Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

Với bộ 3 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm 2023 Thông tư 22 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Chân trời sáng tạo và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh lớp 1 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh 1.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

Tải xuống

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

Quảng cáo

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

Exercise 3: Look at the picture and match

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

-The end-

Đáp án  - Đề 1

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

 1. Fish
 2. Car
 3. Apple
 4. Doll
Quảng cáo

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

 1. is
 1. is
 1. isn’t
 1. is
 1. isn’t

Exercise 3: Look at the picture and match

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Quảng cáo

Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t”

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

Exercise 2: Read and color

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

Exercise 3: Look at the picture and match

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

-The end-

Đáp án  - Đề 2

Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t”

 1. Yes 
 1. isn’t
 1. No 
 1. is
 1. No 

Exercise 2: Read and color

Học sinh đọc và tô màu theo nội dung từng câu

Hướng dẫn dịch:

 1. Nó là một cái mũ màu đỏ
 2. Nó là một cái mũ màu xanh da trời
 3. Cái mũ này màu xanh lá cây
 4. Nó là một cái mũ màu tím
 5. Cái mũ này màu vàng

Exercise 3: Look at the picture and match


Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Exercise 1: Look at the picture and match

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

Exercise 2:  Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 Thông tư 22 (3 đề)

Exercise 3: Write “a” or “an”

 1. __________ egg
 2. __________ tomato
 3. __________ doll
 4. __________ apple
 5. __________ girl

-The end-

Đáp án  - Đề 3

Exercise 1: Look at the picture and match

Exercise 2:  Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture

 1. h
 1. i
 1. f
 1. a
 1. e
 1. g

Exercise 3: Write “a” or “an”

1.____an______ egg

2.____a______ tomato

3.____a______ doll

4.____an______ apple

5.____a______ girl

Xem thêm đề thi Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.