Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Với bộ 10 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án, chọn lọc sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Quảng cáo

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số

Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + … = …

… – 4 = 1

2, 4, 6

2 + … = 6

6 – … = 4

2, 7, 9

7 + 2 = …

9 – 7 = …

Bài 3: Tính nhẩm:

Quảng cáo

1 + 4 = …

2 + 5 = …

3 + 6 = …

9 – 4 = …

8 – 2 = …

6 – 1 = …

Bài 4: 

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10, …, …, 7, 6, …, 4, …, …, 1, 0

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1: 

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Quảng cáo

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số

Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + 4 = 5

5 – 4 = 1

2, 4, 6

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

2, 7, 9

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

Bài 3: 

Quảng cáo

1 + 4 = 5

2 + 5 = 7

3 + 6 = 9

9 – 4 = 5

8 – 2 = 6

6 – 1 = 5

Bài 4: 

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Sắp xếp: 1; 2; 5; 7

Bài 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Có 4 hình tròn.

Có 5 hình vuông.

Có 2 hình chữ nhật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

Bài 1: Nối:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Bài 2: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề) 

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = …

1 + 8 = …

9 + 0 = …

8 – 4 = …

5 – 2 = …

7 – 6 = …

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

1 … 3

5 … 2 

4 … 4 

1 + 2 … 0

3 + 3 … 9 – 2 

1 + 4 … 5 – 0 

Bài 5: Nối các số từ 1 đến 10:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề) 

Bài 2: Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 4 = … 

5 + 3 = …

1 + 0 = …

3 – 1 = …

5 – 4 = …

6 – 3 = …

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề) 

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

2 + 5 =

3 + 6 =

6 - = 2 

5 - = 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề) 

Bài 2: 

a) Sắp xếp các số 4, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 3, 6, 2, 5 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 3: Tính nhẩm:

1 + 0 = …

3 + 6 = …

8 + 1 = …

9 – 2 = …

7 – 3 = …

5 – 1 = …

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

6 … 3

2 … 4 

7 … 7

3 – 1 … 2 

6 – 0 … 4 + 1 

1 + 2 … 9 - 8

Bài 5: Làm theo mẫu:

Mẫu: 

Số

Phép tính

4, 2, 6

2 + 4 = 6

6 – 4 = 2

a) Số: 7, 3, 4

b) Số: 1, 2, 3

c) Số: 2, 9, 7

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 1 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên