Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Với bộ 10 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

 Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Bài 2: Tính:

4 + 2 = …             6 – 5 = …             2 + 7 = …             10 – 0 = …

6 + 1 = …             9 – 5 = …             2 + 5 = …             4 + 4 = …

Bài 3: Cho hình vẽ: 

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

… hình chữ nhật

… hình tròn

… hình vuông

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

Quảng cáo

2 … 3 = 5                      7 … 4 = 3                      2 … 2 = 4

1 … 7 = 8                      9 … 2 = 7                      5 … 1 = 6

Bài 5: Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

 Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….            3 + 5 = ….            1 + 7 = ….            9 – 1 = …..

2 + 3 = ….            6 – 1 = ….            9 – 4 = ….                     7 – 2 = …..

Quảng cáo

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + … = 7                      … + 2 = 4                      9 - … = 6

1 + … = 5                      6 - … = 3                       1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất 

Bài 5: Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Số?

                         Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Quảng cáo

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống:

 a)                                                                             b)

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) … + 4 = 7

A. 3                               B. 0                                C. 7                                D. 2

b) 8 … 9 

A. >                                B. <                               C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất         

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 0 – 1 = … 

A. 4                                         B. 5                                     C. 6

Bài 6: 

 Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Hình trên có … khối hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình thích hợp:

  A. hình vuông


Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

B. hình chữ nhật


Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

C. hình tam giác


Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

II. TỰ LUẬN

Bài 8: Tính:

           9 + 0 =               8 – 2 =            7 + 3 =                   10 – 0 =

Bài 9: Tính:

         9 – 1 – 3 = .............                               3 + 4 + 2 = .............

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ: 

 Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 …. 7 

6 …. 2 

4 …. 4 

1 + 2 …. 4 – 2 

3 + 5 …. 9 – 4 

3 + 1 …. 5 + 2 

Bài 2: Tính:

2 + 5 = …. 

3 + 4 = …. 

1 + 1 = ….

6 + 2 = ….

9 – 3 = ….

8 – 5 = ….

7 – 1 = …. 

6 – 4 = ….

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

 Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 … 1 = 2

5 … 3 = 2 

1 … 7 = 8

5 … 4 = 1

5 … 4 = 9

6 … 2 = 4

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ, có … hình tròn và … hình tam giác.

 Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 1 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 1 Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên