Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Tiếng Anh lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

I. Nối.

Quảng cáo

1. river    2. rainbow           3. rabbit        4. Sail

5. sea      6. singing             7. sand         8. road

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

II. Chọn đáp án đúng.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

III. Điền vào chỗ trống

Quảng cáo

a) I can see a……teddy bear……. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

b) I can see a ……………………….. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

c) I can see a…………………………… Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

d) She’s ……………………………….. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

IV. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

I.

1. C 2. H 3. F 4. G
5. B 6. A 7. D 8. E

II.

1. b 2. b 3. a 4. b 5. a

III.

a. beach b. sea c. sail d. singing/ a singer

IV.

1. sand 2. sail 3. sea 4. popcorn 5. pizza

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.