Top 10 Đề thi, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 có đáp ánBộ tài liệu Top 10 Đề thi, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án giúp các em ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 1.

Tải về

Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 1

Quảng cáo

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án

    Đề thi Học kì 1 Môn: Tiếng Anh lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

IV. Tô màu theo đúng quy định (2.5pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

    Đề thi Học kì 1 Môn: Tiếng Anh lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Nối từ với tranh

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

II. Khoanh tròn đáp án đúng

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

III. Tô màu theo gợi ý

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

    Đề kiểm tra Học kì 2 Môn: Tiếng Anh lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Look and write:

up

down

juice

apples

a boy

a girl

a book

a car

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

II. Look at the picture and complete the word:

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

III. Complete the conversation:

Benny                 see              name’s            please            too          I’m           fine
bye               like             Good               Here              you         thank         you’re

Ex: I’m       Benny.

      Hello, Benny.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

IV. Match:

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

V. Which are the same? Circle.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

VI. Which is different? Write an X.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

    Đề kiểm tra Học kì 2 Môn: Tiếng Anh lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Nối.

1. river    2. rainbow           3. rabbit        4. Sail

5. sea      6. singing             7. sand         8. road

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

II. Chọn đáp án đúng.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

III. Điền vào chỗ trống

a) I can see a……teddy bear……. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

b) I can see a ……………………….. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

c) I can see a…………………………… Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

d) She’s ……………………………….. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

IV. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Tải về

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.