Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất - Cánh diều

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất - Cánh diều

Với bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

 Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

Bài 2: Tính:

4 + 2 = …             6 – 5 = …             2 + 7 = …             10 – 0 = …

6 + 1 = …             9 – 5 = …             2 + 5 = …             4 + 4 = …

Bài 3: Cho hình vẽ: 

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

… hình chữ nhật

… hình tròn

… hình vuông

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 … 3 = 5                      7 … 4 = 3                      2 … 2 = 4

1 … 7 = 8                      9 … 2 = 7                      5 … 1 = 6

Bài 5: Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

                                Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

 Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….            3 + 5 = ….            1 + 7 = ….            9 – 1 = …..

2 + 3 = ….            6 – 1 = ….            9 – 4 = ….                     7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + … = 7                      … + 2 = 4                      9 - … = 6

1 + … = 5                      6 - … = 3                       1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều 

Bài 5: Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Số?

                         Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống:

 a)                                                                             b)

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) … + 4 = 7

A. 3                               B. 0                                C. 7                                D. 2

b) 8 … 9 

A. >                                B. <                               C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều         

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 0 – 1 = … 

A. 4                                         B. 5                                     C. 6

Bài 6: 

 Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

Hình trên có … khối hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình thích hợp:

  A. hình vuông


Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

B. hình chữ nhật


Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

C. hình tam giác


Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

II. TỰ LUẬN

Bài 8: Tính:

           9 + 0 =               8 – 2 =            7 + 3 =                   10 – 0 =

Bài 9: Tính:

         9 – 1 – 3 = .............                               3 + 4 + 2 = .............

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ: 

 Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 …. 7 

6 …. 2 

4 …. 4 

1 + 2 …. 4 – 2 

3 + 5 …. 9 – 4 

3 + 1 …. 5 + 2 

Bài 2: Tính:

2 + 5 = …. 

3 + 4 = …. 

1 + 1 = ….

6 + 2 = ….

9 – 3 = ….

8 – 5 = ….

7 – 1 = …. 

6 – 4 = ….

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

 Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 … 1 = 2

5 … 3 = 2 

1 … 7 = 8

5 … 4 = 1

5 … 4 = 9

6 … 2 = 4

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ, có … hình tròn và … hình tam giác.

 Bộ 4 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất | Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.