Top 30 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 năm 2024 (có đáp án)

Để học tốt Tiếng Anh lớp 1, phần dưới đây liệt kê Top 30 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 năm 2024 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo (Family and Friends), iLearn Smart Start có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 1.

Top 30 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 năm 2024 (có đáp án)

Quảng cáo

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 iLearn Smart Start

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: .... phút

I. Sắp xếp lại các câu sau thành đoạn hội thoại

Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024

II. Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. scho__l Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024

4. rubb__ r Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024

2. m__sic room Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024

5. cl__ss room Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024

Quảng cáo

3. b__g Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024

6. op__n Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024

III. Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

…………………………………

2. Lan / is / My / name.

…………………………………

3. are / you / How / old?

…………………………………

4. am / I / eight / old / years.

…………………………………

5. is / This / classroom /my.

…………………………………

6. I / May / out / go?

…………………………………

Quảng cáo

IV: Hoàn thành các câu sau

1. Which ……your school?

2. open ………book.

3. How…….. you ?

4. This…… my music room.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

I/ Write “A” or “An”

1. ______________ apple

2. ______________ umbrella

3. ______________ boy

4. ______________ jug

5. ______________ elephant

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2024 Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2024

1. _ e a _

2. d _ c _

Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2024 Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2024

3. l _ l l _ p _ p

4. _ a _

III/ Count and write

Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2024 Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2024 Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2024

1. _________ mangoes

2. _________ cats

3. _________ elephants

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. Is/ plane/ a/ it/ ?/

_______________________________________

2. this?/ is/ What/

_______________________________________

3. lunchbox/ I/ have/ my/ ./

_______________________________________

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Cuối kì 2 iLearn Smart Start

Môn: Tiếng Anh lớp 1

Năm học 2023 - 2024

Thời gian làm bài: ... phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Complete the sentence. 

many; years; room; five; old; 

1. This is my living ________.

2. How _____ cars?

3. There are _______ cars.

4. How _______ are you?

5. I am six _______ old. 

II. Read and match. 

A B
1. Lisa needs some  a. banana.
2. Thank b. orange.
3. Mai wants a c. eggs.
4. Touch your d. you
5. Bobby has an e. leg.

III. Reorder. 

1. monkey/ This/ a/ is/ .

_______________________

2. How/ milk/ much/ ?

_______________________

3. three/ Kim/ teddy bears/ has/ .

_______________________

4. a/ have/ I/ leaf/ ./

_______________________

5. old/ they/ How/ are/ ?

_______________________

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian làm bài: .... phút

I/ Look at the picture and match

Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều năm 2024

II/ Complete the following words

Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều năm 2024

III/ Look at the pictures and answer questions

Đề thi Cuối Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều năm 2024

Xem thêm các đề thi Tiếng Anh lớp 1 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên