoDem Text
Ten Text
GT Text
NGAYSINH Date/Time
PHONG_BAN MaPB Key Text
TenPB Text
LUONG ID Key Text
MaNV Text
MaPB Text
LuongCB Currency
HeSo Number

Bài 2.(1 điểm) Thiết lập các mối liên kết giữa các bảng.

Bài 3.(1.5 điểm) Nhập dữ liệu vào ba bảng với nội dung sau:

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Bài 4. Tạo mẫu hỏi đáp ứng các yêu cầu sau:

a)(1.5 điểm) Liệt kê và sắp theo thứ tự họ đệm, tên, ngày sinh, lương cơ bản, hệ số của các nhân viên phòng hành chính.

b)(1.5 điểm) Thống kê họ đệm, tên các nhân viên nam có lương cơ bản trên 500.

c)(1.5 điểm) Thống kê lương cơ bản trung bình của các nhân viên theo giới tính.

d)(1.5 điểm) Hiển thị họ đệm, tên, lương của các nhân viên phòng kinh doanh

Biết: Lương = Lương cơ bản * Hệ số.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Bài 1.(1.5 điểm) Khởi động Access, tạo CSDL với tên QLHANG_HOA, trong CSDL này tạo các bảng có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên bảng Tên trường Khóa chính Kiểu dữ liệu
NHAN_VIEN MaNV Key Text
HoDem Text
Ten Text
GT Text
NGAYSINH Date/Time
PHONG_BAN MaPB Key Text
TenPB Text
LUONG ID Key Text
MaNV Text
MaPB Text
LuongCB Currency
HeSo Number

Bài 2.(1 điểm) Thiết lập các mối liên kết giữa các bảng.

Bài 3.(1.5 điểm) Thiết lập các mối liên kết giữa các bảng.

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Bài 4. Tạo mẫu hỏi đáp ứng các yêu cầu sau:

a)(1.5 điểm) Liệt kê và sắp theo thứ tự họ đệm, tên, ngày sinh, lương cơ bản, hệ số của các nhân viên nam.

b)(1.5 điểm) Liệt kê và sắp theo thứ tự họ đệm, tên, ngày sinh, lương cơ bản, hệ số của các nhân viên nam.

c)(1.5 điểm) Thống kê lương cơ bản trung bình của các nhân viên theo phòng ban.

d)(1.5 điểm) Hiển thị họ đệm, tên, lương của các nhân viên nữ

Biết: Lương = Lương cơ bản * Hệ số.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Bài 1.(1.5 điểm) Khởi động Access, tạo CSDL với tên QLHANG_HOA, trong CSDL này tạo các bảng có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên bảng Tên trường Khóa chính Kiểu dữ liệu
NHAN_VIEN MaNV Key Text
HoDem Text
Ten Text
GT Text
NGAYSINH Date/Time
PHONG_BAN MaPB Key Text
TenPB Text
LUONG ID Key Text
MaNV Text
MaPB Text
LuongCB Currency
HeSo Number

Bài 2.(1 điểm) Thiết lập các mối liên kết giữa các bảng.

Bài 3.(1.5 điểm) Nhập dữ liệu vào ba bảng với nội dung sau:

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Bài 4. Tạo mẫu hỏi đáp ứng các yêu cầu sau:

a)(1.5 điểm) Liệt kê và sắp theo thứ tự họ đệm, tên, ngày sinh, lương cơ bản, hệ số của các nhân viên phòng kinh doanh.

b)(1.5 điểm) Thống kê họ đệm, tên các nhân viên nữ có lương cơ bản trên 500.

c)(1.5 điểm) Thống kê họ đệm, tên các nhân viên nữ có lương cơ bản trên 500.

d)(1.5 điểm) Hiển thị họ đệm, tên, lương của các nhân viên phòng hành chính

Biết: Lương = Lương cơ bản * Hệ số.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Bài 1.(1.5 điểm) Khởi động Access, tạo CSDL với tên QLHANG_HOA, trong CSDL này tạo các bảng có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên bảng Tên trường Khóa chính Kiểu dữ liệu
NHAN_VIEN MaNV Key Text
HoDem Text
Ten Text
GT Text
NGAYSINH Date/Time
PHONG_BAN MaPB Key Text
TenPB Text
LUONG ID Key Text
MaNV Text
MaPB Text
LuongCB Currency
HeSo Number

Bài 2.(1 điểm) Thiết lập các mối liên kết giữa các bảng.

Bài 3.(1.5 điểm) Nhập dữ liệu vào ba bảng với nội dung sau:

Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 có đáp án (Đề 1)

Bài 4. Tạo mẫu hỏi đáp ứng các yêu cầu sau:

a)(1.5 điểm) Liệt kê và sắp theo thứ tự họ đệm, tên, ngày sinh, lương cơ bản, hệ số của các nhân viên nữ.

b)(1.5 điểm) Thống kê họ đệm, tên các nhân viên phòng kinh doanh có lương cơ bản trên 500.

c)(1.5 điểm) Thống kê lương cơ bản trung bình của các nhân viên theo phòng ban.

d)(1.5 điểm) Hiển thị họ đệm, tên, lương của các nhân viên nam

Biết: Lương = Lương cơ bản * Hệ số.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa