Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Với bộ 10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm 2023 có đáp án, chọn lọc sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Tiếng Anh 1.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Look at the pictures and match

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

II. Write “a” or “an”

1. __________ egg

2. __________ tomato

3. __________ doll

4. __________ apple

5. __________ girl                     

Quảng cáo

III. Read and color

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Look at the picture and complete the word

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Quảng cáo

II. Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

III. Look at the picture and match

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Look at the picture and write Yes or No

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

II. Look at the picture and match

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

III. Write “a” or “an”

1. __________ orange

2. __________ cat

3. __________ dog

4. __________ apple

5. __________ teddy bear

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

II. Write “a” or “an”

1. __________ egg

2. __________ tomato

3. __________ doll

4. __________ apple

5. __________ girl

III. Read and color

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Look at the picture and complete these words

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

II. Write “a/ an”

1. _________ egg                       

2. _________ horse

3. _________ apple                   

4. _________ bat

5. _________ insect                   

6. _________ dog

III. Look at each picture and answer the questions

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Count and write

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

II. Look at the picture and write “Yes” or “No”

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

III. Viết từ tiếng Anh của các bộ phận cơ thể sau

1. mũi                                           ………………………..

2. khuôn mặt                                ………………………..

3. cánh tay                                   ………………………..

4. ngón tay                                   ………………………..

5. bàn tay                                     ………………………..

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

II. Look at these picture and answer

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

III. Tô màu theo hướng dẫn

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

I. Đọc và nối

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

II. Hãy đếm và viết

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)                             

III. Khoanh tròn đáp án đúng

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

II. Read and tick

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

III. Write “s” or “es”

1. apple____ 

2. egg____

3. pot____     

4. bus____

5. box____    

6. chip____

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

II. Look at the picture and answer

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

III. Nhìn tranh và hoàn thành câu

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Xem thêm đề thi Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên