Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 năm 2024 (có đáp án)Bộ 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 & Học kì 2 năm 2024 chọn lọc, có đáp án được biên soạn bám sát các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo (Family and Friends), iLearn Smart Start giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 1.

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 năm 2024 (có đáp án)

Quảng cáo

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2


Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2


Đề thi Tiếng Anh lớp 1 iLearn Smart Start

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1 iLearn Smart Start

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Cuối kì 1 iLearn Smart Start

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2 iLearn Smart Start

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Cuối kì 2 iLearn Smart Start


Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

Tham khảo thêm Bài tập, đề thi lớp 1 hay khác:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Complete these words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

II. Read and tick

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

III. Tô màu theo gợi ý

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Look at the picture and write “Yes” or “No”

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề) | Cánh diều

II. Write “b, c, d, e, k, r” to complete the words

1. _ o o k

4. _ o l l

2. _ r a y o n

5. _ o b o t

3. _ i t e

6. _ r a s e r

III. Count and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề) | Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Look at the picture and complete the word

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

III. Look at the picture and match

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2024 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài tập, Đề thi, Giáo án lớp 1

- Đề thi lớp 1:

- Bài tập lớp 1:

- Giáo án lớp 1:
Lưu trữ: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 sách cũ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Tài liệu giáo viên