Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Tiếng Anh lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

I. Circle the answer (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts):

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

II. Look and circle the answer a or b (Xem tranh và khoanh tròn đáp án a hoặc b) (1,5pts):

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

III. Fill the given words in the blanks. (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống) (1,5pts):

Quảng cáo
Color      is        blue      book       name       my

1. What is your ……………?

2. …………… name is Andy.

3. What ………………this?

4. It’s a ……………

5. What ……………is this?

6. It’s a ……………pencil.

IV. Match the question with the right answer (Ghép câu hỏi vào câu trả lời đúng) (2,5 pts):

1. What’s your name?

2. How are you?

3. What’s this?

4. Is this a ruler?

5. What color is this?

a. It’s a desk.

b. It’s blue.

c. Yes, it is.

d. My name is Lan.

e. I’m fine. Thank you.

V. Điền A, B hoặc C vào chỗ trống (2,5 pts):

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Thang điểm

Quảng cáo

I. Circle the answer (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts):

1. a 2. a 3. b 4. b

II. Look and circle the answer a or b (Xem tranh và khoanh tròn đáp án a hoặc b) (1,5pts):

1. b 2. a 3. a 4. a 5. b 6. a

III. Fill the given words in the blanks. (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống) (1,5pts):

1. What is your name?

2. My name is Andy.

3. What is this?

4. It’s a book

5. What color is this?

6. It’s a blue pencil.

IV. Match the question with the right answer (Ghép câu hỏi vào câu trả lời đúng) (2,5 pts):

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

1. d 2. e 3. a 4. c 5. b

V. Điền A, B hoặc C vào chỗ trống (2,5 pts):

1/ C A T

2/ B A G

3/ B O O K

4/ C H A I R

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.