Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Tiếng Anh lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Đọc và nối từ với tranh cho đúng (2,5đ)

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

II. Khoanh tròn vào từ đúng dưới mỗi tranh (3đ)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

III. Hãy viết thêm một con chữ còn thiếu ở mỗi từ để được từ đầy đủ (1đ)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

IV. Hãy tập viết các từ sau (4đ)

Quảng cáo

Mother ______________________

Father ______________________

Sun ______________________

Window ______________________

V. Điền chữ cái còn thiếu trong bảng chữ cái Tiếng Anh sau (2đ)

a         _         c         d          e          f          _        h          i

j         k          _        m          n        o          p         q         _

s         t          u        _          w         x          y         z

VI. Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau (3đ)

1. _ pple          2. _ at

3.  h_ n           4. g_ at

5. b_ n            6. _ ook

7. j_ g              8. mo_ key

9.  p_ ncil        10. r_ t

VII. Nối từ Tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B (3đ)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

VIII. Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu (2đ)

Quảng cáo
monkey         have            like           you

1. I …………………. a pen.

2. Where is the …………………….? ⇒ It’s in the tree.

3. An apple for ………………..

4. I …………………. to fish with my father.

IX. Tô màu cho tranh theo hướng dẫn (2đ)

1. Chicken: yellow

2. Cloud: blue

3. Sun: orange

4. House: brown

5. Flowers: pink and purple

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

I.

1 – G 2 – I 3 – H 4 – C 5 - J
6 – D 7 – E 8 – A 9 – F 10 - B

II.

1. jump 2. star 3. knee 4. lion
5. ball 6. horse 7. pencil 8. hen
9. apple 10. dog 11. candy 12. book

III.

1. umbrella 2. sun 3. book 4. monkey

V.

b - g - l - r – v

VI.

1.apple 2. cat 3. hen 4. goat 5. bin
6. book 7. jog 8. monkey 9. pencil 10. rat

VII.

1. B 2. A 3. E 4. D 5. C
6. G 7. F 8. J 9. I 10. H

 VIII.

1. have 2. monkey 3. you 4. like

IX.

1. vàng 4. nâu
2. xanh da trời 5. hồng và tím
3. cam
Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên