Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

Với bộ 10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm 2023 Thông tư 22 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh lớp 1 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh 1.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Exercise 1: Look at the picture and match


Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

Exercise 2: Count and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

Quảng cáo

Exercise 3: Write “a” or “an”

 1. __________ orange
 2. __________ cat
 3. __________ dog
 4. __________ apple
 5. __________ teddy bear

-The end- 

Đáp án - Đề 1

Exercise 1: Look at the picture and match

Exercise 2: Count and write

 1. Two cars
 2. Six pens
 3. Five cats 

Exercise 3: Write “a” or “an”

1.___an_______ orange

2.____a______ cat

3.____a______ dog

4.___an_______ apple

5.____a______ teddy bear

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Exercise 1: Count and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words

 1.  N _ teb _ _ k
 2. P _ n
 3. C _ a _ r
 4. F _ s _
 5. _ o _ ot
Quảng cáo

Exercise 3: Look at the picture and match

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

-The end-

Đáp án Đề 2

Exercise 1: Count and write

 1. Two pencils
 2. Four dogs
 3. Five books

Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words

1. Notebook

2.Pen

3.Chair

4.Fish

5. Robot

Exercise 3: Look at the picture and match


 

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Exercise 1: Read and color

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

Exercise 2: Write “b, c,d, e, k, r” to complete the words

 1. _ o o k
 1. _ o l l
 1. _ r a y o n
 1. _ o b o t
 1. _ i t e
 1. _ r a s e r

Exercise 3: Look at the picture and write “Yes” or “No”

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

-The end-


 

Đáp án - Đề 3

Exercise 1: Read and color

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh đọc và tô màu quả bóng bay theo như nội dung từng câu

Hướng dẫn dịch:

 1. Nó là quả bóng màu đỏ
 2. Nó là quả bóng màu xanh lá cây
 3. Nó là quả bóng màu xanh da trời
 4. Nó là quả bóng màu cam
 5. Nó là quả bóng màu nâu

Exercise 2: Write “b, c,d, e, k, r” to complete the words

 1. b o o k
 1. d o l l
 1. c r a y o n
 1. r o b o t
 1. k i t e
 1. e r a s e r

Exercise 3: Look at the picture and write “Yes” or “No”

 1. Yes 
 1. No 
 1. No 
 1. Yes 
 1. No 

Xem thêm đề thi Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên