Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - 4 đề)Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - 4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - 4 đề). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tin học lớp 12.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Tiếp tục sử dụng CSDL trong bài kiểm tra Giữa kì I

Bài 1.(2 điểm) Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

(Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12)

Bài 2.(1 điểm) Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng mẫu sau:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

Bài 3.(1 điểm) Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.

Bài 4.(2 điểm) Lọc ra các bạn nữ trong lớp.

Bài 5.(2 điểm) Lọc ra các học sinh có điểm trung bình dưới 5.0.

Bài 6.(2 điểm) Lọc ra các học sinh nữ có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Tiếp tục sử dụng CSDL trong bài kiểm tra Giữa kì I

Bài 1.(2 điểm) Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2)

(Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12)

Bài 2.(1 điểm) Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng mẫu sau:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2)

Bài 3.(1 điểm) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự giảm dần.

Bài 4.(2 điểm) Lọc ra các bạn nam trong lớp.

Bài 5.(2 điểm) Lọc ra các học sinh có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.

Bài 6.(2 điểm) Lọc ra các học sinh nam có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Tiếp tục sử dụng CSDL trong bài kiểm tra Giữa kì I

Bài 1.(2 điểm) Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 3)

(Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12)

Bài 2.(1 điểm) Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng mẫu sau:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 3)

Bài 3.(1 điểm) Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự giảm dần.

Bài 4.(2 điểm) Lọc racác bạn nữ trong lớp.

Bài 5.(2 điểm) Lọc ra các học sinh có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

Bài 6.(2 điểm) Lọc ra các học sinh nam có điểm trung bình từ 5.0 trở lên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Tiếp tục sử dụng CSDL trong bài kiểm tra Giữa kì I

Bài 1.(2 điểm) Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 4)

(Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12)

Bài 2.(1 điểm) Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng mẫu sau:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 4)

Bài 3.(1 điểm) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.

Bài 4.(2 điểm) Lọc ra các bạn nam trong lớp.

Bài 5.(2 điểm) Lọc ra các học sinh có điểm trung bình từ 8.0 trở lên.

Bài 6.(2 điểm) Lọc ra các học sinh nữ có điểm trung bình từ 6.5 trở lên.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa